fbpx Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából

2019. december 18. 11:30

Vezető és menedzser címmel készítettek emlékkötetet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulója alkalmából.

A kötet, amellyel több volt kollégája, munkatársa és hallgatója tiszteleg Farkas Ferenc emlékének kiváló szakkönyv. Garantálja ezt a több egyetemen kutató és oktató - tapasztalt és fiatal szerzői gárda, valamint a tanulmányok minősége és sokszínűsége. A témák híven tükrözik Farkas Ferenc gazdag életútját, aki maga is betöltött vezetői és menedzseri pozíciókat és oktatta is ezt a tudományt: management, leadership, szervezeti magatartás és -kultúra, szervezet-fejlesztés, motiváció, HR, etika, döntéshozatal és konfliktuskezelés, vezetői tanácsadás és változásvezetés. E témakörök és komplex megközelítésük méltóak Farkas Ferenchez.

A kötet tanulmányai kifejezetten azzal a szándékkal készültek, hogy azok a szervezeti működést vizsgálók, a gyakorlati készségeket fejlesztők számára, az oktatásban és a gyakorlatban is hasznosíthatóak legyenek. Emeli a mű értékét az, hogy angol nyelven olvasható tanulmányok is vannak a kötetben. Mindez jelenti azt, hogy a tanulmányok egyaránt használhatóak a PhD, az MBA, illetve az alap- és mesterszintű, valamint a posztgraduális képzésekben. Az emlékkötet továbbviszi Farkas Ferenc örökségét azáltal, hogy generációk tanulhatnak belőle. 

Dr. Farkas Ferenc életútja nagyon gazdag volt, ambiciózus és célratörő ember lévén határtalan szorgalommal és munkabírással ténykedett. Utolsó pillanatáig tevékenykedett, szellemi (szakmai és erkölcsi) örökségéből sokáig táplálkozhatunk még. Farkas Ferenc 1972-ben végzett a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen és még ebben az évben bekapcsolódott az 1970-ben indult pécsi nappali tagozatos közgazdászképzésbe - vezetés és szervezés tárgykörben. Ezt követően az oktatói ranglétra valamennyi fokát bejárta. Egyetemi doktori címet 1977-ben, kandidátusi fokozatot 1984-ben szerzett. 1996-ban habilitált. Ezt követően lett egyetemei tanár. Oktatási és kutatási tevékenységének súlypontjai a menedzsment különféle területei voltak: a szervezeti magatartás, az emberi erőforrás menedzsment, a változásmenedzsment és a szervezetfejlesztés témakörök oktatásában és tananyagainak kidolgozásában is meghatározó szerepet játszott. Tudományos kutatási munkája középpontjában is ezek a témakörök állottak. Oktatói-kutatói eredményei közül kiemelkedő az a tevékenység, melynek nyomán az emberi erőforrás menedzsment nemzetközi kisugárzású műhelye jött létre a karon.

Farkas Ferenc életútjának szerves részét képezte a gyakorlatban végzett vezetői tevékenysége. Különféle vezetői posztokon (tanszékvezető, dékán helyettes, dékán, rektor helyettes) összességében másfél évtizeden keresztül szolgálta a Közgazdaságtudományi Kart, illetve a Pécsi Tudományegyetemet. Dékáni tevékenységének pozitív következménye a Kar országos reputációjának megszilárdítása és máig fontos új képzési területek kialakítása. Általános és stratégiai rektor helyettesként (2007-2010) nagy energiát fordított arra, hogy sokkarú és sokszínű egyetemünk a tényleges integráció útjára lépjen. 

Az emlékkötet bemutatójára 2019. december 17-én került sor a MTA Székházában Pécsett, melyen volt kollégái, hallgatói, barátai és családja méltó módon emlékezhettek meg Farkas Ferenc életútjáról.

 

 

Kapcsolódó Híreink

A TE UTAD A PÉCSIKÖZGÁZON - PÓTFELVÉTELI 2020

Lezajlottak az érettségik, megvannak a ponthatárok, sokan örülhetnek, mert bekerültek az általuk áhított egyetemi képzésre. Vannak azonban olyanok is..

Pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett képzések (2020/2021)

Kedves Felvételiző, az alábbiakban ismertetjük a pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett szakjainkat és a felvételi eljáráshoz kapcsolódó..

Ponthatárok 2020 normál felvételi eljárás

Kedves Felvételiző, reméljük pontjaid alapján bejutottál a megpályázott képzésünkre és szeptemberben téged is köszönthetünk a Pécsiközgáz campusán..

Pótfelvételi a Pécsiközgázon, újratervezés indul!

Július 27-én kezdetét vette a pótfelvételi időszaka, ami egy újabb izgalmas epizód a felvételizők számára.