Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program

A 2024/25-ös tanévben az Pécsiközgáz Alma Mater Komplex Ösztöndíj Program átalakul, részletek 2024. augusztusában. 

Változások a 2023/24-es tanév tavaszi félévtől

A tanulmányi kedvezmény/ösztöndíj vonatkozásában ettől a félévtől kezdve, tekintettel a jogszabályi környezet támasztotta követelményre pályázni szükséges.

Ennek köszönhetően tanulmányi kedvezményben/ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki a vonatkozó kérelmet leadta és akinek kérelmét a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság támogatja. A kérvény leadására csak elektronikus úton van lehetőség. A vonatkozó kérvényt a Neptun Tanulmányi Rendszerben az Ügyintézés/Kérvények/Kérelem Tanulmányi Kedvezmény/Ösztöndíj igénybevételére (KTK-TAN_K_Ö-2023/24/2) menüpont alatt érhető el.

A tanulmányi kedvezmény/ösztöndíj megítélésének feltételrendszerében változás történt. Azon hallgatók lehetnek jogosultak 2023. szeptember 1-től, akik az utolsó lezárt aktív félévének végéig legalább a teljesített félévek száma * 30 kreditet szerzett elismert kreditek nélkül, illetve minimálisan 3,00 súlyozott átlagot értek el.

A pályázatokat 2024. február 2. és 17. között van lehetőség elektronikusan benyújtani. A kinyomtatott szociális kedvezmény pályázatokat, aláírva, a szükséges dokumentumokkal kiegészítve, legkésőbb 2023. február 21. 12 óráig kell leadni a Tanulmányi Osztályon.

Alma Mater tanulmányi kedvezmény

A támogatást az a hallgató nyerheti el, aki nappali alapkézésen aktív jogviszonnyal rendelkezik és legfeljebb a 7. félévét kezdi meg. A támogatás mértéke az utolsó lezárt aktív félév súlyozott átlaga alapján kerül megállapításra.

Az önköltséges finanszírozási formában résztvevő hallgatók számára az ösztöndíj költségtérítési kedvezményt jelent.

2022. szeptemberétől nappalis állami ösztöndíjas hallgatók is elnyerhetik, esetükben ez ténylegesen kifizetésre kerülő összegként jelentkezik. A tanulmányi átlageredmény mellett az ösztöndíj elnyerésének és kifizetésének kritériumaként megjelenik az időarányos kreditteljesítés is, ami azt jelenti, hogy jogosultság csak azon hallgatók számára keletkezik, akik legalább a teljesített félévek száma * 30 kredittel rendelkeznek, számukra a kredit-előrehaladás teljesítése önmagában is megalapoz egy alapösszeget, melyet a jó tanulmányi eredmény tovább fog emelni.

Az Alma Mater Tanulmányi kedvezmény csak alapszkos hallgatók számára pályázható!

Alma Mater szociális kedvezmény

Az AM szociális kedvezmény pályázat útján kerül megállapításra. A támogatásokról a kar hallgatókból és oktatókból álló Diákjóléti Bizottsága dönt. A támogatás mértéke az önköltség díjának max. 50%-a. A támogatás egy szemeszterre szól és minden félévben újra pályázható és nyitott a pályázás a FOKSZ, az alapképzés és a mesterképzés hallgatói számára.

A szociális kedvezménnyel kapcsolatban 2023. januárjában változás történt, mivel a szociális kedvezményre pályázó hallgatóknak ezentúl két kérvényt szükséges kitölteni. Először a Szociális helyzetfelmérő adatlapot, amelynek leadásával jogosulttá válik a KTK-Alma Mater Szociális Ösztöndíj adatlap 2022/23/2 kérvény kitöltésére. Mind a két kérvényt ki kell a pályázónak nyomtatnia, aláírnia, és, a szükséges mellékletekkel együtt azokat a Tanulmányi osztályon leadnia (a mintakérvények és a kitöltési útmutatót az oldal alján találják).

Egyéb költségtérítési kedvezmény

Egyéb költségtérítéssel kapcsolatos kedvezményt a PTE KTK bármely képzési szintjén (Foksz, alapképzés, mesterképzés), bármely szakán, önköltséges finanszírozási formában résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató igényelhet a Dékáni utasításban meghatározott jogcímek keretein belül.

További részletek és információ

Bővebb tájékoztatást a támogatásokról a Tanulmányi Osztálytól kaphat a to [at] ktk.pte.hu címen, a 72/501-599/23258, 23159 telefonszámon vagy személyesen (PTE KTK Pécs, Rákóczi u. 80. - 1 emelet).

Kapcsolódó dokumentumok

Az Alma Mater Komplex Ösztöndíjprogramról 1-2023. számú dékáni utasítás

Pályázati kiírás - Alma Mater Tanulmányi Kedvezmény 2023/2024 II.

Pályázati kiírás - Alma Mater Szociális Kedvezmény 2023/2024 II.

Pályázati kiírás - Egyéb költségtérítési kedvezmény 2023/2024 II.

Alma Mater Szociális Kedvezmény kitöltési útmutató és pontszámítási rendszer 2023/2024 I.

Alma Mater Szociális helyzetfelmérő adatlap

Alma Mater Szociális Kedvezmény adatlap minta