fbpx Információk a járványhelyzettel kapcsolatosan | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Információk a járványhelyzettel kapcsolatosan

2020. szeptember 6. 22:46

Hírünk folyamatosan frissül. 

2020. szeptember 25. Covid eljárási protokoll

Fontos, hogy az Egyetem épületeit, rendezvényeit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Amennyiben egy hallgató a tüneteket észleli magát, köteles az egyetem területét haladéktalanul elhagyni és a tünetek jelentkezéséről tanulmányi ügyintézőjét e-mailben értesíteni. Kollégista hallgatók esetében azonnali bejelentési kötlezettségük van a kollégium vezetője felé. 

Amennyiben a koronavírus tüneteit észleli magán, kérjük haladéktalanul térjen haza lehetőség szerint a tömegközlekedési eszközöket mellőzve. Kérjük, mindenképpen viseljen maszkot és kerülje a szociális érintkezést másokkal!

Kérjük a tünetek észlelése utána az ebben a dokumentumban szereplő eljárásrendnek tegyen eleget. 

 

2020. szeptember 14. Kötelező a maszk viselése az épületen belül

A maszkviselésre vonatkozó előírások valamint az intézménylátogatás rendje is változott, melynek legfontosabb eleme, hogy az épületen belül mindenki számára kötelező a maszk viselése. Bővebben itt olvashatnak róla.

 

2020. augusztus 25. Információk a tanévkezdés kapcsán

Kedves Hallgatónk!

 

A globális koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aktuális híreket, előrejelzéseket, valamint a felsőoktatásért felelős államtitkártól érkezett ágazati ajánlást alapul véve a Közgazdaságtudományi Kar dékánja a 4/2020. dékáni utasításban az alábbi oktatási és magatartási szabályokat rendelte el, melyek a 2020/2021. őszi félév vizsgaidőszakának végéig illetve visszavonásig érvényesek:

Az óratartás szabályai

 

 1. A Karon az órák megtartása a képzési szinttől, a munkarendtől, a tárgytípustól és az oktatás nyelvétől függően az alábbi formában valósul meg:
  1. a magyar nyelvű nappali alapképzések A és C modulos tárgyainál (alapozó törzstárgyak – ideértve a nullakredites kritériumkövetelményeket is – és szabadon választható tárgyak), továbbá a levelező alapképzések és a FOKSZ nappali és levelező szakok minden tárgyánál kizárólag digitális oktatással,
  2. a magyar nyelvű nappali alapképzések B modulos (szakspecifikus szakmai) tárgyainál, továbbá a magyar nyelvű mesterképzések, az angol nyelvű alap- és mesterképzések és a doktori programok minden tárgyánál hibrid oktatással.
 2. A digitális oktatás során az órát a hallgatók távolról, online módon követik, azonban elvárt, hogy az oktató az órát a Kar épületéből (saját irodájából vagy rendelkezésre álló üres kari tanteremből) tartsa meg. Ettől csak indokolt esetben (pl. közös irodában lévő több oktató azonos időre szervezett órája, elérhető kari terem hiánya), külön dékáni engedéllyel lehet eltérni.
 3. A hibrid oktatás során az oktató az órát a tanteremben köteles megtartani a személyesen jelen lévő hallgatók számára oly módon, hogy az óra egyidejűleg távolról, digitális formában is követhető legyen, garantálva a tárgy ilyen módon történő teljesítésének lehetőségét. A hallgató a hibrid oktatási forma esetén sem kötelezhető a személyes megjelenésre, annak elmaradásáért nem szankcionálható. A kari vezetés a hibrid oktatáshoz szükséges eszközöket biztosítja, valamint az intézetigazgatók bevonásával módszertani segítséget nyújt.
 4. A számonkéréseket mind a digitális, mind a hibrid oktatással megvalósuló tárgyak esetében célszerű digitális formában megszervezni az egységes követelmények biztosítása érdekében. A hibrid oktatással megvalósuló tárgyaknál az oktatónak lehetősége van személyes jelenlétet igénylő számonkérést, értékelést (pl. órai aktivitás értékelése, zárthelyi dolgozat) alkalmazni, de ez esetben az azon való részvételre a hallgató nem kötelezhető, és a részvétel elmaradása miatt hátrány nem érheti, számára biztosítani kell a digitális formában való alternatív teljesítési lehetőséget.
 5. A tanulmányi adminisztráció (tárgyfelvétel, vizsgameghirdetés, vizsgajelentkezés, sillabuszok feltöltése stb.) továbbra is a Neptun rendszerben történik. Az oktatási anyagok megosztására, tárggyal kapcsolatos információk átadására, továbbá digitális számonkérésre a korábban alkalmazott MeetStreet/Unipoll helyett egységesen a Moodle rendszert kell használni, míg a digitális oktatás (beleértve a hibrid oktatás során a távollévő hallgatók oktatását is) a Microsoft Teams rendszeren keresztül valósul meg. A hallgatókkal való egyéni kommunikációra a hivatalos kari e-mail illetve a fent említett rendszerek által biztosított digitális csatornák (Neptun üzenet, Moodle üzenet, Teams üzenet) alkalmazandók.

