Fenntartható értékteremtés certificate program felhívása

PTE KTK Marketing MSc szak hallgatói részére

 

A certificate program relevanciája és indokoltsága

A fenntartható fejlődésre való törekvés és az ESG keretrendeszében való versenyképes működés az egyik legmeghatározóbb kihívást jelenti ma az üzleti világban, ami a marketing döntéshozóktól is válaszokat kíván. Napjainkban már olyan szintű elköteleződést feltételez, amely áthatja a fogyasztók mindennapjait és a vállalati tevékenység teljes folyamatát. A ’Fenntartható értékteremtés’ certificate program olyan tudást kínál, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy az üzleti sikerek, valamint a társadalmi és környezeti felelősségvállalás együttesének hatékony menedzselésére legyenek képesek.

A certificate program során a hallgatók elmélyülten tanulmányozzák azt, hogyan lehet a fogyasztók viselkedését megérteni és ösztönözni a fenntartható fejlődésnek megfelelő döntések irányába, valamint olyan vállalati stratégiákat kialakítani és megvalósítani, hogy azok harmóniában legyenek a környezetvédelemmel és társadalmi igazságossággal. Az elsajátított készségek és ismeretek révén hallgatóink marketing szakemberként képesek lesznek a vállalatokat valós környezeti és társadalmi lábnyomuk alapján értelmezni, döntéseik révén pedig olyan márkák fejlesztéséhez járulhatnak hozzá, amik felelősen gondolkoznak a környezetről és a társadalomról, ugyanakkor versenyképesek a mai, kihívásokkal teli piacokon.

 

A certificate megszerzéséhez teljesítendő tárgyak:

Fenntarthatóság és felelősség

B2, 6 kredit, oktató: Jakopánecz Eszter

A kurzuson átfogó ismeretanyagot kapnak a hallgatók a fenntarthatóságról és fenntartható fogyasztóról, gondolkodásáról és magatartási sajátosságairól, aminek megismerése alapvető feltétele a fenntartható vállalati működésnek és a sikeres piaci jelenlétnek.

Innovációmarketing

B1, 6 kredit, oktató: Lányi Beatrix

A kurzus során fenntartható termék- és technológiatervezésről, illetve termék- és technológiafejlesztésről, valamint piaci bevezetésről tanulnak a hallgatók.

Fenntarthatósági kihívás

4 órás, 6 kredit, oktatók: Jakopánecz Eszter, Lányi Beatrix

A választható tantárgy keretében egy projektfeladat által fenntartható magatartásra ösztönözik a hallgatók a Kar polgárait. A feladat kapcsán kutatási, kommunikációs és mérési feladataik lesznek. Egy alacsonyan definiált feladatot kapnak, amit együttműködve kell felépíteniük, közösen kivitelezniük. Vállalati partner bevonására is van lehetőség.

 

A certificate programhoz szükséges feltételek és kurzusok ajánlott teljesítési ideje: 2 félév.

 

A certificate program által realizálható előnyök

  • Olyan menedzseri kompetenciákat szereznek a hallgatók, amelyek révén marketing szakemberként a vállalatokat és márkákat a fenntartható fejlődés és az ESG keretrendszer kihívásainak megfelelően képesek lesznek stratégiai szinten menedzselni és versenyképessé tenni, hozzájárulva a vállalatok társadalmi és környezeti céljainak eléréséhez.
  • A certificate programon elsajátított szaktudás által olyan készségeket szereznek a hallgatók, amelyek lehetővé teszik, hogy fenntarthatóság koncepcióját a mindennapi marketingtevékenységeibe is adaptálni tudják.
  • A hallgatók átfogó képet kapnak a fenntartható fogyasztó és fogyasztás mai sajátosságairól és a piacok ösztönzésének és megdolgozásának lehetőségeiről.
  • A hallgatók megismerik a fenntarthatósági marketing legújabb trendjeit és eszközeit, amelyek segítségével környezetbarát és társadalmilag fenntartható termékeket és szolgáltatásokat tudnak fejleszteni és kínálni.

A Fenntartható értékteremtés certificate program tehát nem csupán egy új és divatos marketing területet, hanem egy új üzleti és marketing-paradigmát képvisel és tesz elsajátíthatóvá. A certificate programban résztvevők számára a megszerzett ismeretanyag nemcsak tudásbeli előnyt jelent, hanem lehetőséget nyújt a fenntartható jövő építésében való részvételre is.

 

Szerezz Fenntartható értékteremtés certificate-t! –
Formáld Te a jobb jövőt!

Az ökológiai kihívások, a klímaváltozás és a természeti erőforrások kimerülése mára az egyik legfontosabb üzleti kihívás lett. A jövő marketing szakembereinek egyik legfontosabb feladata, hogy olyan márkákat építsenek, amik hatékony válaszokat képesek adni e kihívásokra. Hisszük, hogy a Te generációd képes megváltoztatni a jövőt.

A certificate megszerzése által olyan tudás birtokosa leszel, amely segít abban, hogy kulcsszerepet vállalj a változásban. Fenntarthatósági szakemberként olyan kreatív és hatékony eszközöket fogsz ismerni és elsajátítani, amelyekkel marketingesként megoldásokat találsz a globális fenntarthatósági kihívásokra. A megszerzett készségek és képességek versenyelőnyhöz juttatnak a munkapiacon is, hiszen a jövő fenntartható vállalkozásaiban és szervezeteiben kritikus fontosságúvá válik az itt megszerezhető tudás.

 

Világtendencia a fenntartható vállalati gyakorlatra és a zöld technológiákra való áttérés. Most Ti lesztek azok, akik a változás élén állnak. A Fenntartható értékteremtés certificate nemcsak személyes karrieretek építéséhez járul hozzá, hanem a bolygó egészének jövőjét is formáljátok általa.

Legyen a fenntarthatóság iránti elkötelezettségetek az ösztönző, ami vezet benneteket a pozitív változások felé. A jövő a ti kezetekben van! Formáljatok fenntartható jövőt!

 

Tanterv