Energia - ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottsága

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 PROJEKT

„Az ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata” munkacsoport eredményei (ISBN 978-963-642-990-4)

Gerdesics Viktória:

A magyar lakosság innováció-elfogadási magatartása – országos megkérdezés eredményei

Gerdesics Viktória – Pavluska Valéria:

Irodalomkutatás az innováció elfogadás-elméletekről

Jakopánecz Eszter:

A magyar lakosság megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beállítottsága – országos megkérdezés eredményei

Jakopánecz Eszter – Törőcsik Mária:

A fogyasztói ellenállás szakirodalmi összefoglalása

Nagy Ákos

A magyar felnőtt lakosság online aktivitása, szabadidős szokásai – országos megkérdezés eredményei

Nagy Ákos – Pavluska Valéria

Szakirodalmi összefoglaló a közbeszéd – nyilvánosság – média – közösségi kommunikáció témákról

Németh Péter  

A megújuló energiaforrások elfogadottsága a magyar felnőtt lakosság körében országos megkérdezés eredményei alapján

Németh Péter  

A pécsiek energiával, környezetvédelemmel és helyi témákkal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata – 600 főt érintő megkérdezések

Németh Péter  

A Dél-dunántúli régió lakosságának energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdje és magatartása 

Németh Péter  

Pécsi háztartások energiahasználatának alakulása egy longitudinális vizsgálat eredményei alapján

Németh Péter – Szűcs Krisztián  

Különbségek a magyar és a dél-dunántúli lakosság energiaforrásokkal, energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos attit

Németh Péter – Szűcs Krisztián

Energiafogyasztáshoz, alternatív energiaforrások elfogadásához kapcsolódó mérési skálák – szakirodalmi összefoglalás

Németh Péter – Törőcsik Mária  

Vásárlási szokások és attitűdök, valamint azok változásának vizsgálata – országos megkérdezés eredményei

Putzer Petra  

A magyar fogyasztók vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos észlelése és annak hatása a vásárlásokra – országos m

Putzer Petra – Pavluska Valéria  

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Tóbi István  

A magyarok tv-sorozatokkal kapcsolatos preferenciái, sorozatnézési szokásai országos megkérdezés eredményei alapján

Tóth Ágnes  

A magyar lakosság vállalkozási hajlandósága és az újdonságok iránti nyitottsága – országos megkérdezés eredményei

Tóth Ágnes – Törőcsik Mária  

A témamenedzselés –szakirodalmi összegzés