Program

4th Ferenc Farkas International Scientific Conference: Inspiring Change: Visions for the Future”

4. Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia: Inspiráló változások, jövőképek

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

7th – 8th June 2024

Venue / Helyszín: Faculty of Business and Economics, University of Pécs, Hungary / Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Address / Cím: 7622 Pécs, Rákóczi út 80.

The organizers reserve the right to make changes. / A szervezők a változás jogát fenntartják.


Our sponsors / Szponzoraink:

Prohuman Zrt.

Körber Hungária Kft.

Mecsekvidéki Vendéglátó (Mevid) Zrt. 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pécsi Sörfőzde Zrt.

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.


Plenary session / Plenáris ülés

Registration Time/időpont: 7th

Time / időpont: 7th June 09:30-12:00

Location / Helyszín: Aula (2nd Floor) & Teams software

Teams link

Speaker: Ásványi Zsófia

Welcome speaches / Köszöntők: 09:30

Takács András / PTE KTK Dean

Plenary Presentations/Plenáris előadások: 09:50 – 10:30

Jakubik Mária: Inspiring Change Visions for the University

Jeffrey Zimmerman:  Risky Business: Why Organizations Love and Hate Innovative Change

Coffee break / Kávészünet: 10:30 – 11:00

Round Table Discussion / Kerekasztal Beszélgetés: 11:00 – 11:50

Vállalkozások és egyetem szerepe a térségi gazdasági fejlődésben / Egymást dinamizáló szereplők, impulzusok, kihívások (The role of businesses and universities in regional economic development / Actors, impulses, and challenges that dynamize each other)

Moderator / Moderátor : Rabb Szabolcs / Ásványi Zsófia

Members / Tagok:

Balog Ádám (Platina Alapkezelő Zrt. tulajdonos/elnök)

Gódi Attila (Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., ügyvezető igazgató - PTE KTK intézeti tanácsadó testületi tag)

Herbály István (Contrall Ipari Informatikai Kft., ügyvezető igazgató)

Zalay Buda ( Körber Hungária Kft., ügyvezető igazgató)

Group photo / Csoportkép készítése: 11:50-12:00

Lunch / Ebéd 12.00-13.00, Second-floor corridor and rector’s council room / második emelet folyosó, Rektori Tanácsterem

Sessions I.-II. / Szekcióülések I.-II. , I. 13:00-14:45 and II. 15:15-17:00

MTA GTB Session 15:15 – 17:00 for the GTB members on the Second-floor rector’s council room / MTA GTB Szekció 15:15 – 17:00 a GTB tagok részére a második emeleti rektori tanácsteremben

Coffee breaks: / Kávészünetek: I. 10:30-11:00 and II. 14:45-15:15

Dinner / Vacsora 18:00-20:00 Second-floor Aula or Garden / második emelet Aula, vagy kert

Welcome speaches / Köszöntők: 18:00

Jarjabka Ákos PTE KTK VSZI Head of the Department

Farkas Ferencné Professor Emeritus PTE KTK VSZI

Cultural Program / Kulturális program

Cultural program will begin on Saturday, June 8th  at 10:00 -11:00 AM in the Zsolnay Factory/Zsolnay Factory visitation (Pécs, Felsővámház street 52., 7626)/ Kultúrális program június 8-án 10:00-11:00 a Zsolnay Gyár látogatása (Pécs, Felsővámház u. 52., 7626) (English translateion: Sipos Norbert, Host: Cséplő Petra)

1. Sessions / Szekcióbeosztások: 13:00-14:45

1. Session:

Room B314 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Jövőképesség Obszervatórium

Chair / Szekcióvezető:

Bakacsi Gyula 

Krajcsák Zoltán 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/

Nyelv

Presence/Jelenlét

Bakacsi Gyula – Krajcsák Zoltán

How to build future potential organizations?

13:00-13:20

English

personal

Környei Imre – Szilágyi Tamás Benedek

OD in the VUCA-BANI world

13:20-13:40

English

Virtual

Szántó Zoltán – Aczél Petra – Szabadhegy Péter

Socio-economic Potentials of the OECD Countries – The Future Potential Index and its Implications

13:40-14:00

English

virtual

Érmezei Lili

Mapping the New Nordic Region's Start-Up Enterprises from the Perspective of Leadership Characteristics, Mindset, and Skills

14:00-14:20

English

virtual

Jakubik Mária

Visions for the University

14:20-14:40

English

personal

2. Session:

Room B312 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Management, Innovation and Sustainability in the Public and Private Sector

Chair / Szekcióvezető:

Merza Péter 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Olimjon Gaybullaev

Role of Sustainability-oriented Innovation in Enhancing the Financial Performance of a Firm

13:00-13:20

English

personal

Md Sakib Kahn

 Impact of Non-Governmental Organizations (NGOs) on Expanding Small Business

13:20-13:40

English

Virtual

Henry Were

The Role of Innovation Theory in Regional Small Firm Competitiveness

13:40-14:00

English

personal

Bin Juhari Muhammad Amirulafiq

Decoding the Factor of Entrepreneur Reliance on the Affect and Its Impact on Decision-Making: A Critical Review

14:00-14:20

English

virtual

Merza Péter

City and regional development management organizations in Hungary 2004-2024

(Város- és térségfejlesztési menedzsment szervezetek Magyarországon 2004-2024)

14:20-14:40       English         personal

3. Session:

Room B313 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Diversity, HR-related Activities and Leadership in the 21st century

Chair / Szekcióvezető:

Kispál Zoltánné (Vitai Zsuzsanna) 

Ever Bedoya 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Rawiah Naoum

A Framework for Integrating AI-Powered Systems to Mitigate Bias Risk in HRM Functions

13:00-13:20

English

Personal

Md Yeanur Arafat

Employee’s individual factors for innovation implementation

13:20-13:40

English

Virtual

Kispál Zoltánné

AI in Human Resource Management - Scary Future or Creative Life?

