TDK GYIK

Levelezős vagyok… FOKSZ-os vagyok… TDK-zhatok?

Igen. Mind a nappali, mind a levelező képzéses hallgatók TDK-zhatnak, ráadásul képzési szinttől függetlenül. Egyedül PhD hallgatóként nem nyújtható be kari TDK dolgozat, ők a Roska Tamás díjra tudnak pályázni.

 

Mire OTDK lesz már nem lesz hallgatói jogviszonyom, akkor nem is mehetek országos fordulóra?

De igen. A kari TDK fordulón való sikeres kvalifikáció azt jelenti, hogy a kétévente megrendezésre kerülő országos megmérettetésen az is részt vehet, aki akkor már dolgozik, vagy esetleg PhD képzésen hallgató (PhD-sként TDK dolgozat nem írható és nyújtható be, de a korábbi mesteres hallgatóként írt és kvalifikált TDK dolgozat bemutatható). Nem kell hallgatónak lenni az OTDK idején.

 

Még nem tudom, ott tudok-e lenni az OTDK-n, akkor inkább ne is töltsem fel a dolgozatot az OTDT rendszerbe?

DE igen! A sikeres kari fordulót és a továbbjutást követően az OTDT levelet küld és 1 hónapos határidővel kéri a TDK dolgozat feltöltését a rendszerbe. Ez nem jelent OTDK nevezést, csak annak a lehetőségét. Vagyis, ha feltöltöd a dolgozatot, de később mégsem tudsz részt venni az OTDK-n, akkor az nem probléma, viszont ha nem töltöd fel és később mégis szeretnél OTDK-zni, arra sajnos már nem lesz mód. Tehát azt javasoljuk minden továbbjutónak, hogy töltse fel a dolgozatot a kari forudlót követően.

 

Feltöltöttem a dolgozatomat az OTDT rendszerébe, akkor ezzel nevezetem is az OTDK-ra?

Nem. A kari fordulót követően a dolgozat OTDT rendszerbe való feltöltése nem minősül nevezésnek. Ez egyfajta szükséges, de nem elégséges része a nevezésnek. A dolgozat bekerül az OTDT nyilvántartásába, mint potenciális OTDK dolgozat, de nevezni az OTDK előtti ősszel lehet majd. A nevezési időszak megnyitásáról az OTDT is és a kari TDT titkár is minden esetben értesíti a feltöltött dolgozattal rendelkező hallgatókat.

 

Lehet-e TDK dolgozat szakdolgozat is?

Igen. A karra vonatkozó TVSZ részben rögzítésre került, hogy a TDK-n továbbjutó dolgozatok benyújthatók szakdolgozatként.

 

Csak akkor adható be a TDK dolgozat szakdolgozatnak, ha a szekció a szakomnak megfelelő?

Nem. Ilyen kikötés nincs a szabályzatban. Tehát például, ha egy pénzügy és számvitel szakos hallgató ’Elméleti’ szekcióba kerül vagy turizmus-vendéglátás szakos hallgató a ’Marketing’ szekcióba, stb. akkor is leadhatja továbbjutás esetén a TDK dolgozatot szakdolgozatként.

 

Lehet-e szakdolgozat TDK dolgozat?

Nem, a szakdolgozatból nem készülhet TDK dolgozat, de a TVSZ alapján arra mód van, hogy a TDK dolgozat benyújtható legyen szakdolgozatként. Így tehát ha valaki mesteres hallgatóként TDK-ra a korábbi BSC-s szakdolgozatát adná be arra nincs mód.

 

 Mi történik a kari TDK forduló után?

A kari fordulót követően a TDT titkár beküldi a jegyzőkönyveket és az OTDT emailben értesíti a továbbjutókat a dolgozat OTDT online rendszerbe való feltöltéséről. A dolgozat feltöltésével jogot szerez a hallgató a későbbi OTDK nevezésre. Az OTDK-t megelőző őszi időszakban kell nevezni az országos fordulóra, majd tavasszal van mód az OTDK-n való részvételre, amely hasonló a kari TDK-hoz, de itt nem a többi pécsiközgázossal, hanem más karok hallgatóival mérettetheted meg magad.

 

Minden évben van OTDK?

Nem. OTDK minden 2. évben van/minden páratlan év tavaszán van. Így egy-egy ODTK-ra jellemzően 3 kari forduló továbbjutói érkeznek.

 

Minden félévben van kari TDK forduló?

Nem. Minden OTDK ciklus 2 éves, amely során 3 kari fordulót rendezünk és a továbbjutók számára a páratlan évek tavaszán az OTDK-val zárul. Például 2023. tavaszi OTDK-t követően 2023 őszén, majd 2024 tavaszán és őszén lesz kari forduló, amelyről a továbbjutók a 2025 tavaszi OTDK-ra kvalifikálnak és a 2025-ös OTDK-n vehetnek majd részt.

 

Szerezhetek kreditet TDK-val?

Igen. Erre két lehetőség is van. Választható 3 kredites C-s kurzusként felvehető a TDK, vagyis Tudományos Diákköri Konferencia kurzus, amely vagy a félév végén TDK fordulón való részvétellel vagy a kutatási terv és témavázlat leadásával és prezentálásával, kari TDK konferencián nézőként való részvétellel és a TDK dolgozat egy egységének elkészítésével teljesíthető.  Lehetőség van a TDK kurzust kétszer is felvenni, ez esetben a második felvétel során már elvárás a TDK munka leadása a félévben. Emellett mikrokredit is gyűjthető a TDK munkával, erről részletesebben itt olvashatsz: https://cal.ktk.pte.hu/hu/mikrokredit-gyujtesi-lehetosegek  (minden összegyűjtött 100 mikrokredit 1 kreditnek felel meg a félév végén)