Dr. László Gyula

Professor Emeritus
23196
laszlo.gyula [at] ktk.pte.hu
B222
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

László Gyula 1969-ben szerzett okleveles közgazda diplomát. Egy évet revizorként dolgozott, majd 1970-től oktat a pécsi egyetemen. Habilitált egyetemi tanár, CSc, jelenleg nyugdíjas, professor emeritus. Az oktatói munka középpontjában kezdetben általános vállalatgazdasági kérdések álltak, később már elsősorban a munkaerőre fókuszált. Intenzíven foglalkozik a munkaerő-piaccal,  foglalkoztatáspolitikával, a munkaügyi kapcsolatokkal (az érdekegyeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseivel), az emberi erőforrás menedzsmenttel, emellett a Bologna-folyamattal, a képesítési követelményrendszerrel, illetve a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatával is. Az 1990-es, majd a 2000-es évek elején egy-egy cikluson keresztül a Kar dékánhelyettese. 10 éven át volt a Vállalati Gazdaságtan Tanszék tanszékvezetője. Hosszú ideig volt tagja a Kari Tanácsnak, vezette a tantervi reformokat, öt éven át az alapképzési (BA-) programok igazgatója, több cikluson át vezette az egyetem Oktatási és Kredit Bizottságát. Aktív szerepet vállal a lokális környezet fejlesztési problémáinak megoldásában, a lokális paktumok elkötelezett támogatója. Irányításával készült el több periódusban a regionális és lokális foglalkoztatáspolitikai és képzési stratégia, és a Pécs fejlesztési pólus stratégiájának megfogalmazásában is jelentős részt vállalt.

Publikációk

1.    László Gyula: A magyar foglalkoztatáspolitika 30 éve: 1990-2020 - Dokumentumok, politikák és stratégiák, adatsorok PTE KTK VSZI Pécs, 2022, pp 244, ISBN: 978-963-626-031-6,  https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34432 
 

2.    László Gyula (szerk): Foglalkoztatáspolitika Wolters Kluwer, MeRSZ, 2021 https://mersz.hu/laszlo-foglalkoztataspolitika/  
 

3.    László Gyula - Sipos Norbert (2021): A fenntartható munkaerőpiac dilemmája (vitacikk) MunkaügyiSzemle.hu (online) http://munkaugyiszemle.hu/fenntarthato-munkaeropiac-dilemmaja-vitacikk 1-11. 
 

4.    László Gyula: A kollektív tárgyalások folyamata és taktikai megoldásai. PTE KTK, Pécs, 2020 (ISBN 978-963-429-575-4) https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/laszlo-gyula-a-kollektiv-targyalasok-pte-ktk-pecs-2020-4969 
 

5.    László Gyula: „Helyben jó” eredményeink Munkaügyi Szemle 62. évf. (2019) 4. szám pp. 2-5

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (342.63 KB)