2018 - XII. Pécsi Pénzügyi Napok

A változó pénzügyi környezet 2018

Szeretettel meghívunk mindenkit a 2018. április 12-13-án, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közös szervezésében, a szakmai szervezetek a Magyar Közgazdasági Társaság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a PENTA UNIÓ Zrt., a Penta Akadémia Alapítvány és Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával megrendezésre kerülő XII. Pécsi Pénzügyi Napokra.

A kétnapos rendezvény plenáris ülésein a monetáris és a fiskális rendszer aktuális kérdéseit vizsgáljuk a magyar adórendszer és bankrendszer aspektusából.

Az első napi plenáris ülésen a pénzügyi-számviteli szakma új játékszabályinak, a változó jogi környezetének bemutatása, elemzése mellett megismerkedhetünk a NAV továbbfejlesztésének lehetséges irányaival a legautentikusabb előadók tolmácsolásában.

Az első napi szekcióülésen az adójogszabályok 2018. évi változásai kerülnek napirendre. Kreditpontos előadások keretében elemezzük az art, air, avt, szja, tb, tao, kata, kiva, áfa és helyi adók módosításait és azok következményeit.

A második nap plenáris ülésén a monetáris rendszer és az önkormányzatok életének egy-egy izgalmas, aktuális területével ismerkedhetünk meg neves előadók segítségével.

A szekcióülésen hagyományosan az új okleveles adószakértők kutatásai mellett idén először az országban működő Phd. képzőhelyek legújabb kutatási eredményeinek bemutatására kértük fel az iskolák kutatóit és végzett hallgatóit.

Szeretnénk, ha a rendezvény a magyar fiskális kutatások megismerésének, összehangolásának színterévé válna.

A konferencia részvétel a PTE-KTK oktatói, hallgatói számára DÍJMENTES.

Meghívó

Részletes program

Program letöltése

2018. április 12. (csütörtök)

PLENÁRIS ÜLÉS

08:30 – 09:00

Megnyitó
Dr. Herich György (c.egyetemi docens, elnök)

Köszöntők

Dr. Páva Zsolt (polgármester, Pécs Megyei Jogú Város)
Dr. Schepp Zoltán (dékán, PTE-KTK)
Dr. Síkfői Tamás (elnök, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara)

09:00 – 09:45

Új játékszabályok? Az új perrendtartás hatása a bírósági döntésekre

Dr. Darák Péter (elnök, Kúria)

09:45 – 10:30

NAV stratégiai megújulása

Dr. Szeleczki Zsuzsanna Judit (adó- és vámszakmai hatósági és felügyeleti ügyekért felelős helyettes államtitkár)

10:30 – 11:15

Végrehajtási szabályok - vámigazgatás

Huber Éva (igazgató, NAV Baranya Megyei Adó-és Vámigazgatósága)

10:30 – 11:15

Végrehajtási szabályok - vámigazgatás

Huber Éva (igazgató, NAV Baranya Megyei Adó-és Vámigazgatósága)

11:15 – 12:30

Az adózás jogi környezetének változásai: ART, AIR

Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, MOKLASZ)

12:30 órától ebéd

14:00 – 14:45

Közigazgatási perrendtartás és a polgári perrendtartás változásai

Prof. Dr. habil. Nochta Tibor (egyetemi tanár, PTE-ÁJK)

14:45 – 15:30

Új irányok és trendek a pénzmosás elleni küzdelemben

Dr. Gál István László (egyetemi tanár, PTE-ÁJK)

SZEKCIÓ ÜLÉS

1. szekció: Az adójogszabályok 2018. évi változásai (kreditpontos előadás)

8:45 – 10:15

Az adózás rendjéről, az adóigazgatási rendtartásról, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény domináns szabályai

Dr. Kovács Ferenc (okleveles adószakértő, MOKLASZ)

10:30 – 12:00

Az általános forgalmi adó törvény módosítása

Horváth Józsefné (okleveles adószakértő, MOKLASZ)

12:30 órától ebéd

13:20 – 14:50

Személyi jövedelemadó, A munkáltatókat és a kifizetőket érintő szocho és járulékszabályok módosítása

Szilágyi Miklósné (okleveles adószakértő, MOKLASZ)

15:05 – 16:35

KIVA, KATA, TAO és a helyi adók változásai

Munkácsi Márta (okleveles adószakértő, MOKLASZ)

2018. április 13. (péntek)

PLENÁRIS ÜLÉS

09:00 – 9:30

FINTECH ügyek

Dr. Kuti Mónika (egyetemi adjunktus, PTE-KTK)

09:30 – 10:00

ASP.adó szakrendszer gyakorlati kérdései

Krucsó Balázs (projektvezető, Magyar Államkincstár)

10:00 – 10:30

A digitalizáció hatása a bankszektorra

Dr. Kovács Levente (főtitkár, Magyar Bankszövetség)

10:30 – 11:15

A pénzügyi/pénzintézeti ágazat kockázatai és könyvvizsgálata

Agócs Gábor (okleveles könyvvizsgáló)

11:15 – 11:45

A menekültek pénzügyi integrációjának nehézségei

Dr. Darvas Zsolt (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem)

11:45 – 12:30

Az önkormányzati befektetések és az adósságrendezési eljárások ellenőrzési tapasztalatai

Renkó Zsuzsanna (felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék)

12:30 órától ebéd

SZEKCIÓ ÜLÉS

2. szekció Fiskális pénzügyek: Az okleveles adószakértők és a Doktori Iskolák kutatási eredményeinek bemutatása

09:00 – 12:30

MOKLASZ

Doktori Iskolák