Szak-, felnőttképzés

A folyamatos szakmai fejlődés, tudás, készség és képesség fejlesztés minden régiós és régión kívüli gazdasági szereplő számára elengedhetetlen. A Pécsiközgáz gazdasági és gazdálkodási területen ennek a fejlődésnek a lehetőségét ajánlja Partnerei számára modern humán kapacitásfejlesztő programjaival. A programok 21. századi oktatási módszerek segítségével a legmagasabb értéket képzik a hallgatóság számára a networking adta lehetőségek mellett. Az alábbi képzési formák, programok mellett további, a Partner számára a legmegfelelőbb fejlesztési programokat állítunk össze.

  1. Rövidciklusú on-campus (belső helyszínű) és off-campus (külső helyszínű) képzések, kurzusok
  2. Online képzések, kurzusok
  3. Off-campus vezetői készségfejlesztő kurzusok
  4. Éves on-campus szakmai események, interakciók