MTA kutatóhely

Cím: 

MTA-PTE Innováció Gazdasági Növekedés Kutatócsoport

Honlap:

http://mta.hu/cikkek/az-mta-tamogatott-kutatocsoport-halozata-131394

Időhorizont:

2012.07.01-2022.06.30.

Forrás:

MTA TKI (kutatócsoport azonosító: 14212)

Kutatás-vezető:

Dr. Varga Attila

Résztvevők száma (kutatásvezetőn kívül):

7 fő kutató

Téma:

A közgazdaságtan által bizonyított, hogy az innováció a modernkori gazdasági növekedés legfontosabb tényezője (Romer 1990). Az EU 2014-től bevezetésre kerülő új kohéziós politikája és ezzel összekapcsolódva a Europe 2020 dokumentum is az innováció erősítését tűzi ki az Európai Unió globális pozícióinak javítása érdekében. Magyarország új növekedési pályára állításának is az innovációs tevékenység dinamizálása a kulcsa. A hazai innovációs rendszer legkevésbé ismert, ám minden innovációs felmérés szerint igen kritikus helyzetű területei az innovációs együttműködések és a vállalkozói hajlandóság (például Havas és Nyíri 2007). A magyar innovációs rendszer szereplőinek (iparvállalatok, szolgáltató cégek, magán- és közfinanszírozású kutatóhelyek) együttműködéseiről, valamint a vállalkozói hajlandóság hazai helyzetéről további, elmélyültebb ismeretek megszerzése a hagyományos eszközök talaján (vállalkozói felmérések, sztenderd innovációs felmérések (CIS), a szabadalmi aktivitás, a K+F tevékenység elemzése) már kevéssé lehetséges. A hagyományos kutatási módszerekkel az innováció és a gazdasági növekedés kapcsolatrendszerének vizsgálata sem végezhető el. A kutatás a nemzetközi szakirodalomban frissen kidolgozott módszertani eszközökkel vizsgálja az innovációs együttműködések, a vállalkozás és a gazdasági növekedés komplex kapcsolatrendszerét.