Dr. Gál Zoltán

egyetemi tanár
23267
galz [at] ktk.pte.hu
B409
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján.

Gál Zoltán  felsőfokú tanulmányait a Debreceni Egyetemen, a belfasti Queens University-n (UK), és a Közép-Európai Egyetemen (CEU) végezte. Kettős mesterdiplomát szerzett a Central European University-n (Budapest) és a New York State University-n (Albany).   Doktori  fokozatát 1998-ban pénzügyi földrajz témakörében védte meg szerezte, majd 2009-ben habilitált a PTE Közgazdaságtudományi Karán területi és nemzetközi pénzügyekből.  1993-tól  a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások központjának kutatója, 2000 és 2019-között a Közgazdaság- és Regionális Kutatási Központ teljes állású főmunkatársa.  A Kaposvári Egyetemen  2004 és 2016 között oktatott tanszékvezető egyetemi docensként, illetve 2019-ig egyetemi tanárként. A PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola  témavezetője és a Területi pénzügyek tárgy oktatója 2000 óta.  

A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke (2017-). Tagja  a European Regional Science Association  Tanácsának (ERSAC) és a Regional Studies Association-nek. A Global Network of Financial Geography regionális nagykövete. Elnökségi tagja az MTA IX. Jogi- és Közgazdaságtudományi Osztálya Regionális Tudományos Bizottságának. 

Kutatási területei a regionális pénzügyek, a nemzetközi pénzügyek (nemzetközi tőkeáramlások), a nemzetközi gazdaságtan, a regionális gazdaságtan, a pénzügyi földrajz és a regionális innováció. A területi pénzügyek tudományágának magyarországi meghonosítá-sával, a pénzügyi és a térgazdaságtani elemzés összekapcsolásával, a disz¬ciplína fogalmi, módszertani keretrendszerének kialakításával hozzájárult egy nemzetközileg ígéretes kutatási irány hazai megteremtéséhez. Számos külföldi egyetemen volt vendégoktató/kutató, többek között az  Oxfordi Egyetemen és a dublini Trinity College-ban. Tagja több  nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának. Meghívott szakértője volt az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának, valamint számos INTERREG és ESPON programnak. 2003–2004-ben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Regionális Előretekintési Programjának szakértője, illetve tagja az Európai Bizottság „Blueprints For Actions In Regional Foresight” Regionális Előretekintési munkacsoportjának. 2006-2007-ben az EU összehasonlító regionális innovációkutatási (ERAWATCH hálózat, Brüsszel) projektjének résztvevője. 2011–2012-ben  az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség  tanácsadója. 2012–2015 kötött a PTE KTK félállású tudományos főmunkatársaként a RASTANEWS makropénzügyi FP 7-es K+F Keretprogram projektjének megvalósításán dolgozott. A Regional Studies Association (RSA) alábbi nemzetközi kutatóhálózataiban működött közre: Outsourcing and offshoring Business Services (2008-10);   Geographies of Finance and Post-Socialist Transformations (2010-13); Capital Cities and the Crisis (2011-13); Research Network on Financial Geographies (2015-);  

Tudománypolitikai szerepvállalásként  2011 és 2019 között tagja volt az  OTKA/NKFIH Közgazdasági és Jövőkuta¬tási zsűrijének, illetve 1998 és 2008 között a Pécs–Baranyai Kereskedelmi Kamara Innovációs Bizottságának.

Munkásságát Akadémiai Ifjúsági Díjjal, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága Tudományos Díjával, illetve a  „The Society for the Advancement Socio-Economics (SASE) tudományos társaság “Eastern European Prize” díjával ismerték el. 
 

Publikációk

Gál Z. (2010)
Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. Budapest: Akadémiai Kiadó. 780 p. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár) 

Gál Z. (2019)
Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 66 : 6 pp. 653-686. 

Sass M, Gál Z, Juhász B. (2018)
The impact of FDI on host countries: the analysis of selected service industries in the Visegrad countries, POST-COMMUNIST ECONOMIES 2018:1 p. 1-23.

Gál Z , Schmidt A (2017) 
Geoeconomics in Central and Eastern Europe: Implications of FDI In: Munoz J M (szerk.)Advances in Geoeconomics . 344 p. London; New York: Routledge Europa Economic Perspectives Taylor & Francis Group, 2017. pp. 76-93.  

Gál Z , Kovács S Zs (2017) 
The role of business and finance services in Central and Eastern Europe In: Lux G , Horváth Gy (szerk.) The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe . 340 p. London; New York: Routledge, 2017. pp. 47-65.  

Gál Z, Juhász B (2016) 
A vállalatok nemzetköziesedésének vizsgálata Kelet-Közép-Európában makrogazdasági módszerekkel, VEZETÉSTUDOMÁNY 47:(8) pp. 26-39. 

Gál Z. (2015)
Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis: The case of Budapest, REGIONAL AND LOCAL STUDIES/STUDIA REGIONALNE I LOKALNE 2015:(2 (60) pp. 53-80. (2015).

Gál Z., Burger Cs. (2013)
A vidék bankjai?: A magyar takarékszövetkezeti szektor hitelezési aktivitása., KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 60:(4) pp. 373-401. 

Gál Z., Ptacek, P. (2011)
The role of mid-range universities in knowledge transfer in non metropolitan regions in Central Eastern Europe. EUROPEAN PLANNING STUDIES 19:(9) pp. 1669-1690. IF: 1.228 DOI, WoS,

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (483.04 KB)