Dr. Barakonyi Károly

Professor Emeritus
23140
barakonyi.karoly [at] ktk.pte.hu
B125
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

Tanulmányok: a BME-n 1962-ben villamosmérnöki, majd 1968-ban kitüntetéses gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Orosz és angol nyelvű állami nyelvvizsgák. 

Munkahelyek: 1962-74 között a DÉDÁSZ üzemmérnöke, a hálózatszerelés vezetője, a gazdasági tervezés irányítója. 1974-től a Pécsi Tudományegyetem oktatója: adjunktus, docens, majd 1990-től professzor. 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem másodállású professzora. 1994-1997: a Pécsi Tudományegyetem rektora.

Tudományos fokozatok, pozíciók: 1974-ben egyetemi doktori, 1978-ban kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori fokozatot szerez. 1986-tól 2008-ig a Stratégiai Management Tanszék alapítója és vezetője. Két évig az USA-ban Visiting Professor (U. of Pennsylvania, Wharton School), számos európai egyetem vendégprofesszora.  

Kutatási és oktatási területei: vállalati tervezés, menedzsment, stratégiai menedzsment, stratégiai döntések, vállalati kultúra, egyetemek menedzsmentje, felsőoktatás politika. 226 közlemény (köztük 29 könyv). Hirsch-index: 12. 

Fontosabb könyvei: Számítógépes vállalati tervezés (1984), Táblázatkezelő rendszerek (1987, több kiadás), Stratégiai management (1991-2008, 6 kiadás), Vállalati kultúra (2004), Stratégiai döntések (2004), Vállalati kultúra (2004 társz.) Rendszerváltás a felsőoktatásban (2004), Bologna ’Hungaricum’ (2009).

Doktori iskolák: 4 doktori iskolában alapító, oktató, témavezető vagy törzstag (Pécsi Tudományegyetem KTK, BTK; NKE Hadtudományi Kar, Szegedi Egyetem GTK). 

Tudományos közéleti tevékenység: az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Biz. választott elnöke két ciklusban (2006-2011), MTA közgyűlés köztestületi képviselője, az MTA Gazdasági Minősítő Bizottság tagja, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (1994-2010). a Bologna Bizottság tagja, World Bank szakértő, EAIR, ASHE és más tudományos társaságok tagja. 

Fontosabb ösztöndíjak: Soros, PENN (1989-90), Fulbright (1991-92), TEMPUS és Széchenyi professzori ösztöndíjak, Jean Monnet Title Holder.

Fontosabb elismerések: Kiváló Ifjú Mérnök cím (5 ízben), Kiváló Dolgozó okl. (1966), jelvény (1972), Kiváló Munkáért (1985), Baranya megye tudományos díja (1998), Szent-Györgyi Albert díj (2003) 3), Magyar Köztársaság Érdemérem Tisztikeresztje (2006), a Pécsi Közgazdászképzésért Aranyplakett (2008), Pécsi Tudományegyetem Professor Emeritusa (2008), Hon. Prof. University of Szeged (2014), PTE Rector Emeritusa (2018), PTE aranygyűrű (2018), Pécs város oktatási díja (2021), MTA „Cursus Vitae Aureus” akadémiai életpálya díj (2023).

Fotóművészeti diplomák: A-MAFOSZ/platina (2021), EFIAP/platina (2022)
 

Kiemelt publikációk
 1. Az áramszolgáltató vállalat tervezésének modellezéséről. Egyetemi doktori értekezés, 1974. p. 104
 2. A rendszermódszer és a gazdasági kibernetika egyes kategóriáinak érvényesítése a számítógépes iparvállalati tervezésben. Kandidátusi értekezés, Pécs, 1977. p. 185 o.
 3. A vállalati tervezés technológiája. Akadémiai doktori értekezés, Pécs, 1987. 326 o.
 4. Vállalati tervezés I. Elméleti-módszertani alapok. Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, p. 227.
 5. Vállalati tervezés I-V. kötet (jegyzetsorozat, szerk.: Barakonyi Károly). Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1983, 1984
 6. Táblázatkezelő rendszerek. LSI, Budapest, 1987. p. 540. (további kiadások: 1988, 1989)
 7. Számítógépes vállalati tervezés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 1984. („Nívódíj”)
 8. Stratégiai Management (társszerző: Peter Lorange), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991, p. 338. További kiadások: 1993, 1994.
 9. Az Expert Choice használata. JPTE - Strategy-XL, Pécs, 1993, p.76
 10. University Management. JPTE Kiadó, Pécs, 1997, 74 o.
 11. Stratégiai döntések. Janus Pannonius Kiadó, Pécs, 1998, 2004).
 12. Stratégiai tervezés (“Stratégiaalkotás” sorozat I. kötet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. p.240. További kiadások: 2002, 2008. (PTE „Az Év Kiemelkedő Tudományos Alkotása”)
 13. Stratégiai menedzsment (“Stratégiaalkotás” sorozat II. kötet). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 240, 2000. További kiadások: 2002, 2008. („PTE Az Év Kiemelkedő Tudományos Alkotása”)
 14. Vállalati kultúra (társszerző: Borgulya Istvánné). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. pp. 244.
 15. Felsőoktatási stratégiaalkotás. Harvard Business manager, 2003 szeptember-október, 48-58.o
 16. Egyetemi kormányzás. Közgazdasági Szemle, 2004. június, 584-599. o.
 17. Rendszerváltás a felsőoktatásban – Bologna folyamat, modernizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 350 o. („PTE Az Év Kiemelkedő Tudományos Alkotása”)
 18. A vezetői döntéshozatal etikai konfliktusai. Vezetéstudomány 2006/6, 25-31.o.
 19. Metaforák a stratégiaalkotásban. Vezetéstudomány, 2007. január
 20. Barakonyi Károly – Forrai Katalin (társszerkesztők): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola Évkönyve. Pécs, PTE-BTK, 2008. pp. 189.
 21. A Business School-ok szerepváltozásai. Vezetéstudomány, 2009. január, pp. 2-15.
 22. Bologna „Hungaricum” – Diagnózis és terápia. Új mandátum Kiadó, 2009, Budapest, 312 o.

Teljes publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (419.87 KB)