fbpx Kreditrendszerű képzés a 2016. szeptemberében vagy azután kezdő évfolyamokban | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kreditrendszerű képzés a 2016. szeptemberében vagy azután kezdő évfolyamokban

A doktori cím sikeres megszerzésének feltételei

 • Rendszeres óralátogatás az első 2 évben 
 • Sikeres vizsgák minden tárgyból, az előírt kreditszám megléte. 
 • A komplex vizsga sikeres letétele a 4. félév végén
 • A 3. évben a Tudósportré órák látogatása
 • Folyamatos publikálás: Kiemelt hangsúlyt helyezünk arra, hogy a Doktori Iskola hallgatói a fokozat megszerzéséhez megfelelő számú és színvonalú publikációt produkáljanak kutatási témájukban. A publikációs követelmények részletei a doktori iskola honlapján találhatóak. 
 • Egy középfokú és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga - természetesen két különböző nyelvből. 
 • A második két év – tudományos szakasz – teljesítése - az abszolutórium megszerzése, a doktori disszertáció benyújtása. (Amire egy év türelmi idő kérhető a 8. félév sikeres teljesítése után)
 • Sikeres házi védés (munkahelyi vita). 
 • Sikeres nyilvános védés. 

 

A kutatási tevékenység egyén-központú támogatása

Képzésünkben a kutatómunkára nevelést helyeztük a középpontba. Célunk az, hogy felkészítsük a hallgatókat arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjanak egy kutatást megtervezni és végrehajtani, majd az azt bemutató tanulmányt megírni. A második év végére minden hallgatónak el kell jutnia oda, hogy egy, legalább C kategóriás nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán. A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el, a következő lépésekben: 

 1. félév: Témaválasztás-motiválás, a tervezett kutatási módszer, valamint a cikk tervezett szerkezete kerül kidolgozásra a kutatásmódszertan órákon. 
 2. félév: Elkészül az irodalomelemzés első változata. A motiváció, a tervezett kutatási módszer, az első változatú irodalomelemzés és a tervezett szerkezet kerül előadásra az első kutatói fórumon. 
 3. félév: A módszertani továbblépéssel egészül ki a tanulmány (adatok, elméleti modell etc.), amely előadásra kerül a második kutatói fórumon. 
 4. félév: A hangsúly az eredményeken – a tanulmány első változatának előadása a harmadik kutatói fórumon. 

 

Tárgyszerkezet 

Kreditrendszer