fbpx Erősségeink, stratégiáink | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Erősségeink, stratégiáink

Célunk, hogy az európai felsőoktatási térség elvárásaihoz alkalmazkodva, nemzetközileg is versenyképes képzéseket nyújtsunk, lépést tartva az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével, a globalizáció és a fejlődés fenntarthatóságának kihívásaival. Elhivatottak vagyunk a standardok emelésében és minőség fejlesztésében, hogy a magas színvonalú oktatás szimbólumaként nemzetközi akkreditációt szerezzünk. Az EFMD tagság és az EPAS akkreditáció megszerzése az első lépés a céljaink megvalósítása felé.

Minőségi oktatás

Mi az üzleti világ racionális nyelvén beszélünk. A Közgazdaságtudományi Kar – megalapításától kezdve – mindig is hangsúlyozta vállalat-, vagyis üzleti-orientáltságát. Azt kínáljuk, hogy felkészítjük hallgatóinkat a gazdasági szférában való eredményes helytállásra.

Tanterveink, a kreditrendszer, a választható tárgyak széles kínálata, a modern könyvtár, az informatikai háttér, a külföldi részképzésekre szolgáló ösztöndíjak rendszere mind arra való, hogy a hallgatók képességeiknek, szorgalmuknak megfelelően minél szélesebb területen tehessék naprakésszé, gyakorlatban is alkalmazhatóvá tudásukat és készségeiket.

Innovatív képzések

A gazdasági környezet átalakulásait figyelemmel kísérve a Pécsiközgáz folyamatos fejlesztésekkel készíti fel hallgatóit a piac diktálta feladatokra, kihívásokra. A piaci igények változása új oktatási tartalmak és az oktatás módszertanának innovatív fejlesztését követeli meg. A nemzetközi együttműködések és az eddiginél is gyakorlatiasabb, valamint a vállalkozói kompetenciákat fejlesztő kurzusok egyre jelentősebb szerepet játszanak a tantervben. A technológia nyújtotta lehetőségeket – pl. videokonferenciás oktatás és távoktatási kurzusok fejlesztése – a legszélesebb körben igyekszünk az oktatás elősegítésére és rugalmassá tételére használni, valamint a napi gyakorlatba integrálni.

Oktatók

Oktatóink és PhD-hallgatóink a hazai társadalom- és gazdaságtudományi kutatások aktív és elismert résztvevői. A tudományos fokozattal rendelkező, minősített oktatók aránya országos viszonylatban az élvonalba pozícionálja a Pécsiközgázt. Sok oktatónk a tanítás és kutatás mellett a gazdasági élet sikeres szereplője, tudását ott is kamatoztatja, illetve szakmai tapasztalatait felhasználja az oktatás során.

Kutatás

A Kar kutatási potenciálja kiemelkedően magas a magyar felsőoktatási intézmények között. Nagy elismertségnek örvendő doktori iskoláinknak – Gazdálkodástani, illetve Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola – mintegy 180 fokozatot szerezett hallgatója van. Számos hazai és nemzetközi pályázatban veszünk részt, többet ezek közül a kar oktatói vezetnek.

Fő kutatási irányaink az innováció és gazdasági növekedés, a térbeli gazdasági modellezés, a kelet-közép európai országok euró zónához fűződő viszonyának kérdései, a vállalkozás, vállalkozói környezet és vállalkozásfejlesztés, az energiagazdálkodás problémái, versenyképesség, alternatív energia. A kari humán kapacitások bázisán MTA kutatóhely jött létre. Két aktív professzorunk az MTA rendes tagja.