fbpx 2022 - VII. Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

2022 - VII. Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium

Ember a lét dzsungeleiben – félelmek, alkalmazkodás, fogyasztás 

Utópia-e a tudatos fogyasztás elvárása? 

Játék-e a fogyasztás a metaverzumban? 

Reagál-e a marketing a fogyasztó félelmeire, szorongására? 

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 

2022. november 10. 

 

FELHÍVÁS 

Napjainkban gyakran érezzük, hogy a döntések irányítása kikerült a kezünkből, hol a pandémia, hol a klímahelyzet, hol a közeli háború alakítja át terveinket, nem kevés szorongást okozva. A marketingirodalom nem igazán jeleníti meg a félelmeket, a negatív érzelmeket, sokkal jobban szeretjük a boldog, költeni képes és akaró embereket felidézni, vagy a semleges, tényközlő szerepet betölteni. A valóságot azonban nem lehet ideálokra cserélni. 

Érdemes felidézni a Hankiss Elemér által már több, mint két évtizede vázolt dzsungeleket, amelyek nem támogatják az ember jelenlétét a Földön, éppen ezért ezekkel meg kell küzdeni az életben maradáshoz (Emberi kaland, 1999). A fizikai dzsungel a környezetünkből jövő, a biztonságunkat, kényelmünket veszélyeztető elemek összessége (lásd klímaválság, fenntarthatóság). A társadalmi dzsungel az egyes közösségeken belüli és a közösségek közötti konfliktusokat, egyenlőtlenségeket, veszélyeket jelenti (lásd szegénység, kirekesztés, háború, túlhatalmak). A lelki dzsungel a bennünk dúló harc, a bennünk munkálkodó jó és rossz összeütközéséből alakul ki, a gonosz legyőzésének szándékával (lásd értékkeresés, mentális problémák, kiégés). A metafizikai dzsungel a létkérdésekhez vezet el, az emberi lét értelméről, határairól, a szabadságról, a célokról való gondolkodás bizonytalan keretei miatti szorongással (lásd halál, robotok, mesterséges intelligencia, metaverzum).  

Együtt gondolkodásra hívjuk a különféle tudományterületek művelőit ezen kérdések megbeszélésére, várunk minden érdeklődőt, előadásra, vitára, akár értő megfigyelésre. Az előadóktól absztraktot, elképzelésüket rögzítő 3-5 oldalas vitairatot kérünk, amik elkészítéséhez formai javaslatot adunk. A részleteket lásd a weboldalunkon.  Az absztraktokból, a vitairatokból kötet kiadását tervezzük. 

Jelentkezési határidő (absztrakt és vitairat): 2022. október 3.  

A jelentkezéseket a fogyasztas.szimpozium [at] ktk.pte.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Döntés a jelentkezések elfogadásáról: 2022. október 10. 

A részvétel díjmentes, regisztráció mellett személyes és online módon is lehetséges. Örülünk, ha hallgatói csoportok is bekapcsolódnak a rendezvény követésébe. 

 

A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetének és az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Marketingtudományi Albizottságának közös szervezése. 

 

Dr. Törőcsik Mária 

a szervezőbizottság nevében 

 

PTE Közgazdaságtudományi Kar  

Marketing és Turizmus Intézet 

https://ktk.pte.hu/hu/tudomany/tudomanyos-rendezvenyek/fogyasztas-interdiszciplinaris-szimpozium