fbpx Szerzők és előadók | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Szerzők és előadók

ÁSVÁNYI Zsófia

Ásványi Zsófia 1999-ben szerzett MA diplomát angol nyelv és irodalom szakon a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Még ebben az évben MSc diplomát szerzett Humán Erőforrás Menezsment szakon. 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, és 2013-ban PhD fokozatot kapott ugyanezen a karon. 2007 óta tanársegédként dolgozott a Pécsi Tudományegyetemen, majd 2015 óta a Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa.

 

BALOGH Gábor

Egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. Kutatási és oktatási területe: emberi erőforrás menedzsment, karrier- és tehetségmenedzsment, coaching, kommunikációmenedzsment. 2014-től a kari Tehetségfejlesztő Központ munkatársa, majd a hallgatói kompetenciamérési rendszer koordinátora. PhD fokozatát 2014-ben szerezte a pécsi Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában, felsőoktatási tehetséggondozás témakörből.

 

BÁNYAI Edit

Bányai Edit habilitált egyetemi docens a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézetében. Oktatott tárgyak: Marketing, Szolgáltatásmarketing, Online marketing és E-business. Kutatási területei: közösségi marketing, felsőoktatási marketing, tehetségfejlesztés. 2014-től a PTE KTK-n működő Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ vezetője, ahol trénerként, coachként és mentorként is dolgozik.

 

BENCSIK Andrea

Prof. Dr. habil. Bencsik Andrea CSc, PhD, egyetemi tanár. 34 éves oktatói múlttal és kutatói tapasztalattal rendelkezik. A Széchenyi István Egyetem és a Selye János Egyetem (Komarno, Szlovákia) professzora. Szakmai tanácsadói, tréneri munkát végez különböző vállalatoknál. Szakmai szervezetek tagja, hazai és külföldi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja és bírálója. Magyar és idegen nyelvű publikációi, könyvei kutatási eredményeit összegzik, melyek fő témái: változás- és tudásmenedzsment, HR menedzsment, szervezeti viselkedés. Munkáját szakmai, hallgatói és vezetői elismerések fémjelzik.

 

Islam BOLBOL

Nemzetközi PhD hallgató, a Nemzetközi Doktori Program Gazdálkodás szakán a Pécsi Tudományegyetemen. Témája: a nemzetközi gazdaság.

 

Ninjin BOLORTSOGOO

Tagja az Egyesült Királyság ACCA szervezetének és örökös tagja a CPA, Mongólia szervezetnek.  Pénzügyi számviteli tapasztalattal rendelkezik az Egyesült Királyságban és Mongóliában. Nemrég kapott pénzügyi számvizsgálói kinevezést (Grant Thornton, Mongólia). Specialitása a projektek auditálása beleértve a World Bank, UNDP, SDC, Asia Foundation, World Vision stb. által finanszírozott projekteket. Vendégoktatója a CPA Mongóliai Intézetének, és a mongol Pénzügyi és Gazdaságtudományi Egyetemnek.

 

DAJNOKI Krisztina

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet igazgatója. A kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke, az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára, illetve oktatója, négy doktorandusz témavezetője. Kutatási területe elsősorban a humán erőforrás gazdálkodás egyes funkcióinak vizsgálatára, fejlesztésére irányul. Ezen belül kiemelt szerepet kap az EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment (4EM) gyakorlata, ami a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HR sajátosságaira fókuszál.

 

FARAGÓ Beatrix

A Széchenyi István Egyetem Egészség és Sporttudományi Kar oktatójaként, a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola PhD hallgatójaként, és korábbi élsportolóként, a sportolók élsport utáni életszakaszának vizsgálatát tűztem ki célul. Az oktatási tevékenységemben és a kutatásaimban a sport és a sportolók társadalmi viszonyait mutatom be, vizsgálom, amelyben a társadalmi tőke hatékony elemeit állítom fókuszba. A sportolói kompetenciák és a humán tőke összefüggései kapcsán, a vállalatok versenyképessége és a regionális fejlődés színterének viszonyára irányulnak kutatásaim.

 

FŰRÉSZ Diána Ivett

2016-ban szereztem diplomát a Pécsiközgázon, vezetés-szervezés mesterszakon. Jelenleg másodéves PhD-hallgató vagyok. Kutatási témám a sportgazdaságtan, melyen belül a sportvállalkozások értékteremtési folyamatait vizsgálom Rappai professzor témavezetésével. Ezidáig 1 nemzetközi, illetve 3 hazai konferencián tartottam előadást, eddigi publikációim száma (az MTMT szerint) 6.

