"A PTE Utazó Nagykövete" támogatási program

2022. december 14. 10:17

A PTE Nemzetközi Igazgatósága a 2023. évre meghirdeti „A PTE Utazó Nagykövete” elnevezésű pályázatot.

A pályázat célja:

Az „Utazó Nagykövet” elnevezéssel olyan elsődlegesen külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián/workshopon, művészeti vagy sporteseményen való részvételt elősegítő pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi főállású és részmunkaidős oktatója és kutatója, valamint aktív státusszal rendelkező doktorandusz hallgatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga/doktorandusz hallgató egyúttal feladatot is kap a PTE intézményi képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „Utazó Nagykövet” megbeszélést folytat az adott konferencia/workshop/esemény/rendezvény kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a PTE Nemzetközi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia/workshop/esemény/rendezvény helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

 

Pályázati űrlap

 

A pályázati tudnivalók:

 • Egy évben egy oktató/kutató/doktorandusz hallgató csak egy alkalommal nyerhet el támogatást.
 • Amennyiben egy oktató/kutató/doktorandusz hallgató az adott évben már nyertes pályázattal rendelkezik, nem adhat be arra az évre vonatkozóan újabb pályázatot.
 • A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek a meglévő, kifejezetten stratégiai partneri kapcsolatok.
 • Azonos karról/intézetből/doktoriskolából egy adott konferencián/workshopon való részvételre csak 1 fő nyerhet el támogatást a PTE Utazó Nagyköveteként.
 • Amennyiben egy adott konferencián/workshopon/eseményen való részvételre oktató/kutató/doktorandusz hallgató nyert már el „A PTE Utazó Nagykövete” Támogatási Programban” támogatást, akkor ugyanarra a konferenciára/workshopra/eseményre további oktató/kutató már nem nyerhet el támogatást. (További információért keresse Sándorfi Esztert, belső mellék: 12417, email: sandorfi.eszter [at] pte.hu)

 

Megvalósítás ideje:

Pályázni a 2023. február 20. – 2023. december 15. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia/esemény/rendezvény részvételekhez kapcsolódóan lehet. (A hazaérkezés dátuma nem lehet 2023. december 15-nél későbbi).

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • pályázati űrlap (aláírva scannelve .pdf formátumban:, valamint aláírások nélkül .doc formátumban is)
 • szakmai leírás (konferencia/workshop előadás/produkció címe, rövid leírása, a konferencia/workshop/művészeti esemény/sportesemény várható szakmai haszna, a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása)
 • szakmai önéletrajz vagy annak internetes elérhetősége
 • konferencia/workshop/művészeti esemény/sportesemény meghívólevél, konferencia esetén előadás tartásáról, művészeti és sportesemény esetén részvételről visszaigazolás!

A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A beküldendő fájlok preferált formátuma: .doc, .pdf.

 

Maximálisan pályázható összegek:

 • Európai konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén: 200.000,-Ft
 • Európán kívüli konferencia/művészeti esemény/sportesemény esetén: 400.000,-Ft
 • Online konferencia/workshop regisztrációs díj esetén: regisztrációs díj erejéig

 

Beküldendő a következő email címre: utazonagykovet [at] pte.hu

 

Teljes felhívás

 

További információ:

Sándorfi Eszter
titkárságvezető
PTE Nemzetközi Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Belső mellék: 12417
Email: sandorfi.eszter [at] pte.hu

Kapcsolódó Híreink

Summer School at HAN International School of Business

HAN International School of Business offers two 3 weeks Summer School Programmes in Arnhem, the Netherlands.

Pályázati Felhívás - Neumann János élete és munkássága

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány Neumann János születésének 120. évfordulója..

Kiírásra került az Alma Mater Ösztöndíj

A szociális kedvezménnyel kapcsolatban változás történt.

A Pécsiközgáz oktatói a Gazdaságmodellezési Társaság fórumán

Meghívott előadóként vett részt a Pécsiközgáz négy oktatója a Gazdaságmodellezési Társaság által rendezett Fiatal..

Épület nyitvatartás januárban

2023. január 22-31. között a KTK épülete zárva lesz.

Januári nyílt napunk képekben

A január 18.-ai nyílt napunkon hatalmas érdeklődés volt képzéseink iránt, több száz felvételizőt köszönthettünk..

Work as a Marketing Intern!

The candidate needs to be familiar with social media, mostly LinkedIn and Facebook posting and tagging, and Meetup.

2024-es pontszámítás

Elég pontom lesz, hogy bejussak a Pécsiközgáz valamelyik képzésére? Mennyi pontot kell elérnem? Miből érettségizzek?