Beszámoló az NTP-HHTDK-17-0030 pályázat elszámolásához

„PTE KTK TDK tevékenységének fejlesztése” című pályázat rövid összefoglalója, beszámolója

Pályázati azonosító: NTP- HHTDK-17-0030

 

A Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Támogatáskezelő jóvoltából megvalósuló pályázati program célja az volt, hogy növekedjen a TDK folyamatban résztvevő hallgatók száma, valamint erősödjön a tudományos, TDK-s utánpótlás nevelés, vagyis a TDK-zói bázis is növekedjen.

Másfelől cél volt, hogy a leadott TDK, majd OTDK dolgozatok minősége nem romoljon a megnövekedett létszám ellenére sem, sőt javuljon. Ehhez kapcsolódóan igyekeztünk minél több támogatást adni a TDK-zó hallgatók számára a felkészüléshez, illetve a későbbi a publikáláshoz, ami egy esetleges későbbi ProScientia pályázatnál fontos lenne.

A két félév alatt összesen 21 dolgozat jutott el a végső megmérettetésig, ami mindenképp előrelépés, mert a korábbi OTDK időszak első két kari fordulóját követően ez csupán 11 volt, ráadásul tudjuk, hogy a legerősebb, legnépesebb mindig az OTDK előtti utolsó (ez esetben 2018 őszi) forduló, amihez viszont sikerült a rendezvényekkel megfelelő bázist építeni. A tudományos, TDK-s utánpótlás nevelése, vagyis a TDK-zói bázis növelése sikeresnek tekinthető, hiszen a Kutató tanoncok éjszakáján 45 fő vett részt, ha csak a fele TDK-zni fog, akkor az további 20 dolgozatot jelent, ami a legnagyobb OTDK kontingenst jelentené a kar részéről.  A leadott TDK, majd OTDK dolgozatok minősége javult, mind a 21 induló dolgozat kivívta a továbbjutást.

A pályázat keretében lezajlott két kari TDK forduló (2017 december 1-jén és 2018. május 11-én), azonban a sikeres TDK-zást támogatandó számos kiegészítő tevékenységet valósítottunk meg szintén e pályázat keretében.

Az őszi időszakban csekély számú jelentkező miatt nem tudtuk elindítani a TDK mesterkurzust, azonban 2018 tavaszán már elegendő számú jelentkező volt. A TDK-zók, vagy TDK-t tervezők számára egy 20 órás interaktív mesterkurzust indítottunk, amely három nagyobb modulból épült fel: kutatásmódszertan (8 óra), primer kutatás (hipotézisek felállítása, kutatási kellékek fejlesztése, kutatási eredmények elemzése, SPSS útmutató) és eredmények prezentálása (12 óra). A résztvevők a TDK mesterkurzus elvégezésről szóló oklevelet is átvehettek. A kurzus célja, hogy segítse a TDK-zókat az önálló tudományos munkában, és előkészítse a TDK dolgozat megírását, ráirányítsa a figyelmet az információszerzési lehetőségekre, valamint segítse a hallgatókat a kutatási tervük elő- és elkészítésében. A kurzus esetében fontos, hogy az nem kötődött kutatási témához.

Együttműködve a karon működő Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központtal  2017. szeptembertől 2018. májusig ,mindkét félévben megrendezésre kerültek a self-coaching workshopok, amelyek nagyban segítették a TDK-zók munkáját az alábbi témakörökben: időgazdálkodás, stresszkezelés, prezentáció, GPOP személyiségprofil, felkészülés a munka világára, Word alapok: beadandó-, TDK-dolgozat, szakdolgozat szerkesztése, kulturális különbségek - a változatosság gyönyörködtet. A cél az volt, hogy az erős módszertan mellett kompetenciafejlesztő lehetőségeket is biztosítsunk annak érdekében, hogy a TDK, majd az OTDK-n megfelelően tudják kommunikálni gondolataikat és kezelni a versenyhelyzet.

A hallgatók többsége nehéznek, bonyolultnak érzi a TDK-zást, ezért a tanítási órákat követően megrendeztük első kötetlen jellegű, interaktív eseményünket  „Kutatótanoncok éjszakája” néven 2018. március 28-án, amely segített bemutatni a kutatási területek sokszínűségét, a hallgatók  találkozhattak potenciális témavezetőikkel, ihletet meríthetnek kutatásukhoz. Az est folyamán korábbi sikeres OTDK-zók is meséltek élményeikről, kutatási témájukról, segítettek a témakeresésben, ajánlásban. A program segítette az érdeklődés felkeltését és a TDK fordulókra való toborzást.  Nagy örömünkre szolgált, hogy sok embert sikerült megmozgatni a rendezvénnyel, tudományfesztivál jellegű eseménnyé vált, így ezt az eseménysorozatot a pályázat lezárultát követően is folytatni szeretnénk, sőt az OTDK rendezőként a középiskolások számára is szervezünk egy ilyen eseményt az OTDK alatt.

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy az előzetesen meghatározott célok, ha nem is maradéktalanul, de többségében teljesültek, a TDK Mesterkurzust sajnos az őszi félévben nem sikerült elindítani, túl korai volt az időpont mind a tanév kezdést, mind a korábbi (2017 tavaszi) OTDK-t tekintve, s hasonló a helyzet a Kutatótanoncok éjszakájával is. De a tavasszal már sikeresen megvalósuló rendezvények azt mutatják, hogy van létjogosultsága mindkét programnak, s hallgatói igény is van rá.

A pályázati program esetében a megvalósítás, a fentiektől eltekintve, a szokásosnak megfelelően zajlott le a korábbi TDK fordulókhoz hasonlóan, azonban jóval több kísérő, támogató programmal. Továbbra is tapasztalat, hogy nem egyszerű feladat aktivizálni és TDK-zásra bírni a hallgatókat, akiknek ma már számos lehetőségük van különféle, sokszor igen komoly díjazású esettanulmány és egyéb versenyeken való részvételre, de kitartó munkával, újabb és újabb színes eseményekkel nem lehetetlen feladat. Mindez pedig azt jelenti, hogy a jövőben is kulcsfontosságú lesz az ilyen típusú pályázatok elnyerése, hiszen az egyetemek finanszírozási képessége is korlátozott.

 

Fentiekhez kapcsolódó hírek, bejegyzések elérhetők az alábbi oldalakon is:

https://www.facebook.com/PTE-KTK-TDK-506743136019823/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  (PTE KTK TDK)
https://www.facebook.com/tehetsegpont?fref=nf  ( (Pécsiközgáz Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ) 
https://www.facebook.com/ptektk?fref=ts (PTE Közgazdaságtudományi Kar)