Mentor program

A rendszer kialakításának és működtetésének főbb céljai

 • A hallgatói közösség kialakulásának elősegítése.
 • A hallgatók beilleszkedésének támogatása.
 • A hallgatói és oktatói közösség személyesebb kapcsolatának támogatása.
 • Segítség nyújtása a felsőoktatási életforma kialakításában.
 • A hallgatók Karhoz való kötődésének, Pécsiközgázos identitás kialakítása.

 

A mentorrendszerben két típusú mentor segíti a hallgatókat, általános mentorok és szakmai mentorok

Általános mentorok

 • A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ segít a hallgatók mellé olyan hallgatói, illetve oktatói mentort  hallgatót találni, aki segít bevezetni az elsőéveseket az egyetemi lét sajátosságaiba.
 • Az általános mentorok (elsősorban) elsőéves hallgatók kisebb létszámú (max. 20 fős) csoportját vezetik, támogatják.

Szakmai mentorok

 • A rendszer ezen túl tapasztalt, képzett oktatói mentor segítséget is kínál. Tapasztalt oktatóink egy-egy  adott szakterületen segítik a hallgatót az eligazodásban (pl. olvasmányok ajánlásával, konzultációkkal stb.)
 • A szakmai mentorok továbbá bizonyos témakörök iránt érdeklődő hallgatókat gyűjtenek maguk köré és támogatják szakmai fejlődésüket egyéni vagy kiscsoportos formában.             
 • Egy-egy csoportot három-három képzett mentor támogat.
 • A tanulmányi és karrier témákban elsősorban a tapasztaltabb, vezető és PhD –s oktatók; a közösségi léthez, beilleszkedéshez kapcsolódó kérdésekben felsőéves mentorhallgatók segítenek.

 

A mentorrendszer működése

 • A csoportokat egy vezető, tapasztalt tanár vezeti, mellette egy PhD hallgató és egy MSc hallgató támogatja a hallgatókat.
 • A mentorok az első két szemeszterben havonta legalább két alkalommal 45 percben találkoznak a hallgatókkal, (a helyszín kötetlen, tehát egy esti közös program is lehetséges).
 • A foglalkozások formája kötetlen beszélgetés a mentorok által felvetett, de közösen elfogadott témában, a mentor irányításával (a javasolt témák listája lent olvasható).
 • A mentorok csoportjaikat szükség esetén a teljes tanulmányi idő alatt segítik (7 szemeszter a BA-n).
 • A mentorok tevékenységükkel támogatják hallgatóik tanulmányi előmenetelét, életútjának és karrierjének tervezését, a megfelelő támogatási forma megtalálásával.
 • Figyelemmel kísérik a hallgatói portfólió és a közösségi aktivitás alakulását a pontgyűjtő füzet segítségével.
 • Közösségi programok, szakestek szervezésében támogatást nyújtanak.
 • Segítik a hallgatók Erasmusos tanulmányait az Erasmus központtal való kapcsolat támogatásával, pontos információadással.
 • A csoportok működését egy féléves pontgyűjtő (tehetségpontok) verseny kiírásával ösztönözzük.

 

Javasolt témák a csoportfoglalkozások során:

 • általános kompetenciák fejlesztése, illetve arra történő ösztönzés (pl. kommunikáció, prezentációs készségek, önérvényesítés, időmenedzsment, sport, egészség, csoportmunka, idegen nyelv, stresszkezelés stb.)
 • attitűdök formálása (személyes és társadalmi felelősségvállalás, etikus lét,)
 • kapcsolatok erősítése a céges világgal
 • tanulástámogatás
 • önismeret és karrierfejlesztés

A témák köre bővíthető, változtatható a hallgatói érdeklődés, igények vagy az adott helyzet szerint.

A mentorok munkáját háttéranyagokkal, a 2015 szeptemberében induló KTK Mentor Klub foglalkozásaival és ’tanácsadó’ kollégákkal segíti a TehetségPont illetve a Kar.

 

Jelenleg a következő tanácsadó kollégák állnak rendelkezésre, akik meghívhatók egy-egy foglalkozásra:

Molnár Márta – tanulmányi kérdések

dr. Mátyás Judit- nyelvtanulási és egyéb tanulás módszertani kérdések, Hageni német képzésünkkel kapcsolatos felvilágosítás

dr. Balogh Gábor - karrier tanácsadás

dr. Bányai Edit – coach, tréner

Hargitai Ildikó – coach, tréner