Kiemelt publikációink

Tankönyvek

Dobrai K. – László Gy. – Sipos N. (2018): Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, ISBN: 9789634292388, pp. 767. Letöltés: link

László Gyula – Németh Julianna – Sipos Norbert (2019): Vezető és menedzser, Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulójára, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, ISBN: 978-963-429-441-2, Letöltés: link

Balogh G. – László Gy. – Sipos N. (2020): Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, ISBN: 9789634295860, ISBN: 9789634295853

Jarjabka Á. (2020): Kultúramenedzselési ismeretek, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-563-1 Facebook: https://bit.ly/2F7kDsD Letöltés: link

Jarjabka Á. et. al. (2020): Projektmenedzsment ismeretek, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2020. | ISBN: 978-963-429-572-3 Facebook: https://bit.ly/36AbW5A Letöltés: link 

Blahó A. – Czakó E. – Poór J. (2021): Nemzetközi menedzsment, Akadémiai Kiadó, ISBN: 978-963-454-652-8, DOI: 10.1556/9789634546528

Konczosné Szombathelyi M. – Balogh G. – Jarjabka Á. (2021): KOMMUNIKÁCIÓ – GAZDASÁG – KULTÚRA - NYELV: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában: Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére, Letöltés: link

Balogh Gábor (2021): Tehetséggondozás, -menedzsment, -áramlás, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. ISBN: 978-963-429-626-3 Letöltés: link

 

Tudományos publikációk

2023-ban megjelent publikációk:

Balogh, G. — Szabó-Bálint, B. — Uhrin, A. (2023): A közgazdászhallgatók reális vagy irreális bérvárakozásait befolyásoló tényezők és a munkatapasztalat összefüggései, Közgazdasági Szemle. 70. évf. 1261—1287. o., DOI:10.18414/KSZ.2023.11.1261

Jakubik, M. (2023). Evolution of Knowledge Management Towards Wisdom Management. Journal of Information and Knowledge Management, Vol. 22, Special Issue No. 6, pp. ahead-of-print

Jakubik, M. (2023). Cultivating the Future in Higher Education: Fostering Students’ Life-World Becoming with Wisdom Pedagogy. Trends High. Educ. 2023, 2, 45–61. https://doi.org/10.3390/higheredu2010004 

Nimmi, P. M., & Jakubik, M. (2023). Achieving Workplace Wellbeing Among Indian IT Engineers. Journal of Career Development, 0(0). pp. 1-19, https://doi.org/10.1177/08948453231154890 

Wolff, J., Jakubik, M., Siltaloppi, J., Wolff, L-A., & Hakanen, E. (2023). Sustainability transitions by ecosystem innovation. In Samuel O. Idowu and Liangrong Zu (Eds.) The Elgar Companion to Corporate Social Responsibility and the Sustainable Development Goals, Series: Elgar Companions to the Sustainable Development Goals. Chapter ahead of print, Accepted for publication.

Jakubik, M., Beke, J., & Shtaltovna, Y. (2023). The Role of Universities: Enhancing Students’ Capabilities for Work and Life. In William Donald (Ed.) Establishing and Maintaining Sustainable Career Ecosystems for University Students and Graduates. IGI-Global, Chapter 2, pp. 15-37, DOI: 10.4018/978-1-6684-7442-6.ch002 

Jakubik, M. (2023). Forming a Sustainability Mindset with Wisdom Pedagogy. European Academy of Management (EURAM) Conference 14-16 June, 2023, Trinity Business School Dublin, Ireland, conference proceedings, ISSN 2466-7498 and ISBN 978-2-9602195-5-5.

Jakubik, M. (2023). Comparing knowledge management and wisdom management. In P. Heisig (Ed.) Knowledge, Uncertainty and Risks: From individual to global scale Proceedings 17th International Conference on Knowledge Management, Germany, Potsdam, 23-24 June 2022, pp. 36-47, Available: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc2047080/m2/1/high_res_d/ICKM-2022-Track-2-2.pdf.

Donald, W., Nimmi, P. M., & Jakubik, M., (2023). Riding the Waves of Sustainable Careers: Qualitative Insights from UK Graduates. European Academy of Management (EURAM) Conference 14-16 June, 2023, Trinity Business School Dublin, Ireland, conference proceedings, ISSN 2466-7498 and ISBN 978-2-9602195-5-5.