 

HETESI Erzsébet

Hetesi Erzsébet egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán az Üzleti Tudományok Intézetének vezetője. A Pécsi Tudományegyetemen szerzett közgazdász diplomát kereskedelmi szakon, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett. PhD-disszertációját 2001-ben védte meg a Pécsi Tudományegyetemen, 2011-ben ugyanitt habilitált. 1979-től dolgozik a felsőoktatásban, számos hazai és külföldi tanulmány szerzője. 2005 és 2011 között a SZTE Gazdaságtudományi Kar dékánja.

 

HÉDER Mária

A Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója. A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács Demonstrátora. Kutatási területe elsődlegesen a HR funkciókon belül a Tehetségmenedzsmentre, valamint a munka és munkavállalói élmények tudatos alakításának lehetőségeire terjed ki.

 

Maria JAKUBIK

Mária aktív mint vendégtanár és konferencia előadó. Tudományos érdeklődési köre: tudásmenedzsment, dolgozói elkötelezettség és aktív szerepvállalás,  akciókutatás, elismerő érdeklődés és szervezetfejlestés. Kutatásait bemutató cikkei olyan folyóiratokban jelentek meg mint a Journal of Knowledge Management, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Journal of The Learning Organization, Review of Innovation and Competitiveness - A Journal of Economic and Social Research, Systemics, Cybernetics and Informatics. Mária két PhD fokozatot szerzett (1984 Magyarország, 2011 Finnország).

 

JUHÁSZ Csilla

1994-ben végeztem agrármérnökként, 1995-ben mezőgazdasági mérnöktanárként. 2004-ben védtem meg PhD értekezésemet a Motivációs lehetőségek vizsgálata az élelmiszer-gazdaságban címmel. 2011-ben sikeresen habilitáltam Ösztönzés és teljesítmény menedzsmentből. A Debreceni Egyetemen Gazdaságtudományi Karán, annak jogelődjeinél 1997 óta dolgozom, 2012-től egyetemi docensként a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Szervezés és Kommunikáció Tanszékén. Kutatásaimat a motivációval, az elvárásokkal, a teljesítmény menedzsmenttel kapcsolatosan végzem.   

 

KAROLINY Mártonné

Munkaélete a PTE KTK-hoz kötődik, ahol a diploma megszerzésétől a tudományos fokozatok odaítéléséig tartó több, mint négy évtizedes munkálkodása közben a hallgatók sokaságát indítja útra a vezetés-szervezés és az emberi erőforrás menedzsment iránti érdeklődésük felkeltésével.

A HR szakma hazai presztízsnövekedéséhez a korszerű és empirikus felmérésekben is megmérettetett ismeretanyag terjesztésével, szakkönyvek sorozatának és szakcikkek tucatjainak megjelentetésével járul hozzá, amivel a KTK VSZI műhely hazai és nemzetközi szintű ismertségét és elismertségét erősíti.

 

VITAI Zsuzsanna

1991 óta dolgozik a PTE Közgazdaságtudományi Karán. 1997 óta oktat angol nyelven menedzsment tárgyakat. Kutatási területe: szövetkezetelmélet, szervezetelmélet, szervezeti viselkedés és emberi erőforrás menedzsment.

 

KORNAI Gábor

Okleveles közgazda, MKKE (1977), tudományos munkatárs, KOPINT (1977-1983), IIASA, Laxenburg, Ausztria (1983-1987), statisztikai és elemző igazgató, KOPINT-DATORG (1988-1989), informatikai igazgató, KOPINT-DATORG (1989-1990), senior menedzser, Arthur Andersen, Andersen Consulting (1990-1992), fejlesztési igazgató, HiCare Kft (1993-1994), elnök-vezérigazgató, AAM Tanácsadó Zrt (1994-).

