SZIGMA - matematikai-közgazdasági folyóirat

A Szigma a Gazdaságmodellezési Társaság, több évtizedes hagyományokkal rendelkező magyar nyelvű lapja. Martos Béla professzor nevéhez fűződik, hogy 1970-ben útjára bocsátotta a lapot. Az évente négy számmal jelentkező folyóirat, olyan gazdaságtudományi kutatásoknak ad otthont, amelyek kvantitatív módszereket is használva igyekeznek összefüggéseket, törvényszerűségeket találni köz- és vállalatgazdaságtani jelenségek között. Martos Béla professzor nemzetközileg is elismert eredményei, kutatási tapasztalata, a tudomány iránti tisztelete, húsz éves kitartó főszerkesztői munkája kiváló alapot jelentettek egy olyan műhely létrejöttéhez, melyből a megszülető munkák minősége a gazdasági tudományos élet élvonalába emelte a lapot. Így a Szigma a gazdaságtudomány egyik legjelentősebb hazai magyar nyelvű hordozója lett, az utódokra pedig az a munka hárul, hogy tovább ápolják e hagyományt, és ahol lehet, biztosítsák a további fejlődés lehetőségét.

Főszerkesztő: Bessenyei István

 

További részletek