Schmuck, R. (2023): EXPERIENCES AND CUSTOMER SATISFACTION OF THE 3RD FERENC FARKAS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZED USING THE PDCA METHOD, V. International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research, pp. 945-952.


2022-ben megjelent publikációk:

Dombi, J. – Egervári, D. – Fodorné, T. K., – Simon, K., Sipos, N. – Vörös, Z., – Fodorné, T. K. (2022). Fehér Könyv a digitális oktatás- és tanulástámogatásról. (T. K. Fodorné, Ed.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

László, G. – Sipos, N. – Mélypataki, G. (2022). A Fenntartható Munkaerőpiac Keretei - Tézisek. MUNKAÜGYI SZEMLE, 66(november).

Lívia, L. – Norbert, S. – András, R. – Zsófia, V. (2022). Relationships and personality roots of entrepreneurs’ value creation motivation. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS

Pótó, J. – Sipos, N. (2022). Mi motiválja (újra) az önkénteseinket? CIVIL SZEMLE, 19(1), 25–40.

Rideg, A. – Lukovszki, L. – Varga, A. R., – Sipos, N. (2022). A magyar családi mikro-, kis- és középvállalatok erőforrásai és képességei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69(6), 739–757. http://doi.org/10.18414/KSZ.2022.6.739

Rideg, A. – Sipos, N. – Lukovszki, L. (2022). A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69(7–8), 929–961. http://doi.org/10.18414/KSZ.2022.7-8.929

Sipos, N. (2022). A Diplomás Pályakövetési Rendszer hasznosíthatósága a felsőoktatási fenntartóváltás tükrében. CIVIL SZEMLE, 19(4), 149–162.

Sipos, N., Kuráth, G., Bányai, E., & Jarjabka, Á. (2022). Applicants’ institution selection criteria in the higher education: An empirical study in Hungarian higher education management. MANAGEMENT IN EDUCATION. http://doi.org/10.1177/08920206211030975 

Venczel-Szakó, T., Sipos, N., & Jarjabka, Á. (2022). A kommunikáció szerepe az otthoni munkavégzés során – A munkavállalói elégedettség vizsgálata a verseny-, az állam és a nonprofit szektorban a COVID -világjárvány idején. CIVIL SZEMLE, 19(2), 21–43.
 

2021-ben megjelent publikációk:

Aljazzazen, S. – Schmuck, R. (2021): The Impact of Knowledge Management Practice on Lean Six Sigma Implementation: The Moderating Role of Human Capital in Health Service Organisations, International J. of Opers. and Quant. Management, Vol. 27., No.3., pp. 267.-285.

Kuráth, G. – Szabó-Bálint, B. – Sipos, N. – Jarjabka, Á. (2021): A vezetői bizalom kiépítésének kulcsterületei. A vezetőfejlesztés jövője a felsőoktatásban, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Műhelytanulmányok, 3. évf., 3.sz., 4.-36.o.

Kuráth, G. – Szabó-Bálint, B. – Jarjabka, Á. (2021): Can a university’s anniversary be used to strengthen employee engagement and improve the employer brand?, Policy and Practice in Higher Education, Vol. 26., 2021 – Issue 1, pp. 11-18.

Németh, J. – Sipo,s N. (2021): Bérpolarizáció a magyar kistérségek mentén, Tér és Társadalom, 35. évf., 2.sz., 30.-48.o.

Poór, J. – Kun, A. – Kálmán, B. et.al. (2021): COVID-19 and HRM in Light of Two Empirical Country-wide Researches in Hungary, European Institue For Advanced Studies in Management, pp. 1-20.

Schmuck, R. (2021): Comparrison of the ESG Guidelines Used in the European Higher Education Sector with the Principles of the ISO9001:2015 Quality Management Standard, Quality Access to Success, Vol.22., No.181, pp. 87.-92.

Schmuck, R. (2021): Education and training of manufacturing and supply chain processes using business simulation games, Procedia Manufacturing, Vol.55, pp. 555.-562. 

Schmuck, R. (2021): Global supply chain quality integration strategies and the case of the Boeing 787 Dreamliner development, Procedia Manufacturing, Vol.54, pp. 88.-94.

Schmuck, R. (2021): The use of online business models, Procedia Manufacturing, Vol.54., pp. 45-51. 

Sipos, N. – Kuráth, G. – Bányai, E. – Jarjabka, Á. (2021): Applicants' institution selection criteria in the higher education: An empirical study in Hungarian higher education management, Management in Education, pp. 1.-12.

