MBA (Master of Business Administration)

MBA (Master of Business Administration)

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializáció: -

A szakképzettség megnevezése az oklevélben: okleveles közgazdász MBA szakon / Master of Business Administration

 

Kinek ajánljuk az MBA mesterszakot?

Az MBA szak a közgazdaságtan holisztikus közelítésére törekszik, kiemelten kezelve mindazon értékteremtő vállalati területeket, amelyek napjaink piaci viszonyai között fenntartható versenyelőnyt képesek biztosítani. Ajánljuk mindazoknak, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzendő ismereteik birtokában képesek szeretnének lenni a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, valamint az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására és akiknek legalább 3 éves szakmai (lehetőleg vezetői szintű) tapasztalata van.

 

Miért érdemes a Pécsiközgáz MBA mesterképzését választani?

A képzés sajátossága, hogy specializáció helyett a funkcionális szakterületek szinergikus tárgyalását részesíti előnyben és esettanulmány-centrikus megközelítésben, mind egyéni mind csoportmunka alkalmazásával dolgozza fel a tananyagot. Az aktuális elméleti irányok bemutatása mellett a gyakorlati alkalmazásokat is vizsgáljuk, ez utóbbiakat a Harvard Business School által publikált esettanulmányokon keresztül. Természetesen a hazai viszonyok áttekintése, tárgyalása is részét képezi a kurzusok tematikájának.

 

Főbb tárgyak

Befektetési döntések, Tudásintenzív szervezetek vezetése, Változások menedzselése, Vállalati stratégia, Nemzetközi marketing, Pénzügyi piacok elemzése, Marketingpszichológia 

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

 

Karrierlehetőségek

Az MBA mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

  • tervezni, szervezni, irányítani és vezetni a versenyszektor és közszféra szervezeteinek munkafolyamatait akár hazai, akár nemzetközi szinten,
  • az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére,
  • az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
  • stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.

Munkarend

Önköltség

Képzési idő

Képzés kezdete

Levelező 450 000 Ft/félév 4 2024. február és szeptember