Könyveink

Az elmúlt időszakban megjelent könyveink:

2018

Ulbert József (Szerk.):Vállalati Pénzügyek Kézikönyv

 

2016

Hoóz István: A demográfia oktatása a jogász- és a közgazdászképzésben

 

2015

Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet: Nemzetközi marketing

 

2013

Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak

 

2012

Veres Zoltán, Fojtik János: A nagy túlélő

Rekettye Gábor: Marketing a magyar kisvállalatoknak

Borgulya István: Optimalizálás evolúciós számításokkal

Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás

 

2011

Hanyecz Lajos: Modern Vezetői Controlling

Gazdálkodás-Menedzsment

Saldo Zrt., Budapest, 2011

 

Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás

Akadémiai kiadó, Budapest, 2011.

 

Báncsai Edit - Novák Péter (szerk.): Online üzlet és marketing 

Akadémiai kiadó, Budapest, 2011.

 

2010

Törőcsik Mária - Kuráth Gabriella (szerk.): Egyetemi marketing marketing a felsőoktatásban

Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2010.

 

Borgulya Istvánné Vető Ágnes Ágota: Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben

Akadémiai kiadó, Budapest, 2010.

Karoliny Mártonné - Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Rendszerek és alkalmazások

Complex Kiadó, Budapest, 2010.

 

2009

Trebits Anna - Fischer Márta: EU English - Using English in EU Contexts with English-Hungarian EU Terminology

Klett Kiadó, Budapest 2009.

 

Hanyecz Lajos: Controlling és üzleti tervezés

SALDO ZRT., Budapest, 2009.

 

Kovács Kármen: A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

 

Kaposi Zoltán: Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai 1743-1848

Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2009.

 

Varga Attila (ed.): Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy

Edward Elgar Publishing, 2009.

 

Poór József - Bóday Pál - Kispál-Vitai Zsuzsanna (eds.): Trendek és tendenciák a Kelet-Európai emberi erőforrás menedzsmentben

Selye János Egyetem, Komárom, 2009.

 

Gazdag László: Magyarország úttévesztése (A rendszerváltás gazdaságtana)

Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2009.

 

Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment

Complex Kiadó, Budapest, 20

 

Rekettye Gábor - Fojtik János: Nemzetközi marketing

Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, újbóli kiadás, 2009.

 

Rekettye Gábor - Hetesi Erzsébet: Kínálatmenedzsment

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

(A jog és közgazdaságtudomány területén a 2009 évi Akadémiai Nívódíj nyertese)

 

Varga Attila: Térszerkezet és gazdasági növekedés

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009

 

2008

Rekettye Gábor: Kisvállalati marketing

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

 

Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - László Gyula - Poór József (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Complex Kiadó, Budapest, 2008.

 

2007

Borgulya Ágnes - Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.


Muráth Judit - Ágnes Oláh-Hubai (szerk.): Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens

Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting

2007, Wien: Praesens


Poór József (szerk.): Rugalmas ösztönzés-rugalmas juttatások második kiadás

Complex Kiadó, 2007, Budapest

 

Rekettye Gábor: Kisvállati marketing

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.


Varga József - Varró Zoltán: Gazdaságmatematika II.

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2007.

 

Temesi József - Varró Zoltán: Operációkutatás

Aula Könyvkiadó, Budapest , 2007.

 

Herich György: Adótan I.

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2007.

 

Herich György et al.: Adó 2007 Teszt és Példatár

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2007.

 

2006

Ágnes Borgulya - Judit Mátyás - Eszter Gradwohl: EPHRAS 

Rokus Založba, Ljubljana, 2006.

 

Fojtik János - Veres Zoltán: Elnyújtott élvezet...?

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

 

Komlósi Sándor: Gazdaságmatematika I.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2006.

 

Muráth Judit: Szakfordítás és segédeszközök

Válogatott tanulmányok a szakfordítás, a kontrasztív lexikológia, a lexikográfia és a terminológia témaköréből

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2006.

 

Herich György et al.: Adó 2007 - magyarázatok

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.

 

Herich György et al.: Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése vállalkozási szak - 2006

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.

 

Herich György: Nemzetközi adótervezés

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006

 

Herich György: Nemzetközi adózás

Adózás az európai Unióban II. átdolgozott kiadás

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.

 

Herich György: Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció

Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2006.

 

Poór József: Cartea in limba romana

Olimp, Bukarest, 200

 

2005

Nicolas Hadjusavvas - Sándor Komlósi - Siegfried Schaible (Eds.): Handbook of Generalized Convexity and Generalized Monotonicity

Springer, NewYork, 2005.

 

Muráth Judit - Hubainé Oláh Ágnes (szerk.): A XXI. század kihívásai a szakfordítóképzésben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2005.

 

Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.

 

Karoliny Mártonné - Lévai Zoltán - Poór József (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban

Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2005.

 

Poór József (szerk.): Rugalmas ösztönzés - rugalmas juttatások

Complex Kiadó, Budapest, 2005.

 

Ágnes Borgulya (ed.): The Enlarged EU: cross-cultural and communications aspects

University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, 2005.

 

Rekettye Gábor - Piskóti István, Józsa László, Veres Zoltán: Döntésorientált marketing - Decision-oriented Marketing

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.

