Dr. Jarjabka Ákos

egyetemi docens, intézetigazgató (VSZI)
23368
jarjabka.akos [at] ktk.pte.hu
B218
Kedd 12:00-13:00

Jarjabka Ákos (Szeged, 1972.5.27.) egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE KTK) 2004-ben szerzett PhD fokozatot, majd 2016–ban habilitált. 2013 –tól igazgatóként vezeti a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetét, emellett 2015-től a PTE Diaszpóra Projekt Hálózat rektori megbízottja. Publikációi a vezetéstudomány, a nemzeti és szervezeti kultúra menedzselése, az emberi erőforrás menedzsment, a projektmenedzsment és a magyar diaszpóra témaköröket ölelik fel. Magyar és nemzetközi tudományos szervezeti tagságai: MTA köztestület (2005-), MTA PAB (2008-), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2015-), IACCM (2017-), MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottság (2017-), UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság (MRK küldöttként) (2018-), AHEA (2019-), AIM (2020), AoM (2020-), PMI (2020-).

Publikációk

Az irodák és az irodai munkavégzés átalakulása, Tudásmenedzsment, XVI.évf. 1. szám, 2015.április, ISSN 1586-0698, 93-107.old.

Clusters and their Driving Forces - The CNCB Project -, Marketing & Menedzsment, L. évf. 3. szám, 1-15. old. 

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Rendszerek és alkalmazások, Wolters Kluwer Kiadó, Bp., ISBN 978 963 295 648 0, 2.2.4. fej. 84-90.old., Társszerzők: Karoliny Mártonné, Poór József, Márta Anette

Migrációs attitűdök a magyar ki- és bevándorlási tendenciák tükrében, KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 10:(2 (37)), 2017/2, 169-181.old., Társszerző: Palotai Jenő

The identity preserving efforts of the Hungarian diaspora in Australia through the example of the Hungarian Community School in Adelaide, Civil Szemle, Vol. XIV., 2017/3, pp. 87-104, Társszerzők: Palotai Jenő, Szabó Ágnes

A vonzerőfejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban, avagy egy jubileumi projekt menedzselése, Marketing & Menedzsment LII. évf. 1. sz., 5-16. old. Társszerzők: Kuráth Gabriella, Tarrósy István

The Importance of Hungarian Language Education in Preserving the Identity of Hungarians Living in Diaspora, Hungarian Cultural Studies, Társszerzők: Palotai Jenő, Wetzl Viktor 

A brexit hatása a munkaerő-áramlásra. A magyar helyzet értékelése, Külügyi Szemle, ISSN 1587-9089, XVIII. évf., 1. szám, 2019. tavasz, 129-147. old., Külügyi Szemle Társzerzők: Kajdi László, Palotai Jenő

Identity Preservation and Hungarian Language Education in Diaspora Communities. Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, ISSN 2471-965X (online), Volume 12 (2019) pp. 108-124., DOI: 10.5195/ahea.2019.353, Társzerzők: Palotai Jenő, Wetzl Viktor

Diaspora Communities and Diaspora Policies – The Hungarian Case, Population Geography, ISSN No.0256-5331, 41 (1) June 2019 pp.23-34, Társszerzők: Gazsó Dániel, Palotai Jenő- Wilhelm Zoltán

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (352.35 KB)