Kutatás

A Kar kutatási potenciálja kiemelkedően magas a magyar felsőoktatási intézmények között. Két, nagy elismertségnek örvendő doktori iskolánknak mintegy 175 fokozatot szerezett hallgatója van.
Számos hazai (TÁMOP) és nemzetközi (FP7) pályázatban veszünk részt, többet ezek közül a kar oktatói vezetnek. Fő kutatási irányaink az innováció és gazdasági növekedés, a térbeli gazdasági modellezés, a kelet-közép európai országok euró zónához fűződő viszonyának kérdései, az energiagazdálkodás problémái, versenyképesség, alternatív energia — zöld (kék) gazdaság. A kari humán kapacitások bázisán MTA kutatóhely jött létre. Két aktív professzorunk az MTA tagja.