 

2004

Borgulya Istvánné (szerk.): Kultúraközi, szakmai és szervezeti KOMMUNIKÁCIÓ

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.

 

Barakonyi Károly: Stratégiai döntések

Strategy-XL Bt., Pécs, 2004.

 

Barakonyi Károly - Borgulya Istvánné : Stratégiaalkotás III. Vállalati kultúra

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

 

Barakonyi Károly: Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

 

Borgulya István: Evolúciós algoritmusok

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.

 

Borgulya Istvánné -Sümeginé Dobrai Katalin - Jacob Renate - Mátyás Judit: Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004.

 

Farkas Ferenc: VÁLTOZÁS-menedzsment

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004.

 

Gazdag László: A teremtés titka

Alexandra, Pécs, 2004.

 

Herich György: Adó 2004 Teszt és Példatár

PENTA UNIÓ, Pécs, 2004.

 

Herich György: Adótan I.

PENTA UNIÓ, Pécs, 2004

 

Jarjabka Ákos: Tanári kézikönyv a Menedzsment alapjai 1-2. tárgyakhoz

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.

 

Jarjabka Ákos: Módszertani- és szemelvénygyűjtemény a Menedzsment alapjai 1. tárgyhoz

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.

 

Jarjabka Ákos: Módszertani- és szemelvénygyűjtemény a Menedzsment alapjai 2. tárgyhoz

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2004.

 

Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.

 

Dudás Ferenc-Karoliny Mártonné - László Gyula - Lévai Zoltán - Poór József: Bevezés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe

Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2004.

 

Rekettye - BERÁCS - LEHOTA - PISKÓTI szerk.: Marketingelmélet a gyakorlatban

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2004

 

Gábor Rekettye - József Berács - József Lehota - István Piskóti (Eds.): Marketing Theory and Practice a Hungarian Perspective

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

 

Attila Varga - Hans Joachim Schalk: The economic effects of EU Community Support Framework interventions

An ex-ante impact analysis with EcoRET, a macroeconomic model for Hungary

University of Münster, Münster, 2004.

 

2003

Barancsuk János - Oroszi Sándor - Varga Attila (szerk.): Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére

PTE Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2003.

 

Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József - László Gyula: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

 

Fojtik János - Rekettye Gábor: Nemzetközi marketing

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003.

 

Herich György: Nemzetközi adótervezés

PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.

 

Herich - Claus - Heinczinger - Pálszabó - Rados - Rencz - Szakall - Vékási: Adótervezés II. Magyarország

PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.

 

Herich - Selchert: Németország adórendszere

PENTA UNIÓ, Pécs, 2003.

 

Horváth Gyula (szerk.): A Kárpát-medence régiói 1. Székelyföld

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003.

 

Karoliny Mártonné Dr Csetneki Zsuzsanna: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

 

Tibor Kiss: Business Simulation Challenge - a Green Business Simulation

University of Pécs, Pécs, 2003.

 

Judith Muráth: Zweisprachige Fachlexikographie - Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft 5.

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

 

József Poór - Andrew Gross: Management Consultancy in an Eastern European Context

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

 

Rekettye Gábor: Az ár a marketingben

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

 

Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás - TRENDEK

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2003.

 

2002

Borgulya Istvánné - Sümeginé Dobrai Katalin - Somogyvári Márta: Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung

Gyakorló könyv gazdasági nyelvvizsgára készülők számára

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2002.

 

Bányai Edit - Eszes István: Online marketing

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.

 

Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás 

Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

 

Dr. Hanyecz Lajos - Dr. Gyulai László - Járosi Péter - László Csaba: Bevezetés a kis- és középvállalkozások pénzügyi modellezésébe (kézirat)

UNIÓ Kiadó, Budapest, 2002.

 

Dr. Herich György: Adótan II. Nemzetközi adózás

PENTA UNIÓ, Pécs, 2002.

 

Dr. Herich György: Nemzetközi adózás - Adózás az Európai Unióban

PENTA UNIÓ, Pécs, 2002.

 

Hoványi Gábor: Menedzsment-meditációk

KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 2002.

 

2001

Bélyácz Iván: Befektetés-elmélet

Pécsi Tudományegyetem Kiadó, 2001, Pécs

 

Bányai Edit - Bőgel György - Csuhai Imre - Eszes István - Horn András - Horn Gábor - Radnai Márta: Elektronikus kereskedelem

VÁLLALKOZÓKNAK DIÁKOKNAK ÉRDEKLŐDŐKNEK

Krea Kft., 2001, Budapest

 

Buday-Sántha Attila: Agrárpolitika - vidékpolitika

A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió

Dialóg Campus Kiadó, 2001, Budapest-Pécs

 

Dr. Farkas Ferenc - Dr. Poór József: Nemzetközi menedzsment

KJK-KERSZÖV Kiadó, 2001, Budapest

 

Horváth Gyula: Európai regionális politika

Dialóg Campus Kiadó, 2001, Budapest-Pécs

 

Horváth Gyula: Regionális támogatások az Európai Unióban

Osiris Kiadó, 2001, Budapest

 

Dr. Poór József (és szerzői kollektívája): Menedzsment tanácsadási kézikönyv

KJK-KERSZÖV Kiadó, 2001, Budapest

 

Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excellel

Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben

Központi Statisztikai Hivatal, 2001, Budapest