Dr. Erdős Katalin

adjunktus, oktatási dékánhelyettes
63134
erdosk [at] ktk.pte.hu
B244
Csütörtök: 13:00-14:15

Erdős Katalin 2005-ben közgazdász diplomát, 2014-ben doktori címet szerzet a PTE Közgazdaságtudományi Karán. 2009 óta oktat a karunkon, jelenleg adjunktusként. Oktatási tevékenysége az alapképzéstől a doktori képzésig terjedően ölel fel tárgyakat a mikroökonómia, a környezetgazdaságtan, természeti erőforrás gazdaságtan és az innováció területéről. Tanársegédi kinevezése előtt a Regionális Oktató, Fejlesztő és Tanácsadó Központ kutatási asszisztense volt. 2012 óta az MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport tagja, jelenleg tudományos munkatársként. Alapítása óta igazgatótanácsi tagja a Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központnak is. Érdeklődési területe az egyetem és a vállalkozás kapcsolata, az egyetemek szerepe a regionális fejlődésben, a környezetgazdálkodás és a természeti erőforrások gazdaságtana. Több regionális fejlődéssel foglalkozó hazai kutatás résztvevője.

Publikációk

Katalin Erdős (2019) 
Scientists as businessmen – can they, should they?, In: Varga, Attila; Erdős, Katalin (szerk.) Handbook of Universities and Regional Development, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. pp. 192-209.

Erdős Katalin (2019) 
Egyetemi vállalkozások Magyarországon – újragondolva?, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 66(3) pp. 305-329. 

Erdős Katalin (2018) 
Felsőoktatás és innováció: Spin-offok és vállalkozó egyetemek Magyarországon – Vannak vagy nincsenek?, EDUCATIO 27(2) pp. 225-236. 

Erdős Katalin, Varga Attila (2016) 
Egyetemi vállalkozás – Lehetőség az egyetemi karrier előmozdítására Közép-Európában?, TÉR ÉS TÁRSADALOM 30(4) pp. 88-105. 

Katalin Erdős, Attila Varga (2012) 
The Academic Entrepreneur: Myth or Reality for Increased Regional Growth for Europe?, In: M, Geenhuizen; P, Nijkamp (szerk.) Creative Knowledge Cities: Myths, Visions and Realities, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. pp. 157-181.

 

Publikációs lista