2023 - Fogyasztás Interdiszciplináris Szimpózium

Visszalépés előre- fogyasztók a klímaválság, a digitalizáció és az anómia világában

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

2023. november 16.

 

FELHÍVÁS 

A bizonytalanság korában élünk, hiszen folyamatosan olyan ingerek, események érnek bennünket, amelyek kimenete nem feltétlen ismert, és így az ezekre reagáló döntéseink helyességében is bizonytalanok vagyunk. Persze, sok mindennek az értékekben való bizonytalan közlekedés az alapja, nem tudjuk, milyen irányhoz tartsuk magunkat, amiben nem maradunk egyedül. Sok a kihívás, hangos a környezet, lenyűgöző mások teljesítménye. Kérdésünk, visszalépés-e az egyszerűsítésre való törekvés, a fogyasztás visszafogása, mik azok a dolgok, amik előre visznek bennünket a technológiai fejlődés közepette. Milyen területeken lehet visszalépésre számítani? Reális elvárás-e az emberektől, hogy gyökeresen más prioritások mentén hozzák meg a döntéseiket, esetenként anyagi plusz terhet, kényelmi lemondást vállaljanak. Megélhetik-e az emberek pozitívumnak a szerényebb életet, vagy az a sikertelenség stigmáját eredményezi?

Kérdések:

 • milyen tapasztalatok, kutatási eredmények vannak egyes tudományterületeken, szektorokban a visszalépésről
 • milyen stratégiák kristályosodnak ki, amelyek támogatják a visszalépés pozitív megélését
 • mit reagálnak a cégek, intézmények, nonprofit szervezetek a kialakuló új helyzetre
 • minden csak a válsághelyzet miatt alakul ki, vagy hosszú távon is működik az önkéntes egyszerűsítés

Felmerülhet az is, hogy ebben a nehezen áttekinthető helyzetben, az emberek között élesedő versenyben egyes csoportok másképp viselkednek, mint gondoljuk, más játékteret választanak, más szabályokat követnek. Ma azt is látjuk, hogy új dologtalan osztály alakul (Veblen, 1975), aminek tagjai valamilyen jövedelemmel rendelkeznek, de társadalmilag kevéssé hasznos tevékenységet végeznek, ha ugyan egyáltalán dolgoznak. Erősödésüket az automatizáció, a robotizáció kiterjedése egyre inkább támogatja, ami Csepeli szerint is „magával hozhatja az emberiség dologtalanokra és hozzáférőkre való szétszakadását” (Csepeli, 2023:37.). Az új dologtalan osztály tagjai is a külsőségeknek élnek, és főképp a közösségi médiában megmutatott önreprezentációjukkal, játék iránti szenvedélyükkel, élményhajszolásukkal, szintetikus örömökkel vonják ki magukat a munkából, Társadalmi hasznosságukat a fogyasztásuk eredményezi.

További kérdések:

 • kimutatható-e bizonyos területeken ennek az új osztálynak a megjelenése
 • mi jellemző a fogyasztásukra
 • lehet-e az, hogy az új dologtalan osztály egyre inkább a virtuális „ingyenes” világban találja meg magát, eltávolodva a reális élettől
 • lehet, hogy a verseny is a virtuális térbe helyeződik át?

  Csepeli, György (2023): Értékek ébresztése. Kocsis kiadó

  Veblen, Thorstein (1975): A dologtalan osztály elmélete KJK, Budapest

  Együtt gondolkodásra hívjuk a különféle tudományterületek művelőit ezen kérdések megbeszélésére, várunk minden érdeklődőt, előadásra, vitára, akár értő megfigyelésre. Az előadóktól elképzelésüket kifejtő 2 oldalas, kérdéseket is megfogalmazó vitairatot kérünk, a fő gondolat, a kifejtés és a vitakérdések tagolással. Hivatkozások esetén a forrásokat külön oldalon kérjük.  A formai elvárásokat jelen minta tartalmazza.  A vitairatokból kötet kiadását tervezzük.

 

Jelentkezési határidő (absztrakt és vitairat): 2023. október 24.

Regisztráció

A részvétel díjmentes, regisztráció mellett személyes és online módon is lehetséges. Örülünk, ha hallgatói csoportok is bekapcsolódnak a rendezvény követésébe. 

A jelentkezéseket a fogyasztas.szimpozium [at] ktk.pte.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Döntés a jelentkezések elfogadásáról: 2023. október 30.

A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetének és az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Marketingtudományi Albizottságának közös szervezése. 