A PTE KTK Vezetési Tanácsadás Tanszék mb. vezetője (2001-2015)

A VTMSz elnöke (1999-2000, 2008-2009)

 

KOVÁCS Éva

1991 óta dolgozom újságíróként. Több mint húsz évig üzemeltettem helyi médiumokat, magántulajdonban lévő televíziót és rádiót. Ez alapvetően főszerkesztői munkát jelentett, valamint  politikai műsorok vezetését, moderálását. Saját vállalkozásom a Kerko-Média Kft. üzleti kommunikációval és video-tartalomszolgáltatással foglalkozik. 2003 óta tanítok a PTE Műszaki és Informatikai Karán, média és kommunikációmenedzsment szakterületeken, 2011 óta főállásban. Ph.D. fokozatot a PTE interdiszciplináris Doktori Iskolájában szereztem. 2017 óta tagja vagyok az MTA Gazdaságtudományi Köztestületének.

 

Kristian KREMER

PhD jelölt a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában, MSc diploma HRM szakon IBS Budapest, BA diploma Üzleti Pszichológia szakon Üzleti Főiskola Köln.

 

Stephan KÜHNEL

A  Fresenius Számviteli Főiskola Üzlet és Média Tanszékének professzora, München, Németország.

 

LÁSZLÓ Gyula

László Gyula 1970-től oktat a pécsi egyetemen. Habilitált egyetemi tanár, CSc, jelenleg nyugdíjas, professor emeritus. Intenzíven foglalkozik a munkaerő-piaccal,  foglalkoztatáspolitikával, a munkaügyi kapcsolatokkal (az érdekegyeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseivel), az emberi erőforrás menedzsmenttel. Két cikluson keresztül a Kar dékánhelyettese, vezette a tantervi reformokat. Irányításával készült el több periódusban a regionális és lokális foglalkoztatáspolitikai és képzési stratégia.

 

NÉMETH Gergely

Szervezetpszichológusként - gazdaságpszichológiával, szervezetfejlesztéssel foglalkozom. Vezetési tanácsadói gyakorlati munkám mellett egyetemi oktatóként, kutatóként is dolgozom. Doktori értekezésemet a KKV-k növekedési kríziséről és a vállalkozói gondolkodási mintázatokról írom. 2010-ben az „év kiváló Tanácsadó díj”-át kaptam meg. Elnökségi tagja vagyok a BKIK Tanácsadó Osztályának, elnöke vagyok az MPT Munka és Szervezetpszichológiai Szekciónak, és a VTMSZ etikai bizottságának tagjaként veszek részt a vezetési tanácsadás szakma fejlesztésében.

 

NOSZKAY Erzsébet

Sokat tett a tanácsadás és annak képzése területén (ld. pl.  ICMCI Academic Fellow, METU VSZÜ TK vezető, Executive MBA for Turnaround Menedzsment szakvezető)

Oktatott tárgyai és kutatási területei: KKV-k fejlődése- növekedése, újraélesztése; változás- és válságmenedzsment; üzletviteli tanácsadás és módszerei, innováció - tudásmenedzsment, vezetés- és szervezetelmélet, vezetői tudatosság és az intelligens fejlesztés módszertana, Family Business (FB)

Főbb alkotásai: számos könyv és publikáció, továbbá PALWONS - módszer, MI- Business, NOB- módszer, O&TUMEN módszer, FABU -módszer

 

OBERMAYER Nóra

Egyetemi docens, szakvezető (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar). 2008-ban Ph.D doktori fokozatot szerez Gazdálkodás és Szervezéstudományok területén, valamint elnyeri az „Elsevier Scopus Young Researcher” díjat. Tagja számos hazai és külföldi kutatócsoportnak, az MTA köztestületének, részt vesz a Gazdálkodástudományi Bizottság munkájában. 2013 óta ”Erasmus ösztöndíjas” oktató (Fontys University, Eindhoven; University of Lapland, Rovaniemi); 2017-ben elnyeri az ”Új Nemzeti Kiválósági Program” ösztöndíját. Rendszeresen publikál, előadásokat tart hazai és nemzetközi konferenciákon. Kutatási területei a tudásmenedzsment, közösségi média és mesterséges intelligencia.

 

PIEROG Anita

2014-ben doktoráltam Civil szervezetek vezetési feladatainak vizsgálata című doktori disszertációval. 205 óta vagyok adjunktus a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezsétudományi Intézetben. Oktatási tevékenységem: menedzsment, szervezeti magatartás, kommunikáció. Kutatási területem a generációs különbségek a különböző elvárás vizsgálaok, elégedettség, tanulási motiváció.

