Vállalati kapcsolatok

A Pécsiközgáz célkitűzése, hogy a hazai, régiós gazdasági-társadalmi közeg szereplőivel folytatott folyamatos interakció keretében értesüljön a valós kihívásokról, problémákról, amik az elmélyült, magas színvonalú szakmai kutató és oktató munka alapját képezik. 

A „valós probléma alapú” kutatás-oktatási tevékenység során a Pécsiközgáz fejlődési lehetőséghez juttatja partnereit, profitorientációtól függetlenül. A partnerek ezeket a lehetőségeket sokszínű, változatos tevékenységeken keresztül érhetik el, melyek során közösen gondolkozhatnak a Pécsiközgáz oktatóival és kutatóival, valamint hallgatóival.

A kölcsönösségen alapuló együttműködés során a partnerek hozzáférhetnek a Pécsiközgáz kimagasló színvonalú hallgatói bázisához, megismerkedhetnek a 21. századi üzleti megoldásokkal, a Pécsiközgáz vibráns, inspiratív innovációs ökoszisztémájának részévé válnak.

 

Hallgatói kapcsolatok, elköteleződés

Partnereink több lehetőségen keresztül is kapcsolatba kerülhetnek hallgatóinkkal, amelyek során akár munka közben ismerhetik meg a jövő fiatal szakembereinek értékeit, kvalitásait. Kurzus, szakmai, fél-szakmai rendezvények keretében előadóként hozzájárulhatnak a fiatalok fejlesztéséhez, hallgatói csapatokkal dolgozhatnak akár saját probléma felvetéssel kölcsönös előnyt, értéket képezve.

További részletek

 

Innováció, tudáshasznosítás

A Pécsiközgázon folyó „valós probléma alapú” kutatási és oktatási tevékenység nyomán születő humán kapacitás és kutatási eredmények alkalmazási lehetőségét minden partnerünk számára elérhetővé tesszük számukra kívánatos formában.  Segítjük Partnereinket saját innovációs kapacitásuk fejlesztésében, a Pécsiközgáz innovációs ökoszisztémájába történő integráción keresztül is.

További részletek

 

Szak-, felnőttképzés

Elérhetővé tesszük széles szak-és felnőttképzési palettánkat, valamint speciális igény esetén személyre szabott képzést, képzési programot állítunk össze Partnereink számára. A képzések helyszínéül szolgálhat a Pécsiközgáz 21. századi színvonalú létesítménye vagy akár a Partner által preferált külső helyszín egyaránt. 

További részletek

 

Branding, szponzoráció

A terem, képzés, kurzus és esemény brandingen keresztül lehetőséget teremtünk Partnereink szervezeti céljainak, értékeinek hatékonyabb terjesztéséhez, a felsőoktatás valamennyi stakeholderének eléréséhez.

A Partnerek által felajánlott eszközök közös kutatási vagy oktatási célra történő felhasználására is mód van, a kölcsönös értékteremtés érdekében.

További részletek

 

Kutatás és célirányos megoldások

A partnereink részéről felmerülő problémákra, kihívásokra magas színvonalú kutatási folyamat keretében adunk válaszokat. Tanulási és inspirációs céllal betekintést engedünk releváns kutatási projektjeinkbe, azok eredményeibe.

További részletek

 

Gazdaságfejlesztés

A Pécsiközgázon folyó kutatások, szakemberképzés nagymértékben hozzájárul a régiós gazdasági-társadalmi közeg fejlesztéséhez. E fejlesztési célok hatékonyabb, gyorsabb elérése érdekében Központjaink  elmélyült, fókuszált megoldásokat ajánlanak.

További részletek