fbpx Pályázati projektek eredményei | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pályázati projektek eredményei

SPORTFOGYASZTÁSI WORKSHOP PREZENTÁCIÓK - EFOP-3.6.2-16-2017-003

„Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása”

Törőcsik Mária

A sportfogyasztás, a sportfogyasztás kutatása

Csóka László

Életstílus és sportköltések a magyar lakosság körében

Jakopánecz Eszter

Sporttrendek alakulásának irányai

Gerdesics Viktória

Sportturizmus a sportélményekért

Németh Péter

Az egyes sportágak és sportolói típusok lakossági megítélése

Hegedüs Réka

A magyarok sportolása, az idős generáció sportolással kapcsolatos attitűdjei

 

TANULMÁNYOK - EFOP-3.6.2-16-2017-003

„Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” 

Törőcsik Mária - Jakopánecz Eszter

Sportfogyasztásra ható megatrendek - trendtanulmány a sport területét befolyásoló fogyasztói magatartásváltozásokról

Törőcsik Mária - Csóka László

Sportfogyasztás - a magyar lakosság sportolással, sportfogyasztással kapcsolatos magatartása, beállítódása – országosan reprezentatív személyes megkérdezés (n=2000) eredményei

 

Tanulmányok - EFOP-3.6.1-16-2016-00004

„Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” 

Lányi Beatrix - Putzer Petra - Törőcsik Mária

Egészséginnováció - a magyar lakosság egészséggel és egészségügyi technológiákkal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal – országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1085), fókuszcsoportos viták eredményei

Törőcsik Mária - Németh Péter: 

Ageing - a magyar lakosság korral, öregedéssel kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal – országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1038), valamint fókuszcsoportos viták eredményei

Szijártó zsolt - Glózer Rita - Guld Ádám - Csóka László - Törőcsik Mária: 

Média - a magyar lakosság médiumkörnyezettel és médiahasználattal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal – országosan reprezentatív online megkérdezés (=1038) , valamint fókuszcsoportos viták eredményei

Pavluska Valéria - Jakopánecz Eszter - Törőcsik Mária: 

Kultúra - a magyar lakosság kultúrával kapcsolatos beállítódása és követett magatartása generációs szemléletű vizsgálattal – országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online megkérdezés (n=1038) eredményei

Csapó János - Gerdesics Viktória - Gonda Tibor - Raffay Zoltán - Törőcsik Mária: 

Turizmus - a magyar lakosság turizmussal kapcsolatos beállítódása generációs szemléletű vizsgálattal – országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1085) megkérdezés, fókuszcsoportos viták eredményei

Pál Eszter - Németh Péter - Csóka László - Törőcsik Mária: 

Food - A magyar lakosság étkezéssel, étkezési ritmussal és étkezési helyszínekkel kapcsolatos beállítódásának generációs szemléletű vizsgálata – országosan reprezentatív személyes (n=2001) és online (n=1038) megkérdezés eredményei

 

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0009

"E-health fejlesztéseket megalapozó kardiológiai, diagnosztikai, genetikai kutatások ösztönzése a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretében (ISBN 978-963-642-988-1)

Galambosné Dr. Tiszberger Mónika: 

A hálózatkutatás módszertani vizsgálati lehetőségei – szakirodalmi összefoglalás

Benke Mariann: 

Hálózatkutatás szakirodalmi összegzése és a kutatási projektek hálózatának vizsgálata a PTE-n

Schäfferné Dr. Dudás Katalin: 

Az egészségtudatos vásárlói magatartás jellemzői - szakirodalmi összefoglalás

Dr. Pavluska Valéria: 

Az egészség, mint érték a magyar társadalomban

Jakopánecz Eszter – Dr. Törőcsik Mária: 

Az egészség megatrendje – a kardiovaszkuláris betegek mai képe

Soós János – Dr. Törőcsik Mária: 

Okoseszközökre telepíthető egészségügyi alkalmazások – trendspotting kutatás eredményei

Gerdesics Viktória - Németh Péter: 

Kardiovaszkuláris kutatói együttműködések a Pécsi Tudományegyetemen – hálózati csomópontkutatás eredménye

 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 projekt

„Az ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata” munkacsoport eredményei (ISBN 978-963-642-990-4)

Gerdesics Viktória – Dr. Pavluska Valéria: 

Irodalomkutatás az innováció elfogadás-elméletekről

Gerdesics Viktória: 

A magyar lakosság innováció-elfogadási magatartása – országos megkérdezés eredményei

Jakopánecz Eszter – Dr. Törőcsik Mária: 