Program

Helyszín

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécs, Rákóczi u. 80. (bejárat a Vasvári Pál utca, a Légszeszgyár utca vagy a 48-as tér felől)

Dr. Halasy-Nagy József Aula

A szimpózium online is követhető az alábbi linkre kattintva.

9:00-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:10

Köszöntő

Prof. Dr. Takács András, egyetemi tanár, dékán, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Dr. Szűcs Krisztián, egyetemi docens, intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem Marketing és Turizmus Intézet

 

1. A fogyasztó ember - megküzdés

Elnök: Dr. Pavluska Valéria, címzetes egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

10:10-10:25

Prof. Dr. Kaposi Zoltán, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

Válságok – mozgásterek – kényszerpályák. A társadalmi élethelyzetek változásai a válságok idején

10:25-10:40

Prof. Dr. Csepeli György, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Útvesztés - Útkeresés

10:40-10:55

Dr. Lelkes Orsolya, kutató, Social Innovation Research Unit, Social City Wien, Ausztria (online előadás)

Jobb hedonisták? Tudatos fogyasztás a boldogabb jelenért és jövőért

10:55-11:15 Vita
 

2. A fogyasztó ember – új utakon

Elnök: Dr. Jakopánecz Eszter, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

11:15-11:30

Dr. Keszeg Anna, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet

A megváltozó divatfogyasztás teoretikus fogalmai és fogyasztói attitűdjei

11:30-11:45

Kisfürjesi Nóra, tanársegéd, Budapesti Gazdasági Egyetem, Menedzsment és Vállalkozások Tanszék

Szerzőtárs: Prof. Dr. Hofmeister-Tóth Ágnes, professor emerita, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Intézet

Megosztás, újraelosztás és újrahasznosítás a likvid fogyasztói kultúrában

11:45-12:00

Dr. Szűcs Krisztián, egyetemi docens, intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

Az offline és online vadászmezők dinamikája

12:00-12:20 Vita
12:20-13:00 Ebédszünet (szendvicsebéd)
 

3. A fogyasztó ember - médiakörnyezet

Elnök: Dr. Nagy Ákos, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

13:00-13:15

Dr. Guld Ádám, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

A „valóság” mint ellentrend a közösségi médiában – A BeReal applikáció felhasználói kultúrája

13:15-13:30

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Szerzőtársak: Vastag Emese, Virsinger Dominika, Vlaszov Artúr, Molontay Roland, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Közösségi média posztok sikerességi tényezőinek elemzése adattudományi módszerekkel

13:30-13:45

Dr. Prónay Szabolcs, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Üzleti Tudományok Intézete

AI-mpátia, avagy a poszt-modern Pygmalion esete a ChatGPT-vel

13:45-14:05

Vita

14:05-14:25 Kávészünet
 

4. Az alig fogyasztó ember

Elnök: Dr. Prónay Szabolcs, egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Üzleti Tudományok Intézete

14:25-14:40

Dr. Zeller Judit, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Alkotmányjogi Tanszék

Szerzőtárs: Jaksa Csaba, ügyvivő szakértő, Pécsi Tudományegyetem, Migráció-egészségügyi Tanszék

Az egyetemes alapjövedelem – szociális jog vagy egyéni szabadság?

14:40-14:55

Pauló Edit, PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológia Doktori Iskola

Munka nélkül a fogyasztói társadalomban – Adatdonáció, egy lehetséges kutatási irány

14:55-15:10

Prof. Dr. Törőcsik Mária, professor emerita, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

Az új „dologtalan osztály” és a fogyasztás

15:10-15:30 Vita
15:30-15:40

Összefoglalás, záró gondolatok

Dr. Törőcsik Mária, professor emerita, Pécsi Tudományegyetem, Marketing és Turizmus Intézet

A szimpózium szervezőbizottságának tagjai

Prof. Dr. Törőcsik Mária, professor emerita, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Dr. Pavluska Valéria, címzetes egyetemi tanár, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Dr. Jakopánecz Eszter, adjunktus, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Dr. Csóka László, adjunktus, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Bálint Alexandra, PhD hallgató, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Branauer Zsófia, PhD hallgató, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Mohr Míra, PhD hallgató, PTE Marketing és Turizmus Intézet

Vereckei-Poór Bence, PhD hallgató, PTE Marketing és Turizmus Intézet

 

A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetének és az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Marketingtudományi Albizottság Fogyasztói Magatartáskutatás Munkabizottságának közös szervezése.  

 

Kapcsolat: fogyasztas.szimpozium [at] ktk.pte.hu

Vitairatok gyűjteménye

VIII. FOGYASZTÁS INTERDISZCIPLINÁRIS SZIMPÓZIUM VITAIRATOK GYŰJTEMÉNYE