Sipos, N. – Kuráth, G. – Bányai, E. – Jarjabka, Á. (2021): Hungarian higher education management, Management in Education, July 8, 2021.

Sipos, N. – Pap, N. – Gonda, T. – Jarjabka, Á. (2021): Feasibility and Sustainability Challenges of the Süleyman’s Türbe Cultural-Tourism Centre Project in Szigetvár, Hungary, Sustainability, 3(10), pp. 1-20.

Sipos, N. – Szabó-Bálint, B. (2021): A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében, Közgazdasági Szemle, LXVIII.évf., 515.-539.o.

Ruzsa, Cs. (2021): Digital twin technology - external data resources in creating the model and classification of different digital twin types in manufacturing, Procedia Manufacturing, Vol.54., pp. 209.-215.

Vitai, Z. – Benke, M. (2021): „Motivation to learn? An advanced exploratory study of learning motivation of Central-East European Business Students”, Marketing & Menedzsment, 55(2), o. 27–35.


2020-ban megjelent publikációk:

Balogh, G. – Sipos, N. – Rideg, A. (2020): An empirical study of the internal factors influencing the application of compensation incentives in SMEs, Competitiveness Review, ISSN: 1059-5422, DOI: 10.1108/CR-01-2020-0016

Balogh, G. – Rideg, A. – Sipos N. (2020): A javadalmazási rendszerek hatása a magyarországi kis- és középvállalati szektorban, Közgazdasági Szemle, 67(12), 1217–1244

Balogh, G. – Sipos, N. (2020): Is it worth for bachelor graduates to diversify study programme for master level? International Journal of Educational Management, DOI 10.1108/IJEM-01-2020-0020

Dajnoki, K. – Sipos, N. – Héder, M. – Kőmíves, P. M. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban – Románia, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évf., 101–128.o.

Dajnoki, K. – Sipos, N. – Héder ,M. – Kőmíves, P. M. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban – Ukrajna, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évf., 77–100.o.

Gombás, J. – Kiss, A. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban - Szlovénia, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évfo, 172–189.

Gombás, J. – Kiss, A. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban – Horvátország, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évfo, 153–171.

Gyarmatiné Bányai, E. – Kuráth, G. – Sipos, N. (2020): A frissdiplomások kompetenciái és a bérek kapcsolata. A kompetenciafejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban, Közgazdasági Szemle, 67(11), 1130–1153.

Jarjabka, Á. – Kuráth, G. – Sipos, N. – Venczel-Szakó, T. – Szabó-Bálint, B. – Balogh, G. – Uhrin, A. (2020): Rugalmasság, produktivitás vagy elszigeteltség? Avagy a COVID 19 hatása a felsőoktatásban oktatók munkavégzésére, Magyar Tudomány 181(2020), No.12., 1698-1710.o.

Karoliny Mártonné Csetneki, Z., Poór, J., Kovács, I. É., Balogh, G., Borgulya, I., Csapó, I., Gábrielné Tőzsér, G., Illés, B. C., Nemeskéri, Z., Sipos, N., Szeiner, Z., Tóth, K., Ugrósdy, G., & Vinogradov, S. (2020). A közép-kelet-európai HR alakulásának empirikus bizonyítékai nemzetközi összehasonlításban (2004–2016) 1. rész [Empirical evidences of the HRM evolution in Central and Eastern Europe in international comparison (2004–2016) (Part 1)]. TÉR-GAZDASÁG-EMBER, 8, 9–32.

Karoliny Mártonné Csetneki, Z., Poór, J., Kovács, I. É., Balogh, G., Borgulya, I., Csapó, I., Gábrielné Tőzsér, G., Illés, B. C., Nemeskéri, Z., Sipos, N., Szeiner, Z., Tóth, K., Ugrósdy, G., & Vinogradov, S. (2020). A közép-kelet-európai HR alakulásának empirikus bizonyítékai nemzetközi összehasonlításban (2004–2016) 2. rész [Empirical evidences of the HRM evolution in Central and Eastern Europe in international comparison (2004–2016) (Part 2)]. TÉR-GAZDASÁG-EMBER, 8(2), 9–35.

Kiss, T. – Schmuck, R. (2020): A Longitudinal Study of the Skills and Attitudes Conveyed by Two Business Simulation Games in Pécs, Hungary, Simulation&Gaming, pp. 1.-30. 

