Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program

Alma Mater tanulmányi kedvezmény

Az AM tanulmányi kedvezmény automatikusan kerül megállapításra, a hallgatónak pályáznia nem kell. A támogatást az a hallgató nyerheti el, aki nappali alapkézésen aktív jogviszonnyal rendelkezik és legfeljebb a 7. félévét kezdi meg. A támogatás mértéke az utolsó lezárt aktív félév súlyozott átlaga alapján kerül megállapításra.

Az önköltséges finanszírozási formában résztvevő hallgatók számára az ösztöndíj költségtérítési kedvezményt jelent.

2022. szeptemberétől nappalis állami ösztöndíjas hallgatók is elnyerhetik, esetükben ez ténylegesen kifizetésre kerülő összegként jelentkezik. A tanulmányi átlageredmény mellett az ösztöndíj elnyerésének és kifizetésének kritériumaként megjelenik az időarányos kreditteljesítés is, ami azt jelenti, hogy jogosultság csak azon hallgatók számára keletkezik, akik legalább a teljesített félévek száma * 30 kredittel rendelkeznek, számukra a kredit-előrehaladás teljesítése önmagában is megalapoz egy alapösszeget, melyet a jó tanulmányi eredmény tovább fog emelni.

 

Alma Mater szociális kedvezmény

Az AM szociális kedvezmény pályázat útján kerül megállapításra. A támogatásokról a kar hallgatókból és oktatókból álló Diákjóléti Bizottsága dönt. A támogatás mértéke az önköltség díjának max. 50%-a. A támogatás egy szemeszterre szól és minden félévben újra pályázható.

A szociális kedvezménnyel kapcsolatban 2023 januárjában változás történt, mivel a szociális kedvezményre pályázó hallgatóknak ezentúl két kérvényt szükséges kitölteni. Először a Szociális helyzetfelmérő adatlapot, amelynek leadásával jogosulttá válik a KTK-Alma Mater Szociális Ösztöndíj adatlap 2022/23/2 kérvény kitöltésére. Mind a két kérvényt ki kell a pályázónak nyomtatnia, aláírnia, és, a szükséges mellékletekkel együtt azokat a Tanulmányi osztályon leadnia (a mintakérvények és a kitöltési útmutatót az oldal alján találják).

Egyéb költségtérítési kedvezmény

Egyéb költségtérítéssel kapcsolatos kedvezményt a PTE KTK bármely képzési szintjén, bármely szakán, önköltséges finanszírozási formában résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató igényelhet a Dékáni utasításban meghatározott jogcímek keretein belül.

 

További részletek és információ

Bővebb tájékoztatást a támogatásokról a Tanulmányi Osztálytól kaphat a to [at] ktk.pte.hu címen, a 72/501-599/23258, 23159 telefonszámon vagy személyesen (PTE KTK Pécs, Rákóczi u. 80. - 1 emelet).

 

Kapcsolódó dokumentumok

Az Alma Mater Komplex Ösztöndíjprogramról 1-2023. számú dékáni utasítás

Pályázati kiírás - Alma Mater Tanulmányi Kedvezmény 2023/2024 I.

Pályázati kiírás - Alma Mater Szociális Kedvezmény 2023/2024 I.

Pályázati kiírás - Egyéb költségtérítési kedvezmény 2023/2024 I.

Alma Mater Szociális Kedvezmény kitöltési útmutató és pontszámítási rendszer 2023/2024 I.

Alma Mater Szociális helyzetfelmérő adatlap

Alma Mater Szociális Kedvezmény adatlap minta