 

Sakti Hendra PRAMUDYA

Marketing menedzsment mester diplomát szerzett az Indonéziai Egyetemen. Jelenleg, 2017 szeptembere óta, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának PhD hallgatója. Korábban a Standard Chartered Bankban   banki klíring rendszer menedzserként dolgozott Indonéziában. A szervezeti és marketing kutatás mellett kutatói érdeklődésének középpontjában a családi vállalkozás áll, különösképpen a generációk közötti átörökítés stratégiái és a családi vállalkozás növekedése.

 

REPISKY Máté

Első éves PhD hallgató vagyok az SZTE-GTK-n, az Üzleti Tudományok Intézetében. Az OTDK Közgazdaságtudományi szekciójában 2015-ben, majd 2017-ben is 1. helyezést értem el gazdaságpszichológiai munkáimmal. Jelenlegi kutatási témám a vállalkozói kudarcfeldolgozás, beleértve a kudarc késleltetését, a gyászfeldolgozást, a kudarcból történő tanulást és a kudarcot követő karrierdöntést is, valamint erre a folyamatra ható vállalkozói vonásokat és környezeti tényezőket. Emellett egy kari kutatócsoportban a társadalmi vállalkozók motivációit is vizsgálom.

 

REKETTYE Gábor

Dr. Rekettye Gábor professor emeritus a PTE Közgazdaság-tudományi Karán, ahol 1993-1996 között dékán volt és a Marketing Tanszéket 16 éven át vezette. Címzetes egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen. Okleveles közgazda, pályafutása során dolgozott iparvállalatnál, a külkereskedelemben, a külkereskedelmi diplomáciában és az egyetemi oktatásban. A tudomány kandidátusa, habilitált doktor, 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Munkásságát több szak- és tankönyv, illetve több, mint 300 tudományos közlemény fémjelzi.

 

RUZSA Csaba

University Of Pécs, Faculty of Business Administration, Business English Translator degree

Study Abroad at State University of New York, Oswego College, USA, and at Karls Eberhardt Universität, Tübingen, Germany

Regional Policy and Economy PhD School 2001 -

Tax advisor degree 2006- 2007 , Certified accountant 2013 - 2015

Work Experience:

University of Pécs head of strategic unit, Rector’s Office

deputy CFO for major investments 2011-2015

general manager: Pécs2010 Zsolnay Heritage Management Ltd.2008-2011

Ernst and Young Ltd Tax manager 2004-2007

Ministry of Finance and EU Comm. 2000-2004

 

Chris SCHMIDT

Chris kutatásának  és publikációinak központi kérdése, hogy az intézmények hogyan okulnak a belső visszaélések bejelentéséből, kiszivárgó információkból, hogyan dolgoznak azon, hogy javuljon a helyzet, s biztosabb hellyé váljanak az érintettek számára. Mint felsőfokú intézmény pénzügyi vezetője és mint felsőfokú intézmények vezetésével foglalkozó állami bizottságok elnöke régóta tevékenykedik az intézmények

vezetésének javításán. Chris nagyvállalatoknak és kisvállalkozásoknak is segített technológiai, termelési és pénzügyi kérdéseik megoldásában. Chris szakképzett belső auditor, mérlegképes könyvelő és elnökségi tagja a Könyvelők Intézetének Németországban.

 

SCHMUCK Roland

Schmuck Roland a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa. 2008 óta dolgozik a karon. Jelenleg BA és mester programokban egyaránt tanít magyar és angol nyelven. Kutatásokat folytat  stratégia menedzsment, üzleti szimulációk, minőségbiztosítás és üzleti tanácsadás témában. Innovatív módon, stratégia menedzsment játékok felhasználásával oktat. Számos nemzetközi konferencián vett részt, és számos intézményben oktatott vendégtanárként.

 

SIPOS Norbert

A doktori címet 2018-ban védte meg, a disszertáció címe „Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer – A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata”. 2015-től tanársegéd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karon, oktatási tevékenység: menedzsment, vezetéstudomány, munkaerőpiac.

Főbb kutatási területek:

  • Diplomás Pályakövető Rendszer és Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációja
  • Munkaerő-piaci tendenciák
  • CRANET
  • EU migráció és következményei
  • Kollektív tárgyalás

 

SZABÓ-BÁLINT Brigitta

Szabó-Bálint Brigitta a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetben tanársegéd. Kutatási területe a humán erőforrás menedzsment, azon belül a karriermenedzsment áll a fókuszban. Aktívan érdeklődik a munkáltatói márka kutatása iránt is. Oktatott tárgyai főként a menedzsment témakörébe sorolhatóak (elsősorban karrier-, kultúra- és tudásmenedzsment, valamint  projektmenedzsment).

