Dr. Lukovszki Lívia

adjunktus
23126
lukovszki.livia [at] ktk.pte.hu
B 210
Emailes egyeztetés alapján.

Lukovszki Lívia közgazdász diplomáját 2008-ban a PTE Közgazdaságtudományi Kar Vállalat-finanszírozás és számvitel szakirányán szerezte. 2018-ban védte meg doktori értekezését, melyben a vállalkozói jellemvonások vizsgálatát tűzte ki célul. Szakmai tapasztalatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaként szerezte, ahol kockázatelemzési és adóellenőri feladatokat látott el. Jelenleg adjunktusi beosztásban dolgozik a Pénzügy és Számvitel Intézet kötelékében. Oktatott tárgyai a Számvitel és a Kisvállalati pénzügyek mellett elsősorban az adózás témakörét érintik (Vállalkozások adózása, Adótan, Adózási és adóztatási ismeretek). 

Kutatási területei: a vállalkozói személyiségjegyek, a vállalkozói és szociális motivációk, a vállalkozási attitűdök, a KKV-k innovációs tevékenysége, illetve az adócsalás motivációi. 

Publikációk

Lukovszki, L. - Rideg, A. - Sipos, N. - Vörös, Zs. (2023) 
Az adócsalási hajlandóság empirikus vizsgálata. Közgazdasági Szemle, doi: 10.18414/KSZ.2023.2.192

Vörös, Zs. – Lukovszki, L. (2021) 

The effects of subclinical ADHD symptomatology on the subjective financial, physical, and mental well-being of entrepreneurs and employees. Journal of Business Venturing Insights, doi: 10.1016/j.jbvi.2021.e00240 

Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2020) 
A társasági adókulcs 2017. évi változásának magyar vállalati adatokon végzett vizsgálata az effektív adóráta alapján. Közgazdasági Szemle, doi: 10.18414/KSZ.2020.7-8.762 

Lukovszki, L. – Rideg, A. – Sipos, N. (2020) 
Resource-based view of innovation activity in SMEs: an empirical analysis based on the Global Competitiveness Project. Competitiveness Review, doi: 10.1108/CR-01-2020-0018 

Szerb, L. – Lukovszki, L. – Varga, A. (2019) 

A vállalkozói ökoszisztéma Magyarország városrégióiban. Statisztikai Szemle, doi: 10.20311/stat2019.8.hu0749

Publikációs lista