2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakok

Kedves Felvételiző, az alábbiakban ismertetjük a 2019. szeptemberi kezdéssel meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb információkat és határidőket.

Hétvégi érettségi felkészítő matematikából és történelemből

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.

Választható szak (nyelv)

Képzési hozzájárulás
(ktg.térítés/félév)

Képzési idő

Érettségi/vizsga
követelmények

Felsőoktatási szakképzések (FOKSz)

Nappali képzések

bármelyik két 
érettségi vizsgatárgy
F N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 4
F N K 200 000 Ft

F

N

A

kereskedelem és marketing
[marketingkommunikáció] (1)

támogatott

4

F

N

K

200 000 Ft

F N A pénzügy és számvitel
[pénzintézeti] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Pécs)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft
F N A turizmus-vendéglátás (Szekszárd)
[turizmus] (1)
támogatott 4
F N K 200 000 Ft

Alapképzések (BSc)

Nappali képzések

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. földrajz v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
A N A gazdálkodási és menedzsment (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven)
 (1) (3)
támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft
A N A kereskedelem és marketing (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A pénzügy és számvitel (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (1) támogatott 6+1
A N K 275 000 Ft
A N A turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (1) támogatott 6+1
A N K 350 000 Ft

Levelező képzések

A L K emberi erőforrások (1) (2) 250 000 Ft 6+1
A L K gazdálkodási és menedzsment (1) (2) 250 000 Ft 6+1
A L K pénzügy és számvitel (1) (2) 250 000 Ft 6+1

Osztatlan képzés

O N A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés támogatott 10 matematika (E) és gazdasági ismeretek v. történelem v. földrajz v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (4) v. szakmai előkészítő tárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) 
O N K gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (2) 330 000 Ft

Mesterképzések (MSc)

Nappali képzések

szakmai és motivációs 
beszélgetés
M N A marketing (1) támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A pénzügy támogatott  4
M N K 400 000 Ft
M N A vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés támogatott 4
M N K 400 000 Ft
M N A vezetés és szervezés (angol nyelven) támogatott 4
M N K 400 000 Ft

Levelező képzések

M L A marketing (1) (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A pénzügy (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft
M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
M L K 400 000 Ft

Az alábbiakban szereplő lábjegyzetek számozása eltér felvi.hu oldalon megjelenőktől!

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések tantervében a képzési és kimeneteli követelményekről szóló részben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve (munkanapokon és/vagy heti pihenőnapokon) kerül sor, félévente legalább három, legfeljebb tíz tömbösített alkalommal. 

(3) Együttműködés a londoni Middlesex University-vel. A képzésen a magyar diploma mellett brit, a Middlesex University által kibocsátott diploma is szerezhető. A Middlesex University felé fizetendő egyszeri regisztrációs díj: 779 -1540 GBP között várható, mely forintban is teljesíthető. További információ: 06/72-501-599/23372, www.english.ktk.pte.hu oldalon.

(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági ismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

(6) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

Meghirdetett szakjainkra jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető elektronikus felvételi rendszeren keresztül lehet. Jelentkezési határidő:  2019. február 15.

További részletek a felvételi eljárásról a Felvételi kisokosban olvashatók. 

Pontszámítás a FOKSz, BSc és MSc képzéseken


 

Csatolandó dokumentumok

Felsőoktatási szakképzés esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

 

Alap- és osztatlan képzések esetén

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmények igazolása

 

Mesterképzések esetén

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

Mesterképzésekre vonatkozó speciális információk

Szakmai és motivációs beszélgetések időpontja: 2019. június 11-12.
A kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2019. június 11.

 

Szakmai és motivációs beszélgetés

A felvételi elbeszélgetés sem céljában, sem pedig lebonyolításának jellegében nem azonos a korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányok során abszolvált féléves szóbeli vizsgákkal. A Karunkon lebonyolításra kerülő felvételi elbeszélgetés a mesterképzésre való komplex alkalmasságot igyekszik felmérni. Nem a tárgyi ismeretek meglétére fókuszálunk, hanem a szintetizált tudást, vagyis a korábbi tanulmányok során és a mindennapi munka világában felépített ismeretek, képességek, készségek, gyakorlati tapasztalatok és aktuális eseményekben való tájékozottság együttes meglétét a középpontba helyezve mérjük fel az intellektuális és szakmai kapacitásokat. A felvételi elbeszélgetésre készített, legfeljebb 2 oldalas motivációs levél a beszélgetés kézenfekvő kiindulópontja lehet, ennek elkészítését javasoljuk, de nem írjuk elő kötelezően.

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi beszélgetés nyelve az angol.

 

Kreditelismertetés

Figyelem! Az a jelentkező, aki nem gazdasági szakcsoportban szerezte alapdiplomáját, annak kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. A kitöltött kérelemhez csatolni kell a leckekönyvének és oklevelének másolatát is.

A kreditelismerési kérelmet kérjük a következő címre elküldeni: PTE Közgazdaságtudományi Kar, Tanulmányi Osztály - 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

További részletek a kreditelismertetési eljárással kapcsolatban 

(az oldal alján > PONTSZÁMÍTÁS MÓDJA MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN)

 

Képzésekkel és a felvételi eljárással kapcsolatos kérdések esetén fordulj bizalommal Tanulmányi Osztályunk munkatársaihoz!

Címünk: PTE Közgazdaságtudományi Kar - Tanulmányi Osztály, 7622 Pécs, Rákóczi út 80., 1. emelet

Email: felveteli [at] ktk.pte.huto [at] ktk.pte.hu

Telefon: +36 72/501-599/23135-ös mellék