Digitális marketing certificate program felhívása

PTE KTK Marketing MSc szak hallgatói részére

 

A certificate program relevanciája és indokoltsága

A mai digitális korban a marketing alapvetően átalakult, és az online csatornák a célközönség elérése és bevonása szempontjából kiemelkedő jelentőségűvé váltak. Mivel a vállalkozások egyre inkább a digitális platformok felé fordítják erőforrásaikat, sürgető igény mutatkozik az online marketingre szakosodott szakemberek iránt, különösen az olyan területeken, mint a Pay-Per-Click (PPC) marketing és a digitális marketingkommunikáció.

E certificate program ezt a kritikus igényt elégíti ki azzal, hogy a hallgatók átfogó képzést és gyakorlati ismereteket kapnak, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez e turbulens területén. A PPC marketingre, a digitális marketingkommunikációra és a valós életből vett problémamegoldó képességre összpontosító tárgyak stratégiai hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallgatók rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, szükséges szakértelemmel és jártassággal, amelyet a mai versenyképes munkaerőpiac megkövetel.

A program egyik fő erőssége abban rejlik, hogy pragmatikus megközelítéssel készíti fel a hallgatókat az online marketing ügynökségeknél és a kapcsolódó területeken gyakran előforduló valós kihívásokra.

 

A certificate megszerzéséhez teljesítendő tárgyak:

 

Digitális marketingdöntések

B1, 9 kredit, tárgyfelelős: Nagy Ákos

A kurzuson átfogó ismeretanyagot kapnak a hallgatók a digitális marketingstratégiáról, illetve gyakorlati ismereteket szereznek az online marketing világából, elsősorban PPC beállításokat (Google, Meta illetve TikTok hirdetéskezelés) próbálhatnak ki, és betekintést nyernek a Google Analytics rendszerébe..

 

Marketingkommunikáció

B1, 9 kredit, tárgyfelelős: Nagy Ákos

A kurzus során a kommunikáció általános tervezési összefüggései, a tartalom és influencermarketing kérdéskörei mellett a médiatervezés is előkerül. Ezek az ismeretek segítik és kontextusba helyezik az online kampányok tervezését. Fontos, hogy a hallgatók tisztában legyenek az online felületek és üzenetek integrált kommunikációban betöltött szerepével, jelentőségével.

 

PPC marketing és UX optimalizálás

C, 3 kredit, tárgyfelelős: Nagy Ákos

A választható tantárgy keretében vállalati szakemberek és egy előre definiált projektfeladat elvégzése során tudják a hallgatók próbára tenni magukat, illetve megszerezni azokat a részletekbe menő ismereteket, amik a hirdetési kampányok és a weboldalak felhasználói élményének optimalizációjához szükségesek.

A certificate programhoz szükséges feltételek és kurzusok ajánlott teljesítési ideje: 3 félév.

A certificate program által realizálható előnyök

  • Olyan gyakorlati kompetenciákat szereznek a hallgatók, amelyek révén online marketing szakemberként képesek lesznek akár egyedül ellátni e területhez kötődő szerteágazó feladatokat
  • A certificate programon elsajátított szaktudás által olyan készségeket szereznek a hallgatók, amelyek lehetővé teszik, hogy akár azonnal beléphessenek egy online marketing ügynökség munkájába.
  • A hallgatók átfogó képet kapnak az online stratégiatervezés sajátosságairól és a főbb hirdetési rendszerek által kínált lehetőségekről.
  • A hallgatók megismerik e terület legújabb trendjeit és megoldásait, amelyek segítségével környezetbarát és társadalmilag fenntartható termékeket és szolgáltatásokat tudnak fejleszteni és kínálni.

Ez a certificate program reményeink szerint képes lehet választ adni a gyakorlati szereplők által támasztott elvárásokra. Elsősorban arra az igényre reflektál, hogy a végzős hallgatók képesek legyenek a diploma megszerzését követően ellátni az online jelenléthez és hirdetésekhez kapcsolódó szerteágazó gyakorlati feladatokat, illetve átlássák ezek stratégiai és kommunikáció tervezési hátterét.

Szerezz Digitális marketing certificate-t! – Légy online marketing szakember!

Az online hirdetések reklámtortában betöltött szerepe meghatározó és elsődleges. A vállalatok számára kötelezővé vált a jelenlét az állandóan változó digitális térben. E területen nemcsak a trendek nyomon követése, a stratégiai szemlélet elsajátítása, hanem a konkrét hirdetési rendszerek, beállítások megismerése is szükséges. A legtöbb egyetemi képzés pusztán a stratégiai szemléletet és a tervezés menetét, a rendszerek alapvető összefüggéseit képes átadni a meglevő keretek és feltételrendszerek mellett. E certificate azonban lehetőséget biztosít a hallgatók számára a konkrét gyakorlati ismeretek megszerzésére.

Amennyiben e területen szeretne valaki elhelyezkedni az így megszerezhető készségek és tudáselemek, a platformok és eszközök ismerete versenyelőnyt jelent. Továbbá az órák során vállalati szakembereket, leendő munkaadókat ismerhettek meg.

 

Tanterv