 

Az egészség védelmét szolgáló magatartási szabályok

 

 1. A Kar épületében a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kötelező orrot és szájat eltakaró maszk folyamatos viselése. A maszk viselése különösen fontos és elvárt az épület folyosóin, közösségi tereiben, ügyintézési pontjain (pl. Tanulmányi Osztály, Külügyi Iroda, Tehetségpont iroda).
 2. A maszk viselése oktatói irodákban és a kari vezetés által kiadott termenkénti kapacitáshatárig fel nem töltött tantermekben kizárólag akkor mellőzhető (de ekkor is ajánlott), ha a jelenlévők között 1,5 méteres védőtávolság biztosítható.
 3. Az órák előtt és után ajánlott a szappanos kézmosás illetve kézfertőtlenítő használata.
 4. Az oktató kötelessége a tanteremnek az óra megkezdésekor és befejezésekor történő kiszellőztetése.
 5. Amennyiben az időjárási körülmények engedik, a hallgatók számára javasolt az óraközi szünetek szabadban való eltöltése, ügyelve az 1,5 méteres védőtávolság betartására.
 6. A Kar épületébe, tantermi órára csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató hallgató és oktató léphet be. Aki saját magán, hallgatótársán, oktatóján vagy kollégáján a betegség jellemző tüneteit észleli, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében kérjük, mielőbb értesítse (hallgató esetén az oktatón keresztül, egyéb esetben közvetlenül) a kari vezetést.
 7. A félév során mindvégig elvárt az oktatók és hallgatók felelős viselkedése, az e szabályrendszerben foglalt, valamint a kormányzati és egyetemi szintű általános járványügyi szabályok betartása, ajánlások figyelembe vétele.

 

Kérjük a fentiek szigorú betartását! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

2020. július 2. - Általános eljárási protokoll a felsőoktatási intézmények területén történő tartózkodáshoz

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezik a felsőoktatásra vonatkozó átmeneti szabályokról, és a kollégiumokat a hallgatók újra látogathatják.

Az új típusú koronavírus járvány lecsendesedésével párhuzamosan a felsőoktatási intézményi oktatás is megnyílt az előírt tanulmányi követelmények, gyakorlatok és vizsgák teljesítése érdekében. A nyitást fokozatosan szükséges elvégezni, és – mivel a fertőzés veszélye továbbra is fennáll – mindannyiunk közös felelőssége, hogy a fokozott elővigyázatosságot fenntartsuk, ezért javasoljuk minden felsőoktatási dolgozó és hallgató számára kötelezővé tenni az alábbi szabályok betartását.

 1.  Az intézmény egész területén, minden intézményének belső (zárt) részében javasolt a szájmaszk viselése, amennyiben társas érintkezésre is sor kerül.
 2. Kerülni kell a közeli kontaktusokat, a 1,5 méteres távolság tartása javasolt a személyek között.
 3. Az előadásokat, gyakorlatokat lehetőség szerint nagyobb teremben szükséges megtartani annak érdekében, hogy a szükséges távolságot a hallgatók egymástól tartani tudják, egyszerre több nagyobb létszámú előadás, gyakorlat ugyanabban az épületben, ugyanazon a szinten lehetőség szerint ne kezdődjön és végződjön a csoportosulás elkerülése érdekében.
 4. TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
 •  köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve a gastrointestinalis tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

 Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 Amennyiben a felsőoktatási intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni a felsőoktatási intézménybe történő belépéshez, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:  

 1.  Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 • émelygés, hányás, hasmenés?
 1. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus-fertőzésben szenvedő beteggel?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 3. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 4. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?
 5. Járt-e az elmúlt 14 nap során kórházban, ápolási vagy idősotthonban, egészségügyi intézményben, vagy van-e az Önnel egy háztartásban élők között olyan személy, aki kórházban tartózkodott?
 6. Végzett-e az elmúlt 14 napban önkéntes gondozói, segítői, ápolói munkát?

 Bármely kérdésre adott igen válasz esetén, javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

 

10/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről. 

 

 

Kapcsolódó Híreink

Változás, újratervezés és fejlődés Tudományos Konferencia

A pécsi közgazdász képzés 50. évfordulójának keretében szervezett jubileumi rendezvénysorozat egyik kiemelkedő eseménye a Változás, újratervezés és..

Tandíjmentes tanulmányi lehetőségek

PTE szerződései által biztosított hallgatói ösztöndíjak.

MSCI Open Day

2020. október 9-én megrendezésre kerül az MSCI újabb virtuális nyílt napja, az MSCI Open Day.

Álláslehetőség a PTE-BTK-n

A PTE-BTK-n munkaviszony megszűnés miatt keresünk sürgősen teljes munkaidős gazdasági ügyintézői pozícióba munkatársat.