Varga László

Tanulmányok

  • 2014 - jelenleg is: PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, PhD hallgató
  • 2012 - 2014: PTE KTK, Közgazdasági elemző mesterszak
  • 2009 - 2012: PTE KTK, Alkalmazott közgazdaságtan alapszak

Curriculum Vitae

 

Kutatási terület

Kutatói hálózatok elemzése, szimulációs modellezés

 

Biográfia

"Varga László PhD hallgató a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Szintén a Karon szerzett 2014-ban Közgazdasági elemző mesterszakos közgazdász diplomát. PhD disszertácijának témája az egyetemek és a vállalatok közti kutatói hálózatok elemzése az EU keretprogramjain belül. Érdeklődési területe a regionális gazdaságtanhoz köthető irányzatokra terjed ki, korábbi kutatásaiban foglalkozott szimulációs modellezéssel is.