Mesterképzés pontszámítás

Pontszámítás módja mesterképzésre történő jelentkezés esetén

 1. a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy
 2. a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont.

 

Tanulmányi pontok

Mesterképzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek alapszakos, mesterszakos vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával. A tanulmányi pontod a diplomában szereplő eredmény alapján kerül megállapításra.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

Oklevél minősítése Tanulmányi pont
Jeles (4,51- ) 45 pont
Jó (3,51 - 4,50) 36 pont
Közepes (2,51 - 3,50) 27 pont
Elégséges (  - 2,50) 18 pont

 

Amennyiben külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytattál tanulmányokat és ezt követően jelentkezel hozzánk mesterképzésre, úgy Karunk dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

A tanulmányi pontok kiszámításakor azokat a tanúsítványokat – oklevél, illetve felsőoktatási intézmény által az oklevél minősítését tartalmazó igazolás – tudjuk csak figyelembe venni, amelyeket a megadott határidőig beküldtél. Amennyiben több olyan oklevéllel is rendelkezel, amely alapján tanulmányi pontjaidat meghatározhatjuk, úgy jelentkezéskor nyilatkoznod kell arról, hogy mely felsőoktatási tanulmányod alapján kéred a tanulmányi pontok megállapítását.

 

Felvételi vizsgapontok (szakmai és motivációs beszélgetés)

A mesterképzés felvételi eljárása során szakmai és motivációs beszélgetésen kell részt venned. A felvételi beszélgetés időpontjáról és helyszínéről postai úton küldjük ki az értesítőt.

Maximálisan elérhető pontszám: 45 pont.

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságodat igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel intellektuális és szakmai kapacitásaidat. Fontos cél még motivációd megismerése is, így a felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs leveled a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet. A motivációs levél előzetes elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

A felvételi beszélgetés szakmai részeként az egyes mesterképzési szakoknál az alábbi témakörökkel kapcsolatos kérdésekre, kötetlen beszélgetésre számíthatsz (az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol):

 

Marketing mesterképzési szak:

 • marketingkutatás, piacelemzés
 • piacbefolyásolás
 • fogyasztói és vásárlói magatartás
 • disztribúció és értékesítési csatornák
 • nemzetközi üzleti tevékenység

 

Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak:

 • az értékteremetés eszközei a vállalati szférában
 • a hatékonyság, termelékenység, minőség, fogyasztói megelégedettség fontossága a versenyszférában és a nonprofit szektorban
 • az ellátási láncok irányításának fontossága a globalizált gazdaságban
 • a termelési, marketing es pénzügyi képességeken nyugvó vállalati stratégiák szerepe
 • a vállalati folyamatok tervezésének és megvalósításának problémái

 

Pénzügy mesterképzési szak:

 • gazdaságpolitika
 • pénzügytan
 • bankismeretek
 • vállalati pénzügyi ismeretek
 • vállalati pénzügyi tervezés, -elemzés

 

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak:

 • vállalkozói kapacitás és a gazdasági fejlődés, versenyképesség kapcsolata
 • vállalkozói ökoszisztéma és az innovációs potenciál kapcsolata
 • az egyetemek és a vállalkozók kapcsolata, tudás spill over
 • vállalkozók finanszírozása
 • vállalkozók a nagyvállalatokban, a non-profit, az állami szektorban, szerepük, jelentőségük

 

Vezetés és szervezés mesterképzési szak:

 • a menedzsment fejlődésének tendenciái
 • napjaink legfontosabb menedzsment kihívásai
 • magyarországi gazdasági szervezetek vezetésének sajátosságai
 • a motiváció szerepe a teljesítmény fokozásában
 • termelési és szolgáltatási folyamatok menedzselésének alapvető különbségei

 

Többletpontok

 1. egyéb többletteljesítményért legfeljebb 10 többletpontot,
 2. előnyben részesítés alapján legfeljebb 8 többletpontot szerezhetsz.

A fenti szempontok alapján adható többletpontok összege legfeljebb 10 pont lehet. Abban az esetben is csak 10 pontra vagy jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjaid összege ezt meghaladná.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
  • fogyatékosság: 2 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
 • 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
  • szakterületen szerzett munkatapasztalat,
  • szakmai folyóiratban megjelent publikáció,
  • korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,
  • szakkollégiumi tagság,
  • demonstrátori tevékenység,
  • OTDK-n kapott különdíj
 • OTDK 1-3. hely: 4 pont

 

Kreditelismertetés

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények meghatározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely szakok fogadhatók el, továbbá azt, hogy a mesterképzésbe való felvétel feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesítését szükséges igazolni.

Amennyiben olyan szakon szereztél oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, úgy elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolnod a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményezned. Ilyen szaknak tekinthetők, különösen a régi képzési szerkezet szerinti gazdasági szakcsoportba sorolt főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések, illetve a gazdaságtudományi képzési terület új rendszerű alapképzési szakjai.

Segítségedre lehet a Mesterszak kereső is, amennyiben tanácstalan vagy.

Amennyiben más szakon végeztél felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KÁB) kell kérelmezned. A kérelmet PTE Felvételi szabályzatának 1. számú mellékletét képező űrlapon kell benyújtanod.

További részletekért és a kreditelismertetési eljáráshoz szükséges űrlapok letöltéséhez kattints!