fbpx EU | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

EU

„Measuring Regional Entrepreneurship” projekt

Projektvezető (PTE KTK):

Dr. Szerb László

Résztvevők száma (PTE KTK):

6 fő

A pályázat időtartama:

2012.12. – 2014.04.

A pályázatra megítélt összes támogatási összeg:

249 764 euró

A pályázatban szereplő konzorcium tagjai:

University of Groningen (koordinátor), Imperial Collage London

A projekt céljának összefoglalása:

Jelenleg az európai régiók vállalkozási tevékenységről csupán korlátozott információk állnak rendelkezésre. Egyfelől az OECD együttműködve az Eurostat-tal (Entrepreneurship Indicator Program), másfelől a Global Entrepreneurship Monitor Consortium tett a közelmúltban jelentős erőfeszítéseket a vállalkozási tevékenység vizsgálatára. Mindazonáltal az említett vizsgálatok az egyes országok vállalkozási tevékenységében megmutatkozó eltérések feltárására irányulnak.

Jelen pályázat célja, hogy kiválasztásra, illetve szükség esetén megalkotásra kerüljenek azok az indikátorok, amelyek a regionális vállalkozási tevékenység megragadására a leginkább alkalmasak. A vállalkozási tevékenység dimenzióit leíró indikátorok meghatározását követően célunk az EU 27 tagországok, valamint Horvátország régióit (NUTS 2) jellemző vállalkozási tevékenység mérése és az egyes régiók vállalkozási tevékenységét jellemző különbözőségek okainak feltárása.

A vállalkozási tevékenység megragadására alkalmas indikátorok meghatározása a kapcsolódó irodalom áttekintésével, továbbá a már létező indikátorok vizsgálatával kezdődik.

(1) Mélyreható irodalomkutatás a vállalkozási tevékenység témakörében. Az irodalomkutatás a következő kérdésekre kíván elsődlegesen fókuszálni: 

(i) a vállalkozási tevékenység milyen módon képes befolyásolni a társadalmi és gazdasági fejlődést (mindezt a fejlődés különböző fázisaiba és kontextusaiba helyezve)?

(ii) lehetséges-e a vállalkozási tevékenységben megmutatkozó különbségek hiteles mérésére vállalkozni az Európai Unión belül?

(2) A vállalkozási tevékenységet releváns szempontok szerint mérő, már létező komplex indikátoroknak az áttekintése  (pl. SBA factsheets, Global Entrepreneurship Monitor, Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index, European Innovation Scoreboard (EIS) and Summary Innovation Index(SII) stb.). Az áttekintés célja, hogy megvizsgáljuk miszerint a már létező alkalmazott indikátorok és a kapcsolódó irodalom által a vállalkozási tevékenység leírására javasolt dimenziók megfeleltethetők-e egymásnak, a dimenziók teljes körűen megragadásra kerülnek-e. Továbbá a már létező indikátorok kritikai vizsgálata kiterjed a megalkotásuknál alkalmazott módszertan áttekintésére és értékelésére is: az adatok minősége (kvantitatív és/vagy kvalitatív adatok), az alkalmazott vizsgálati időszak, a kiugró értékek és hiányzó adatok kezelése, a normalizáció problematikája, az aggregálással és a változók súlyozásával kapcsolatos kérdések stb.

(3) Amennyiben egyik létező indikátor sem tekinthető eléggé robusztusnak, illetve koherensnek a regionális vállalkozási tevékenység megragadására, új vállalkozási mutató megalkotására kerül sor. A mutatók kiválasztásánál szempont, hogy azok amennyiben lehetőség van rá mind NUTS 0, mind NUTS 2 szintre rendelkezésre álljanak.