Rólunk

 

Küldetés

A regionális innováció- és vállalkozáspolitika központi helyen áll az EU 2014-től indult reformált Kohéziós Politikájában, de döntő szerepet játszik az USA valamint Ázsia fejlett és feltörekvő országainak fejlesztéspolitikáiban is. A Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ (Regional Innovation and Entrepreneurship Research Center – RIERC) célja a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE KTK) több mint egy évtizede zajló, nemzetközi és hazai szakmai körökben komoly tudományos visszhangot kiváltó kutatómunka műhely-jellegének hatékonyabbá tétele, a csoportszintű megjelenés erősítése.

A RIERC négy, a PTE KTK-n évek óta működő és több szálon folyamatosan egymással kapcsolatban álló kutatócsoportot integrál, melyek a következők: 

  • a Regionális innováció kutatócsoport (ökonometriai vizsgálatok, innovációs hálózatelemzés, ágens alapú innovációs kutatások),
  • a Regionális vállalkozáskutatások csoportja (a REDI (Regional Entrepreneurship and Development Index) kidolgozása, GEM (Global Entrepreneurship Monitor) kutatások), 
  • a Kisvállalati versenyképességi kutatócsoport (kisvállalati, regionális versenyképességi vizsgálatok, a kisvállalati versenyképességi index kidolgozása), 
  • a Fejlesztéspolitikai hatásmodellező kutatócsoport (a regionális innovációs és vállalkozási szakpolitikai beavatkozások gazdasági hatásait vizsgáló modellek kifejlesztése). 

A RIERC kutatásait számos nemzetközi és hazai pályázat támogatásával végzi.

 

A RIERC-ről

 

Aranymetszés a térökonomiában - az UnivPécs interjúja Varga Attilával 2019 novemberében

Fotó: UnivPécs Varga Attila a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi diplomáját 1983-ban a JPTE Közgazdaságtudományi Karán szerezte.1997-ben szerzett Ph.D-fokozatot a Nyugat Virginiai Egyetem (USA) Közgazdaságtan Tanszékén. 2006-ban habilitált a PTE Közgazdaságtudományi Karán; ugyanettől az évtől az MTA doktora. 1983-tól a PTE Közgazdaságtan tanszékének főállású oktatója. 1992-tõl 1997-ig egyetemi tanársegéd, kutató, illetve kutató adjunktus a Nyugat Virginiai Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén, valamint Regionális Kutató Intézetében. 1998-tól 2001-ig az Osztrák Tudományos Akadémián, illetve a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen tudományos főmunkatárs. 2006-tól a PTE KTK-n egyetemi tanár, illetve a Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója. 2019-től az MTA levelező tagja. A teljes interjú>>

 

 

Varga Attila és Erdős Katalin által szerkesztett új szakkönyv: Handbook of Universtities and Regional Development (ISBN: 978-1-78471-570-0)

A napokban jelent meg az Edward Elgar (EE) kiadó gondozásában Erdős Katalin és Varga Attila szerkesztésében a Handbook of Universities and Regional Development című szakkönyv.

Az EE kézikönyvei arról adnak áttekintést, hogy egy-egy témakör kutatásai miként állnak világszinten. E kézikönyvek a kutatásokhoz elengedhetetlen segítséget nyújtanak, így sokan olvassák azokat. A Varga-Erdős szerkesztette könyvbe is a témakör legnevesebb nemzetközi szakértői írtak tanulmányokat.

 
 

Közgazdaságtan a nemzet szolgálatában

Fotó: innoteka Az alkalmazott közgazdaság­tudományi kutatások eredményei iránti igény az utóbbi évtizedek­ben fokozottan jelentkezik úgy a makro­gazdasági döntés­hozatal, mint a válla­lati szféra és a lakosság részéről. A makro­gazdasági döntés­hozóknak több támogatási és beruházási alternatíva közül kell választaniuk, amelyek számos szak­politikai intézkedést vonnak maguk után. A döntések meg­alapozásá­hoz szükséges információ­kat jelenleg többnyire minőségi ismérvekre alapozzák, és csak részben támasz­kodnak olyan mennyi­ségi előre­jelzésekre, amelyek szám­szerűen meg­adják a döntési alternatí­vák hatásának mértékét a GDP-, a foglalkoz­tatás- és tárgyi­eszköz-­növekményre, valamint a humán­tőke-, innováció- és vállalkozás­fejlesztésre. A teljes cikk>>

 

Videók

Dr. Varga Attila: Mibe kerül, és mit hozhat a régiók fejlesztése?

Évente hatalmas összegeket költenek el a nemzetek világszerte regionális fejlesztésre. Utakat építenek, vállalati beruházásokat támogatnak, oktatást fejlesztenek, ígéretes kutatásokat finanszíroznak, vagy a vállalkozási feltételek javítására áldoznak. Nagyjából egy évtizede léteznek olyan módszerek a közgazdaságtanban, melyek a regionális fejlesztések gazdasági hatásait mérik. Az előadás sok esettel színesítve, közérthető stílusban ad betekintést a közgazdászok által alkalmazott eszközök világába, végül példákon keresztül mutat rá a számítások gazdaságpolitikai jelentőségére.

 

Dr. Szerb László: Mérés a tudományban - a világos és a sötét oldal

A tudományban is vannak viták, de vajon mit jelent az, hogy a tudomány világos és sötét oldala? Milyen egy klasszikus tudós, és milyen egy tudós napjainkban?

 

Dr. Bedő Zsolt: Jöhet a PTE-ről a következő Facebook?

Az előadás két egyetemista lány példáján keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet életre kelteni az egyetem falai között egy gondolatot. Ez egy komplex feladat, megoldandó problémákkal.

 

Dr. Erdős Katalin: Vállalkozó kutató – Álom vagy rémálom?

Az egyetemi kutatók mára már vállalkozói szerepet is betöltenek a tudomány innovációja érdekében, az előadásól többek között kiderül az is, hogy hogyan állják meg a helyüket ebben a szerepben.