Professzor Dr. Farkas Ferenc (1949-2016)

Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár egyik meghatározó egyénisége volt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának, ahol 44 éven keresztül oktatott, kutatott, vett részt közéleti feladatok ellátásában. Oktatási tevékenysége kiterjedt a vezetés, szervezeti viselkedés, a változások vezetése és az emberi erőforrás menedzsment területeire. Részt vett e tudásterületek hazai tananyagainak kidolgozásában, az azokat hasznosító szakok, szakirányok kialakításában, fejlesztésében. A doktori iskolák aktív résztvevőjeként számos hazai és külföldi PhD-hallgató témavezetője volt. Kiválóan teremtett az egyetemi karrierje során és a szervezetek gyakorlatában szerzett tapasztalatai között szinergiát. A hazai és külföldi egyetemeken tett látogatásai során kialakított tartós kapcsolataiból itthoni kollégái és hallgatói is profitálhattak.

Tudományos tevékenységének eredményeképpen több mint 250 publikáció, közel húsz tudományos szakkönyv született, amelyek középpontjában az oktatott diszciplínák valamint a szervezeti tudás menedzselésének problémái álltak. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevője volt, emellett szervezőként, kutatási projektek vezetőjeként fontos tudományszervező munkát is folytatott. Tagja volt hazai és nemzetközi szakmai folyóiratok tanácsadó vagy szerkesztőbizottságainak, magyar és nemzetközi szervezeteknek valamint tudományos testületeknek.

Különféle felelősségteljes vezetői posztokon összességében másfél évtizeden keresztül szolgálta a Közgazdaságtudományi Kart, illetve a Pécsi Tudományegyetemet: két ciklus dékán-helyettesi megbízatását követően 1996 és 2002 között, két egymást követő ciklusban volt a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, mely időszak messze ható pozitív következménye a Kar országos reputációjának megszilárdítása és máig fontos új képzési szegmensek kialakítása mellett a teljesítményt és a szorgos munkát előtérbe helyező kultúra kari elfogadottságának számottevő növelése volt. 2007 és 2010 között a PTE általános és stratégiai rektor-helyettesi posztját betöltve nagyon sokat fáradozott azon, hogy sokkarú egyetemünk a tényleges integráció útjára lépjen.

Kimagasló teljesítményéért több alkalommal részesült magas elismerésben. Nonprofit és civil szervezetekben egyesületek, alapítványok vezetőjeként, kuratóriumok tagjaként hasznosította vezetői, menedzseri szaktudását.