Dr. Komlósi Sándor

Professor Emeritus
23140
komlosi.sandor [at] ktk.pte.hu
B125
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

Komlósi Sándor 1972-ben szerzett okleveles programtervező matematikus diplomát Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. Azóta a felsőoktatásban dolgozik, 1972-76-ig a JATE TTK Bolyai Intézetében, majd 1976-tól a Pécsi Tudományegyetem (és jogelődjei) Közgazdaságtudományi Karán. Szegedi évei alatt Funkcionálanalízissel, a Neumann-algebrák elméletével foglalkozott, egyetemi doktori fokozatot is ebben a témában szerzett 1978-ban Szegeden. Pécsett érdeklődése az Optimalizáláselmélet, Nemlineáris Programozás, Operációkutatás felé fordult. Ezek a területek képezik azóta is kutató és oktató munkájának főbb irányait. A konvexitás különböző általánosításairól, és azok optimalizáláselméletben betöltött szerepéről írt disszertációjával 1984-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 1995-ben habilitált, 1996-ban kapott egyetemi tanári kinevezést. 
Jelentős a szakmai-tudományos munkája: alapító tagja és 1997-2000-ig elnöke a Working Group on Generalized Convexity nemzetközi tudományos társaságnak; alapító tagja, több cikluson át elnökségi tagja, 2000-2002-ig elnöke a Magyar Operációkutatási társaságnak; 1996 - 2002-ig alelnöke az MTA Pécsi Területi Bizottságának; 1986-tól tagja az MTA Operációkutatási Bizottságának, 1999-2002 között alelnöke, 2001-2004-ig közgyűlési doktor képviselője; alapító tagja a Gazdaságmodellezési Társaságnak; tagja a Bolyai János Matematikai Társulatnak, 2009-től alelnöke az Alkalmazott Matematikai Bizottságnak. 

Szerkesztőbizottsági tagja számos tudományos folyóiratnak: Optimization, Journal of Applied Analysis, Yugoslav Journal on Operational Research, Pure and Applied Mathematics, Mathematica Pannonica, Alkalmazott Matematikai Lapok. 

Több testületben végez szakértői tevékenységet: 2004-től tagja a MAB Matematikai és Számítástudományi Bizottságának; 2003-tól tagja a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj Matematikai Bizottságának, 1998-tól tagja a Magyar Ösztöndíj Bizottság Társadalomtudományi Kollégiumának. 

Szakmai-tudományos tevékenységét Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal (1997-2001), PTE Publikációs Díjjal (2005), Krekó Béla Díjjal (2007) ismerték el.

Publikációk

Forgó, Ferenc ; Komlósi, Sándor
Krekó Béla szerepe a közgazdászképzés modernizálásában-Krekó Béla (1915-1994) emlékére
SZIGMA 46 : 3-4 pp. 137-158. , 22 p. (2015)

 

Sándor, Komlósi
Recent Advances in Optimization (revised version): PhD Program on Business and Management
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) (2010) , 72 p.

 

Komlósi, Sándor
Pszeudolineáris törtfüggvényekről
SZIGMA 40 pp. 11-24. , 14 p. (2009)

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (118.32 KB)