Szigma

A SZIGMA a Gazdaságmodellezési Társaság több évtizedes hagyományokkal rendelkező lapja. Martos Béla professzor nevéhez fűződik a soha el nem évülő érdem, hogy 1968-ban útjára bocsátotta a folyóiratot. Az évente általában négy számmal jelentkező kiadvány olyan gazdaságtudományi kutatások számára biztosít megjelenést, amelyek korszerű kvantitatív módszerek felhasználásával igyekeznek feltárni a köz- és vállalat-gazdaságtani folyamatok törvényszerűségeit és az e területen tapasztalható jelenségek közötti összefüggéseket.

Martos Béla professzor nemzetközileg is elismert eredményei, kutatási tapasztalata, a tudomány iránti tisztelete, húsz éves kitartó főszerkesztői munkája kiváló alapot jelentettek egy olyan műhely létrejöttéhez, melyből a megszülető munkák minősége a gazdasági tudományos élet élvonalába emelte a lapot. Így a SZIGMA a gazdaságtudomány egyik legjelentősebb hazai magyar nyelvű hordozója lett, az utódokra pedig az a munka hárult, hogy tovább ápolják e hagyományt, és ahol lehet, biztosítsák a további fejlődés lehetőségét. Ennek során elévülhetetlen érdemeket szerzett Vörös József professzor, aki szintén húsz éven át végzett áldozatos főszerkesztői munkájával tovább emelte a SZIGMA színvonalát.

A SZIGMA online elérhetőségének megvalósítása is ezt a célt szolgálja. Reméljük a lap népszerűsége, olvasottsága, ismertsége tovább bővül ezáltal, továbbá felgyorsítja a tudományos eredmények minél hamarabb ismertségét. Az elektronikus változat tartalma megegyezik a nyomtatott számok tartalmával, ezek tükörképe. A tanulmányok technikai szerkesztését követően kerülnek fel a hálózatra.

A SZIGMA Szerkesztőbizottságának kiadói politikáját az elektronikus forma nem érinti. A SZIGMA továbbra is kvantitatív módszereket is alkalmazó, gazdaságtudományi kutatásokon alapuló lektorált tanulmányokat publikál, amelyeknek szerzői magyar nyelven, eredeti gondolataikkal tágítják bővítik a közgazdaságtan és üzemgazdaságtan meglévő tudásbázisát.

 

Szerkesztőség címe:

Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar
7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Telefon: +36 72 500-599 / 23374

Fő kapcsolattartó

Bessenyei István
Telefon: +36 72 501-599 /23376
bessenyei.istvan [at] ktk.pte.hu

Támogatási kapcsolattartó

Gáspár Tamás
Telefon: +36 72 501-599 / 23334
gaspar.tamas [at] ktk.pte.hu

 

A Szigma folyóirat honlapja itt érhető el.