GKK

Gazdaságtudományi Kiválósági Központja

A PTE KTK Gazdaságtudományi Kiválósági Központja (GKK) 2018-ban alakult, a Karon működő különböző kutatócsoportok, kutatási projektek munkáját fogja össze. E programokban zajló, a GKK-hoz kötődő kutatások elsődleges fókusza a hazai vállalatok szerepe a nemzet újraiparosításában, mely fókuszhoz a Kar hagyományos kompetencia- és tudásbázisán szerveződő kutatói csapatok különböző részterületeken járulnak hozzá.

A PTE KTK Gazdaságtudományi Kiválósági Központja (GKK) 2018-ban alakult, a Karon működő különböző kutatócsoportok, kutatási projektek munkáját. A GKK adta/adja a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, majd Tématerületi Kiválósági Program Intézményi Kiválósági Alprogramja keretében végzett kutatások szervezeti keretét. 

E programokban zajló, a GKK-hoz kötődő kutatások elsődleges fókusza a hazai vállalatok szerepe a nemzet újraiparosításában, mely fókuszhoz a Kar hagyományos kompetencia- és tudásbázisán szerveződő kutatói csapatok különböző részterületeken járulnak hozzá, mint pl. termelési rendszerek optimalizálása, globális értékláncok szerkezete is dinamikája, fogyasztói magatartás vizsgálata, devizakockázat menedzselése, munkaerőpiaci változások, kis és közepes mérető vállalatok versenyképessége, egyetemi vállalkozói ökoszisztémák fejlesztése vagy makrogazdasági sokkok terjedési csatornái. 

A Kar küldetésének tekinti, hogy a nemzetközileg is elismert alapkutatás mellett integrálja a vállalati szféra, kifejezetten a régió üzleti szervezetei felől érkező impulzusokat, kihívásokat mind az oktatási, mind a kutatási aktivitásaiba. Ennek szellemében számos olyan projekt is valósult és valósul meg a GKK-ban, amely a kari kutatási potenciál, kompetenciák és tudás átcsatornázását teszik lehetővé az üzleti szféra, a régió más szereplői irányába – ezzel reményeink szerint hozzájárulva a termelékenység és a gazdasági fejlődés ütemének növekedéséhez. E törekvéseket a GKK-hoz kapcsolódó Vállalati Innovációs Platform fogja össze. 

https://vip.ktk.pte.hu/