Dr. László Gyula

Professor Emeritus
23196
laszlo.gyula [at] ktk.pte.hu
B222
Emailben történő előzetes egyeztetés alapján

László Gyula 1969-ben szerzett okleveles közgazda diplomát. Egy évet revizorként dolgozott, majd 1970-től oktat a pécsi egyetemen. Habilitált egyetemi tanár, CSc, jelenleg nyugdíjas, professor emeritus. Az oktatói munka középpontjában kezdetben általános vállalatgazdasági kérdések álltak, később már elsősorban a munkaerőre fókuszált. Intenzíven foglalkozik a munkaerő-piaccal,  foglalkoztatáspolitikával, a munkaügyi kapcsolatokkal (az érdekegyeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseivel), az emberi erőforrás menedzsmenttel, emellett a Bologna-folyamattal, a képesítési követelményrendszerrel, illetve a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatával is. Az 1990-es, majd a 2000-es évek elején egy-egy cikluson keresztül a Kar dékánhelyettese. 10 éven át volt a Vállalati Gazdaságtan Tanszék tanszékvezetője. Hosszú ideig volt tagja a Kari Tanácsnak, vezette a tantervi reformokat, öt éven át az alapképzési (BA-) programok igazgatója, több cikluson át vezette az egyetem Oktatási és Kredit Bizottságát. Aktív szerepet vállal a lokális környezet fejlesztési problémáinak megoldásában, a lokális paktumok elkötelezett támogatója. Irányításával készült el több periódusban a regionális és lokális foglalkoztatáspolitikai és képzési stratégia, és a Pécs fejlesztési pólus stratégiájának megfogalmazásában is jelentős részt vállalt.

Publikációk

László Gyula: 

„Helyben jó” eredményeink

Munkaügyi Szemle 62. évf. (2019) 4. szám pp. 2-5.

 

Dobrai, Katalin (szerk.); László, Gyula (szerk.); Sipos, Norbert (szerk.)

Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018

Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (2018) , 767 p.

 

László, Gyula ; Sipos, Norbert ; Slavić, Agneš

The role of trade unions in the HRM of Hungarian and Serbian organizations

ANALI EKONOMSKI FAKULTETA U SUBOTICI / THE ANNALS OF THE FACULTY OF ECONOMICS SUBOTICA 54 : 40 pp. 67-79. Paper: 0350-2120 , 13 p. (2018)

 

László, Gyula ; Sipos, Norbert

Kell-e nekünk érdekegyeztetés?

VEZETÉSTUDOMÁNY 49 : 10-11 pp. 112-119. , 8 p. (2018)

 

Publikációs lista

Önéletrajz
Önéletrajz (342.63 KB)