Kovács, E. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban – Ausztria, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évf., 14–31.

Kuráth, G. – Sipos, N. (2020): Competencies and success measured by net income among Hungarian HE graduates, Education + Training, DOI 10.1108/ET-01-2020-0015 
(szeretnénk kérni, hogy ha valaki rákattint a címre, akkor a következő oldalra vezessen át: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ET-01-2020-0015/full/html?skipTracking=true )

Kuráth, G. – Sipos, N. (2020): Competencies and success measured by net income among Hungarian HE graduates, Education + Training, Vol.63., Issue 3.

Lelkes, G. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban - Szlovákia, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évfo, 54–76.

Lelkes, G. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban - Csehország, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évf., 32–53.

Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos N. (2020). A társasági adókulcs 2017. évi változása Magyarországon, Közgazdasági Szemle, 67(7–8), 762–786

Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2020): Resource-based view of innovation activity in SMEs: an empirical analysis based on the global competitiveness project, Competitiveness Review, Vol.31., Issue 3.

Poór, J. – Slavić, A. – Tóth, K. – Berber, N. – Kerekes, K. – Karoliny, Zs. (2020): Benchmarking in human resource management in focus of Central and Eastern Europe in the light of CRANET research. Strategic Management, 25 (1), pp. 21-28. DOI: 10.5937/StraMan2001021P

Schmuck, R. – Benke, M. (2020): An overview of innovation strategies and the case of Alibaba, Elsevier, Procedia Manufacturing, Vol. 51., pp. 1259. – 1266., https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.176 

Schmuck, R. – Kiss, T. (2020): A longitudinal study of the skills and attitudes conveyed by two business simulation games in Pécs, Hungary

Schmuck, R. (2020): Strategic management consulting in Hungary, Strategic Management, Vol. 25., br.3., str. 45.-53.

Sipos, N. – Jarjabka, Á. – Kuráth, G. – Venczel-Szakó, T. (2020): Felsőoktatás a COVID -19 szorításában: 10 nap alatt 10 év? Gyorsjelentés a digitális átállás hatásairól a munkavégzésben a Pécsi Tudományegyetemen, Civil Szemle Különszám, 73.- 92.o.

Sipos, N. – Kuráth, G. – Venczel-Szakó, T. – Jarjabka, Á. (2020): Újratervezés a felsőoktatásban? Az egyetemi oktatás és menedzsment változó lehetőségei a COVID-19 járványhoz történő alkalmazkodásban, 18. – 19.o. In: Bilicz H. – Sebestyén T. (2020) Változás, újratervezés és fejlődés tudományos konferencia = Change, Redirection and Development Academic Conference: Absztraktkötet = Book of Abstracts Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) (2020) 184 p. pp. 18-19. , 2 p.

Sipos, N. – Pap, N. – Keresnyei, J. – Jarjabka, Á. (2020): A Szigetvári Szulejmán Türbe Kulturális-Turisztikai Központ Projekt Turisztikai Megvalósíthatósági Kockázatai, TVT Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 5. évf. 3. sz., 4. – 21. fo. DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.01

Slavić, A. – Sipos, N. (2020): Mobilitás a határmenti régiókban - Szerbia, Pécsi Munkajogi Közlemények, XIII. évf., 129–152.

Venczel-Szakó, T. – Jarjabka, Á. – Kuráth, G. (2020): A 650 éve alapított első magyar egyetem jubileumi projektje a Pécsi Tudományegyetem szervezetének belső kommunikációs pillére, Civil Szemle Különszám, 175. – 192.o.
 

2019-ben megjelent publikációk:

Balogh, G. – Sipos, N. (2019): Pályakezdő közgazdászok bére a szakdiverzifikáció függvényében, Közgazdasági Szemle, 66:5, pp. 551-577., 27 p. DOI: 10.18414/KSZ.2019.5.551

Bányai, E. – Sipos, N. (2019): Aktualitások a felsővezetői kiválóság területén, Vezetéstudomány – Budapest, Management Review, 50(1), 63-69.o

Gazsó, D. – Jarjabka, Á. – Palotai, J. – Wilhelm, Z. (2019): Diaspora communities and diaspora policies – the Hungarian Case, Population Geography-ISSN No. 0256-5331, Vol. 41, No. 1., pp. 23.-34. 

