Pénzügy

Pénzügy

Képzési információk:

Képzési idő: 4 félév

Specializációk: -

Szakképzettség megnevezése az oklevélben: okleveles közgazdász pénzügy / Economist in Finance

Kinek ajánljuk a Pénzügy mesterszakot?

A képzést azoknak ajánljuk, akik a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak makro- illetve mikroszintű irányítására és elemzésére egyaránt képes pénzügyi gazdasági szakemberekké szeretnének válni.

 

Miért érdemes a Pécsiközgáz Pénzügy mesterképzését választani?

A Pécsiközgáz pénzügyi mesterszaka nagy hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói elsajátítsák a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, valamint, hogy megismerjék a pénzügyi szféra működésére vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, törvényszerűségeket.

 

Főbb tárgyak

Vállalatértékelés, Pénzügyi közgazdaságtan, Pénzügyi adatok elemzés, Haladó vezetői számvitel, Könyvvizsgálat és ellenőrzés, Tevékenység elemzés és kontrolling, Pénzügyi innovációk és elemzés

 

Specializációk

A 2023/24-es tanévtől a Pénzügy mesterszakon - reagálva a hallgatói és vállalati igényekre - három specializáció közül választhatnak a hallgatók:

  • Bankmenedzser
  • Pénzügyi menedzser
  • Számvitel

A három specializáció gyakorlatorientált, vállalati partnereink bevonásával kialakított, naprakész ismereteket ad át, specializált szaktudás elsajátítását lehetővé téve. Mindhárom specializáció esetében a B2-es modulba (Kötelezően választható speciális szakmai ismeretek) sorolt kurzusok között három elkülönített kurzuslista került kialakításra, melyekből egyenként, legalább harminc kreditnyi kurzus teljesítése szükséges a képzés során a specializációs papír megszerzéséhez.

A diplomában a specializációk záradék formájában jelennek meg az alábbiak szerint:

Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó Bankmenedzser/Pénzügyi menedzser/Számvitel specializáció követelményeit teljesítette.

A képzés tanterve ide kattintva érhető el. 

Elvégeznéd egy év alatt?

2023. februárjától a Pénzügy mesterképzés esetében lehetőség van a képzési időt lerövidíteni. Részletek a megújult, akár 2 félév alatt is elvégezhető mesterképzés feltételeiről itt olvasható.

A Pénzügy mesterszak mesterképzés esetében a megújult mintatanterv a következő szerint alakul: 

1. év 2. év

Tavasz 

Ősz

Tavasz

Ősz

Haladó vállalati pénzügyek és kockázatkezelés (9kr) 

Pénzügyi közgazdaságtan (9kr) 

Haladó számvitel (9kr) vagy Pénzügyi intézmények gazdálkodása (9kr) vagy Projektmenedzsment (9kr) vagy Szervezetfejlesztés (9kr) 

Tevékenység elemzés és kontrolling (9kr) vagy Digitális pénzügyi és banki rendszerek (9kr) vagy Pénzügyi innovációk és modellezés (9kr) vagy Emberi erőforrás fejlesztés (9kr) 

Vállalatértékelés (6kr) 

Pénzügyi adatok elemzése (6kr) 

Könyvvizsgálat és ellenőrzés (6kr) vagy Pénzügyi esettanulmányok (6kr) vagy Pénzügyi etika (6kr)

Haladó vezetői számvitel (6kr) vagy Vezetői készségek (6kr) vagy Határidős ügyletek vagy ESG a vállalati gyakorlatban (6kr) 

Alkalmazott statisztika és ökonometria (9kr) 

Üzleti folyamatok menedzsmentje (9kr) 

Eszközárazás (9kr) 

Szakdolgozat konzultáció (15kr) 

A vállalkozások mikro- és makrokörnyezete (6kr) 

Haladó üzleti szimuláció (6kr) 

Haladó adózási ismeretek (6kr) 

Σ 30 kredit 

Σ 30 kredit 

Σ 30 kredit 

Σ 30 kredit 

Csak a 2023. februárjában és utána megkezdett mesterképzések esetén érvényes!

 

Karrierlehetőségek

Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél, valamint vállalatoknál elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységek magas színvonalú ellátására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére, valamint a doktori képzésben való részvételre.

Munkarend Önköltség Képzési idő Képzés kezdete

Nappali

Államilag támogatott

4 félév

2024. február és szeptember

Nappali

450 000 Ft/félév

4 félév

2024. február és szeptember

Levelező

Államilag támogatott 4 félév 2024. február és szeptember

Levelező

425 000 Ft/félév 4 félév 2024. február és szeptember