A fogyasztói ellenállás szakirodalmi összefoglalása

Jakopánecz Eszter: 

A magyar lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beállítottsága – országos megkérdezés eredményei

Nagy Ákos – Dr. Pavluska Valéria

Szakirodalmi összefoglaló a közbeszéd – nyilvánosság – média – közösségi kommunikáció témákról

Nagy Ákos

A magyar felnőtt lakosság online aktivitása, szabadidős szokásai – országos megkérdezés eredményei

Németh Péter – Dr. Szűcs Krisztián    

Energiafogyasztáshoz, alternatív energiaforrások elfogadásához kapcsolódó mérési skálák – szakirodalmi összefoglalás

Németh Péter    

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében országos megkérdezés eredményei alapján

Németh Péter – Dr. Törőcsik Mária    

Vásárlási szokások és attitűdök, valamint azok változásának vizsgálata – országos megkérdezés eredményei

Németh Péter    

A pécsiek energiával, környezetvédelemmel és helyi témákkal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata – 600 főt érintő megkérdezések

Németh Péter    

A Dél-dunántúli régió lakosságának energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdje és magatartása 

Németh Péter – Dr. Szűcs Krisztián    

Különbségek a magyar és a dél-dunántúli lakosság energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attit

Németh Péter    

Pécsi háztartások energiahasználatának alakulása egy longitudinális vizsgálat eredményei alapján

Putzer Petra – Dr. Pavluska Valéria    

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Putzer Petra    

A magyar fogyasztók vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos észlelése és annak hatása a vásárlásokra – országos m

Tóbi István    

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján

Tóth Ágnes – Dr. Törőcsik Mária    

A témamenedzselés –szakirodalmi összegzés

Tóth Ágnes    

A magyar lakosság vállalkozási hajlandósága és az újdonságok iránti nyitottsága – országos megkérdezés eredményei

 

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028

„A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen” projekt keretében (ISBN 978-963-642-989-8)

Putzer Petra – Németh Bence    

Kari TDK fordulók problémáinak vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban

Putzer Petra – Németh Bence    

Az OTDK fordulók értékelő vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban

Putzer Petra – Dr. Törőcsik Mária    

Alternatív TDK forduló lebonyolítása és értékelő vizsgálata a közgazdaságtudományi szekcióban

Sasné dr. Grósz Annamária    

A TDK megreformálási lehetőségei, neuralgikus pontjai a Közgazdaságtudományi Szekcióban

 

Tanulmányok a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016

„Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt keretében (ISBN 978-963-642-991-1)

Bittner Zoltán - Kehl Dániel - Szűcs Krisztián    

A 15-29 éves magyar fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, médiahasználat

Bittner Zoltán - Szűcs Krisztián    

A Dél-Dunántúlon élő 15-29 éves fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, mé

Bittner Zoltán    

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében – tanulmány

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna - Varga Aranka    

A cigányság kommunikációs szokásai, médiahasználattal kapcsolatos attitűdjei és a „Z” generáció - tanulmány

Glózer Rita    

A fiatalok közéleti véleményformálásának új formái az online térben – tanulmány

Glózer Rita    

Hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Havasréti József    

Ifjúságkutatás Magyarországon különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére – tanul

Maksa Gyula    

Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek- tanulmány

Szijártó Zsolt    

„Forró témák” a Z-generáció kutatásban: Fogalmi keretek – módszertani megközelítések – tanulmány

Guld Ádám - Maksa Gyula    

Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Guld Ádám    

Ilyenek voltak – EMO rajongók stílusélményei retrospektív megközelítésben – tanulmány

Németh Boglárka    

Cigány fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Tóbi István – Dr. Törőcsik Mária    

A fiatalok fogyasztása, tartalomfogyasztása – irodalomkutatás

Pais Ella Regina  

Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához – tanulmány

Spéder Zsolt    

Elköltözés a szülői házból és az első párkapcsolat kialakítása - a felnőtté válás kulcseseményei a mai Magyarországon a ’20-asok

Duga Zsófia    

Tudomány és a fiatalok kapcsolata – irodalomkutatás

Soós János    

Kommunikáció a fiatalokkal, best practice és trendpéldák – tanulmány

Pál Eszter – Dr. Törőcsik Mária    

Irodalmi áttekintés a Z generációról

Jakopánecz Eszter – Németh Péter – Törőcsik Mária    

A fiatal és felnőtt lakosság életstílusának, szabadidős- és tájékozódási szokásainak összehasonlítása, valamint a felnőtt lakoss