fbpx Kreditrendszerű képzés | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Kreditrendszerű képzés

Doktori képzésünk sajátosságai

Doktori Iskolánk kitüntetett figyelmet fordít a kutatómunkára való felkészítésre. Ennek érdekében a legfontosabb szakmai és kutatásmódszertani ismeretek átadása koncentrált képzési struktúra keretében történik, a kutatói pályára való felkészülést pedig személyre szabottan, a témavezetők bevonásával segítjük.

Koncentrált képzési struktúra

A tárgyakat négy csoportba soroljuk: szakmai alapozó tárgyak, szakmai törzstárgyak, látókörbővítő és a kutatási témában való elmélyülést segítő tárgyak. A szakmai alapozó tárgyakat viszonylag magas, 24 órás szervezésben, a törzstárgyakat 12 órás terhelésben, a látókörbővítő és speciális tárgyakat pedig 8 órás terjedelemben biztosítjuk a hallgatók számára.

A gyakorlati kutatási módszerek elsajátítására tágabb lehetőséget ad a négy (egyenként 24 órás) módszertani tárgy: Statisztika, Ökonometria, Regionális kutatások módszerei 1. (kérdőíves kutatás, elsődleges adatbázis építés és adatbázis kezelés), Regionális kutatások módszerei 2. (Felfedező területi statisztikai adatelemzés és Térökonometria).

A kutatási tevékenység egyén-központú támogatása

Képzésünkben a kutatómunkára nevelést helyeztük a középpontba. Célunk az, hogy felkészítsük a hallgatókat arra, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően tudjanak egy kutatást megtervezni és végrehajtani, majd az azt bemutató tanulmányt megírni. A második év végére minden hallgatónak el kell jutnia oda, hogy egy, legalább C kategóriás nemzetközi, vagy egy, legalább B kategóriás hazai fórumon megjelentethető tanulmányt írjon meg és azt, átdolgozások után, küldje is el a harmadik év folyamán. A tanulmány az első két év során fokozatosan készül el, a következő lépésekben:

 1. félév: Témaválasztás-motiválás, a tervezett kutatási módszer, valamint a cikk tervezett szerkezete kerül kidolgozásra a kutatásmódszertan órákon.
 2. félév: Elkészül az irodalomelemzés első változata. A motiváció, a tervezett kutatási módszer, az első változatú irodalomelemzés és a tervezett szerkezet kerül előadásra az első kutatói fórumon.
 3. félév: A módszertani továbblépéssel egészül ki a tanulmány (adatok, elméleti modell etc.), amely előadásra kerül a második kutatói fórumon.
 4. félév: A hangsúly az eredményeken – a tanulmány első változatának előadása a harmadik kutatói fórumon.

A harmadik és negyedik kutatói évek feladatai közé tartozik további tanulmányok írása és elküldése, a kutatói fórumokon való (senior) részvétel (az első- és másodévesek által előadott anyagokat egy oktató és egy harmadéves PhD hallgató véleményezi), hazai és nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvételek (a finanszírozáshoz hozzájárulás a doktori iskola keretéből is lehetséges, pályázat alapján), rövidebb kutatói látogatások rangos hazai/nemzetközi műhelyekben (forrás biztosítása: részben, vagy egészben a doktori iskola feladata), valamint további nyári egyetemeken való részvételek. A harmadik évben a kutatómunkát segítendő, félévenként neves hazai kutatókat kérünk fel tudományos műhelytalálkozók vezetésére. A műhelytalálkozók célja a tudományos kutatási tapasztalatok átadása a hallgatóknak a kutatási tervtől a forrásbevonáson keresztül a munka megszervezésének és az eredmények publikálásának tapasztalataiig, egy-egy konkrét kutatás példája kapcsán.

 

A doktori cím sikeres megszerzésének feltételei:

 1. Rendszeres óralátogatás az első 2 évben
 2. Sikeres vizsgák minden tárgyból, az előírt kreditszám megléte
 3. Aktív publikációs tevékenység
 4. Egy középfokú és egy alapfokú C típusú nyelvvizsga - két különböző nyelvből
 5. A negyedik félév végén a komplex vizsga letétele (a tanulmányaikat 2016 vagy az után kezdett jelölteknek)
 6. Az összes tantárgyi (a komplex vizsgát is beleértve a 2016 vagy az után képzést kezdő jelölteknek) és tudományos kredit megszerzése után lehet doktori fokozatszerzésre jelentkezni és doktori értekezést benyújtani. 
 7. Sikeres munkahelyi vita
 8. Sikeres szigorlat (a tanulmányaikat 2016 előtt megkezdett jelölteknek)
 9. Sikeres nyilvános védés

 

Tárgyszerkezet (dokumentum letöltése)

Kreditrendszer (dokumentum letöltése)