Palotai, J. – Wetzl, V. – Jarjabka, Á. (2019): Identity Preservation and Hungarian Language Education in Diaspora Communities, Hungarian Cultural Studies, A Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 12, pp. 108.-124, DOI: 10.5195/ahea.2019.353

Karoliny, Zs. – Sipos, N. (2019): Explanations of the Feminization Effects in HR Profession and Beyond, Eurasian Business Perspectives, Vol.10/1., pp. 159.-173.

Kuráth, G. – Sipos, N. (2019): A hazai felsőoktatási jelentkezési döntések változása. A regionális hatás, Tér és Társadalom, 33.évf., 1.sz., 173.-184.o.

Kuráth, G. – Sipos, N. (2019): Felsőoktatási jelentkezések – Új hallgatók, új módszerek?, Magyar Tudomány, 280(8), 1166.-1174. o.

László, Gy. – Sipos, N. (2019). A göteborgi szociális csúcstalálkozón kihirdetett Szociális Pillérek magyarországi megítélése, Gazdaság és Társadalom, 10(1), 49–71.

László, Gy. – Sipos, N. (2019): Munkavállalási, munkavégzési, vállalkozási mobilitás határokon át – a határmenti régiókban, Pécsi Munkajogi Közlemények, 12(3), 7–209.

Palotai, J. – Wetzl, V. – Jarjabka, Á. (2019): Identity Preservation and Hungarian Language Education in Diaspora Communities, Hungarian Cultural Studies, a-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 12, pp. 108.-124.

Poór, J. – Csapó, I. – Kovács, I. É. – Karoliny, Zs. – Alsulaiti, K. – Barasic, A. F. – Sander E. J. (2019): Trends in the Management Consulting of HRM Services in the Light of Empirical Researches. Journal of Management, Nr. 1 (34), pp. 47-59. (ISSN: 1648-7974)


2018-ban megjelent publikációk:

Blštáková, J. – Karoliny, Zs. – Csapó, I. – Szobi, Á. – Poór, J. (2018): Practices of Human Resource Management in Light of Cranet Empirical Research 2015-2016. Journal of Intercultural Management, VOL.10., No. 1., March 2018, pp. 101–142 DOI 10.2478/joim-2018-0005

László, Gy. – Sipos, N. (2018): Kell-e nekünk érdekegyeztetés? Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 49(10-11), 112.-119.

László, Gy. – Sipos, N. – Slavic, A. (2018): Uloga sindikata u aktivnostima upravljanja ljudskim resursima u organizacijama u Mađarskoj i Srbiji, br.40., str. 67.-79.

Ruzsa, Cs. (2018): Chances for the Depressed Central European Regions of the European Union to Develop: can Shared Service Centres be the Driving Force?, Regional Formation and Development Studies, 23(1), pp. 14.-22.

Ruzsa, Cs. (2018): "Z" generáció fő jellemzői és a várható munkerő-piaci kihívások, Közép-Európai Közlemények, 11.évf., 3.sz., 149.-157.o.

Schmuck, R. (2018): Szolgáltatásminőség a menedzsment tanácsadásban, Közép-Európai Közlemények, XI.évf., 2.sz., 2018/2. No.41., 160.-169.o. 

Sipos, N. – László, Gy. (2018): A mobilitás, migráció gazdasági, munkaerő-piaci nézőpontból – A kutatás keretei és szakirodalmi bázisa, Pécsi Munkajogi Közlemények, 11(1–2), 7–43.

Sipos, N. – László, Gy. (2018): A mobilitás, migráció gazdasági, munkaerő-piaci nézőpontból – A mobilitás befolyásoló tényezői, mozgatóerői és korlátai, Pécsi Munkajogi Közlemények, 11(1–2), 76–140.

Sipos, N. – László, Gy. (2018): A mobilitás, migráció gazdasági, munkaerő-piaci nézőpontból – A mobilitás, migráció fogalmi keretei, Pécsi Munkajogi Közlemények, 11(1–2), 44–75. 

Sipos, N. (2018). Frissdiplomás kereseti egyenlő(tlen)ségek a hazai felsőoktatási intézmények függvényében, Marketing és Menedzsment, 52(1), 17–32.

 

UnivPécs

Jarjabka Ákos (2020): Home Office az egyetemen?! (interjú)

 

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet nemzetközi publikációi

Elérhetők az alábbi linken.

 

Covid-Kutatás publikációi

Elérhetők az alábbi linken, a kutatócsoport aloldalán.