fbpx FP7 | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

FP7

Sharing KnowledgE Assets:InteRegionally Cohesive NeigHborhoods (SEARCH)

Cím:

Sharing KnowledgE Assets:InteRegionally Cohesive NeigHborhoods (SEARCH)

Honlap:

http://www.ub.edu/searchproject

Időhorizont:

2011.08.01-2014.07.31

Forrás:

FP7 (szerződésszám: 266834)

Kutatás-vezető:

Dr. Varga Attila

Résztvevők száma (kutatásvezetőn kívül):

6 fő kutató

Téma:

A projekt fő célja a EU és a szomszédos országok integrációs folyamatainak erősítése az Európai Kutatási Szomszédságra (ERN) fókuszálva, ezáltal javítva az Európai Szomszédsági Politika (ENP) hatálya alá tartozó országok intézményi keretfeltételeinek, valamint azok EU-val folytatott gazdasági interakcióinak jobb megértését a személyek, a tőke, a kereskedelem, a tudás és az innováció vonatkozásában egyaránt. Az európai szomszédsági politikák jövőbeli tervezését és végrehajtását kívánja elősegíteni annak figyelembe vételével, hogy az EU és az ENP országok közti megállapodások kétoldalúsága folytán nem határozható meg egységes, minden államra egyaránt illeszkedő politikai ajánlás. 

A projekt specifikus céljai az alábbiak:

  • elméleti és gyakorlati keretfeltétel kidolgozása az EU és a szomszédsági országok vonatkozásában;
  • elméleti és gyakorlati síkon tanulmányozni a gazdasági interakciók mintáit az EU és a szomszédos országok között, és megbecsülni ezen interakciók szubnacionális (regionális) hatásait;
  • a munkaerő migráció szerepének, illetve annak gazdasági és szociális következményeinek az elemzése (költségek és hasznok) a küldő (szomszédos) és fogadó (EU) régiók vonatkozásában;
  • annak vizsgálata, hogy milyen mértékben függ a (27 EU és 16 szomszédsági) régió innovatív teljesítménye azok endogén tudástermelési képességétől, valamint innováció abszorpciós, adaptációs és imitációs kapacitásától;
  • az ENP országok és régiók intézményi területén végrehajtott változtatások hatásainak vizsgálata a gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió javításának lehetőségeire, valamint a szomszédsági országok EU-val és kiváltképp az új tagállamokkal való szorosabb integrációjára tekintettel;
  • ország-specifikus stratégiai ajánlások megfogalmazása az EU és a szomszédsági országok politikusai számára a gazdasági integráció magasabb fokának elérésére, és ezáltal a két térség növekedésének, versenyképességének és kohéziójának javítására;
  • a kutatási eredmények disszeminációja a politikai és kutatási szféra felé európai, nemzeti és regionális szinten egyaránt.

 

Growth-Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH)

Cím:

Growth-Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH)

Honlap:

http://www.grincoh.eu/

Időhorizont:

2012.03.01-2015.02.28.

Forrás:

FP7 (szerződésszám: 290657)

Kutatás-vezető:

Dr. Varga Attila

Résztvevők száma (kutatásvezetőn kívül):

6 fő kutató 

Téma:

A GRINCOH projekt a fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti tényezői, valamint a poszt-szocialista átalakulás és az EU csatlakozási utáni időszak politikáinak, stratégiái közti összefüggések vizsgálatára törekszik a kelet-közép-európai országokban.

A projekt fő céljai:

  • 2020-ig tartó fejlesztési szcenáriók kidolgozása a kelet-közép-európai országokra különböző politikai keretfeltételek, intézményi körülmények és fejlesztési stratégiák feltételezése mellett;
  • a – technológiai kapacitások fejlesztésén és innováción alapuló – fenntartható fejlődésre gyakorolt hatások és a tágabb értelemben vett gazdasági, társadalmi és területi kohézió vizsgálata a kelet-közép-európai országokban;
  • a kelet-közép-európai országok stratégiaalkotásának elősegítése, különös tekintettel az EU kohéziójára.