Dr. Takács András

egyetemi tanár, dékán
23155
takacs.andras [at] ktk.pte.hu
B232
kedd 08:00-09:00

Takács András 2001-ben a Karon szerzett okleveles közgazdász (MSc) és angol-magyar szakfordító diplomát, valamint mérlegképes könyvelői képesítést. 2001-2004 között a Kar Gazdálkodástani Doktori Iskolájának PhD hallgatója volt, már ekkor is jelentős oktatási tevékenységgel. 2004-től 2008-ig a Kar tanársegédje, PhD fokozatszerzését követően 2008-tól adjunktusa. 2014-ben habilitált, melyet követően 2015-ben egyetemi docenssé lépett elő, 2021-től pedig egyetemi tanári munkakörben dolgozik a Karon. Az intézmény menedzsmentjében jelentős szerepet vállal, 2015-2022 között oktatási és költségvetési dékánhelyettesi pozíciót töltött be, 2022-től pedig a Kar dékánja. Oktatási tevékenysége a Kar magyar és angol nyelvű alap- és mesterképzési, valamint doktori programjain elsősorban számvitel, haladó vállalati pénzügy és vállalatértékelés tantárgyak oktatására irányul. Fő kutatási területe a vállalatértékelés, azon belül is az érték és ár viszonya, a vállalati pénzügyi teljesítmény és a tőzsdei árfolyamok összefüggései, melyek az utóbbi időszakban kiegészültek olyan új irányokkal is, mint a valós értékelés jelentősége, az IFRS standardalkotás hatékonysága, vagy a tiszta termelés (cleaner production) és az ESG (Environment, Social, Governance) szempontrendszer alkalmazásának vállalati eredményességre gyakorolt hatása.

Publikációk

Ulbert, J., Takács, A., Csapi V. (2022):
Golden ratio-based capital structure as a tool for boosting firm's financial performance and market acceptance. HELIYON 8 (6): e09671

Takács, A., Ulbert, J., Fodor, A. (2020):
Have investors learned from the crisis? An analysis of post-crisis pricing errors and market corrections in US stock markets based on the reverse DCF model. APPLIED ECONOMICS 52 (20): 2208-2218

Yeboah, M., Takács, A. (2019):
Does Exchange Rate Matter in Profitability of Listed Companies in South Africa? An Empirical Approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY 9 (6): 171-178

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (90.14 KB)