Z generáció

TANULMÁNYOK A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016

„Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt keretében (ISBN 978-963-642-991-1)

Pál Eszter – Dr. Törőcsik Mária   

Irodalmi áttekintés a Z generációról

Pais Ella Regina

Alapvetések a Z generáció tudomány-kommunikációjához – tanulmány

Bittner Zoltán - Kehl Dániel - Szűcs Krisztián  

A 15-29 éves magyar fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, médiahasználat

Bittner Zoltán - Szűcs Krisztián  

A Dél-Dunántúlon élő 15-29 éves fiatalok jellemzői (a tudomány iránti érdeklődés, informálódás, online magatartás, szabadidő, médiahasználat, értékek) – kutatási jelentés

Bittner Zoltán  

A 15-29 éves korosztály tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében – tanulmány

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna - Varga Aranka  

A cigányság kommunikációs szokásai, médiahasználattal kapcsolatos attitűdjei és a „Z” generáció - tanulmány

Duga Zsófia  

Tudomány és a fiatalok kapcsolata – irodalomkutatás

Glózer Rita  

A fiatalok közéleti véleményformálásának új formái az online térben – tanulmány

Glózer Rita  

Hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Guld Ádám - Maksa Gyula  

Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Guld Ádám  

Ilyenek voltak – EMO rajongók stílusélményei retrospektív megközelítésben – tanulmány

Havasréti József  

Ifjúságkutatás Magyarországon különös tekintettel az ifjúsági kultúrák, a kulturális fogyasztás és a média jelentőségére – tanul

Jakopánecz Eszter – Németh Péter – Törőcsik Mária  

A fiatal és felnőtt lakosság életstílusának, szabadidős- és tájékozódási szokásainak összehasonlítása, valamint a felnőtt lakosság

Maksa Gyula  

Képregény(alapú médiaközegek) és ismeretterjesztési lehetőségek- tanulmány

Németh Boglárka  

Cigány fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata – tanulmány

Soós János  

Kommunikáció a fiatalokkal, best practice és trendpéldák – tanulmány

Spéder Zsolt  

Elköltözés a szülői házból és az első párkapcsolat kialakítása - a felnőtté válás kulcseseményei a mai Magyarországon a ’20-asok

Szijártó Zsolt  

„Forró témák” a Z-generáció kutatásban: Fogalmi keretek – módszertani megközelítések – tanulmány

Tóbi István – Törőcsik Mária  

A fiatalok fogyasztása, tartalomfogyasztása – irodalomkutatás