 

SZEINER Zsuzsanna

PhD hallgató a Selye János Egyetemen Szlovákiában. Kutatási területe a “Menedzsment tanácsadás a közszférában”. Korábban, 2012 és 2016 között a dolgozói kompenzációs rendszerek és  juttatási gyakorlatok témájában folytatott kutatásokat Szlovákiában és Magyaroroszágon. Kutatási eredményeit tudományos folyóiratokban és nemzetközi tudományos konferenciákon ismertette. Szakmai munkásságát tekintve mint külső tanácsadó nyújt szolgáltatást önkormányzatok részére, s az elért eredményeket felhasználva támogatja tanácsadással a délszlovákiai régió önkormányzatait.

 

TARJÁNYI Margit

Tarjányi Margit több éves gyakorlati tapasztalatszerzés után 2017. február 1-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán az Üzleti Tudományok Intézetének tanársegédje és az SZTE Gazdálkodástudományi Doktori Iskola III. éves PhD hallgatója. PhD-disszertáció témája a szervezetek stratégiai alkalmazkodásának vizsgálata B2B kontextusban.

 

TITKOS Csaba

Titkos Csaba a PTE KTK habilitált docense. Képzettségét tekintve: közgazdász, szociológus, T-csoport vezető tréner, pszichodráma vezető, tanult integratív pszichoterápiát, kiképzett coach. 1982 óta a PTE-n oktat, itt védte meg 2000-ben Ph.D disszertációját, 2001 óta docens. 2015-ben habilitált. A PTE különböző karain oktatott. Tréningeket tart egyetemi és piaci-vállalati környezetben. Önismereti és pszichodráma csoportokat vezet. Fő érdeklődési területe az emberi viselkedés, a csoportmunka, a kompetencia-fejlesztés és a terápia.

 

TOPÁR József

Topár József a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék címzetes egyetemi docense. Okleveles gépészmérnök, Dr. Univ.. 1974-től a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója. 2015 márciustól nyugdíj mellett is aktív szerepet tölt be a tanszék oktató és kutató munkájában. 1980-as évek vége óta foglalkozik a minőségmenedzsment különböző kérdéseivel. Kutatási területén a minőségmenedzsment rendszerek és a Total Quality Management hazai alkalmazásának és továbbfejlesztésének kérdéseivel foglalkozik.

 

TORMA Kálmán

Szervezetpszichológus, szervezetfejlesztési és vezetési tanácsadó

TMT Consulting vezető tanácsadó

 

TÓTH Janka

A Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának első éves hallgatója vagyok. Doktori tanulmányainat 2017 szemptemberében kezdtem. Kutatási és érdeklődési területem a társadalmi vállalkozásokhoz kapcsolódik, különös tekintettel ezek potenciális hatására a hátrányos helyzető társadalmi csoportok vonatkozásában, illetve a társadalmi vállalkozások működése során keletkező feszültségekre.

 

Hüseyin Serkan TÜRKAN

PhD jelölt a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában.

 

VILMÁNYI Márton

A szerző a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. Szakterülete a szervezetközi együttműködések menedzsmentje, különös tekintettel a stratégiai menedzsment és a kapcsolatmarketing aspektusaira. Tapasztalattal bír üzleti, valamint business és nonbusiness szervezetek közötti együttműködések tulajdonságainak elemzésében, különös tekintettel az együttműködések teljesítményének, minőségének kutatására, az együttműködési képesség megragadására statikus és dinamikus aspektusokból, az együttműködések dinamikájának vizsgálatára.

 

Ahmet Murat YETKIN

2015 óta tanulok a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában. A doktori disszertációm címe “A külföldi direkt tőkebefektetés meghatározói: Törökország mint esettanulmány” A következő, a törökországi Tőkepiaci Testület által kibocsátott, minősítésekkel rendelkezem: Tőkepiaci tevékenységek felsőfokon, derivative eszközök, Vállalatirányítás minősítése és Hitelminősítés. Az IBM dolgozójaként  az ott töltött közel négy év során projektmenedzsment, termelésmenedzsment, üzletfejlesztés és kereskedelmi tapasztalatokat szereztem, sikeresen elvégeztem az IBM Globális Kereskedelem Iskolát és az IBM ‘Software Top Gun’ tréninget.