13:40-14:00

English

Personal

4. Session:

Room: B311 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Management challenges in the private and public sectors

Chair / Szekcióvezető:

Poór József 

Slavić Ágnes 

Technical Session Leader / Szekció technikai vezető: Szabó Dorottya Anna 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Hanadi Suhail

Supply Chain Disruptions in Term of Cognitive Biases

13:00-13:20

English

Personal

Shaista Jabeen

Impact of Brand Management on Consumer Behaviour; An Anti-Branding Perspective

13:20-13:40

English

Virtual

Mohamed Hsin Bennour

Knowledge Complexity And Related Knowledge Trends of Hungarian Universities: Patterns of Specialisation And Diversification

13:40-14:00

English

Personal

Slavić Ágnes - Dimitrije Gašić - Nemanja Berber

The labor market effects of economic and educational migration from Serbia to Hungary

14:00-14:20

English

Personal

Poór József –

Zsuzsanna Szeiner – Imrich Antalik

Employment in V4 Countries in Light of an Empirical Research

14:20-14:40

English

Personal

5. Session:

Room: B018 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Strides in Education and Organizations: Nurturing Growth, Equity, and Integrity

Chair / Szekcióvezető:

Balogh Gábor 

Bachmann-Matisa Júlia

Teams 

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Vizdák Károly

The importance of the coaching approach in higher education

13:00-13:20

English

Virtual

John Lipinski - Lakshmi Gopi

CEO Pay, Median Worker Pay, And Company Trustworthiness

13:20-13:40

English

Virtual

Rónaföldi-Széll Gábor

Gendered Organizations - Past and Future Directions

13:40-14:00

English

Personal

Halász Ágnes

Literature review of academic advising systems in higher education

14:00-14:20

English

Personal

6. Session:

Room: B019 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Pathways to Progress: Case Studies in Destination Development, Investment, Fiscal Policy, and Space Exploration

Chair / Szekcióvezető:

Rideg András 

Stephan Kühnel 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Stephan Kühnel

Sustainability Reporting

13:00-13:20

English

Personal

Mondok Anita

Destination development with the application of the project cadastre method – The case of Lower-Ipoly area

13:20-13:40

English

Personal

Johannes Stephan

Home-country responsibility: foreign direct investors in less and least developed countries

13:40-14:00

English

Personal

Wencelaus Muthama

Does Fiscal Decentralization reduce poverty and inequality? Evidence from Kenya's Devolution

14:00-14:20

English

Personal

Kun András István

Learning Curve in the Private Space Industry: Analysis of Rocket Louches of SPACEX

14:20-14:40

English

Personal

7. Session:

Room: B020 (13:00-14:45): Semélyes/Personal: Diverz vizsgálatok: menedzselési kérdések tárgyalása mikrovállalatoknál és a diaszpóra demográfiai adataitól a felsőoktatásig

Chair / Szekcióvezető:

Jarjabka Ákos 

Dajnoki Krisztina 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Gazsó Dániel

A magyar diaszpóra számszerű meghatározása (The quantification of Hungarian diaspora)

13:00-13:20

Hungarian

Virtual

Olvasztó Zsófia – Dajnoki Krisztina

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában résztvevő hallgatók OTDK részvételi hajlandósága

13:20-13:40

Hungarian

Personal

Dajnoki Krisztina – Darnai Balázs

Mikrovállalkozások szervezeti jellemzői – egy menedzsment keretrendszer alkalmazásának lehetősége

13:40-14:00

Hungarian

Personal

Jarjabka Ákos – Bíró Borbála

A vezetés- és viselkedéstudományi, valamint kommunikációs ismeretek oktatásának szerepe az egészségügyben

14:00-14:20

Hungarian

Personal

8. Session:

Room: B021 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Digitális megoládások és AI az üzleti életben

Chair / Szekcióvezető:

Demeter Krisztina 

Schmuck Roland 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Baksa Máté

Leküzdhető akadályok: A digitális technológia elfogadási korlátainak azonosítása a szolgáltatási szektorban

13:00-13:20

Hungarian

Personal

Anikó Barcziová – Krisztina Károlyi Gaál

A recessziót követő klaszterelemzés Magyarországon és Szlovákiában

13:20-13:40

Hungarian

Virtual

Szakadi Tamás

The Impact of Artificial Intelligence on Employee Experience

13:40-14:00

Hungarian

Virtual

Wolf Amanda

The Impact of AI and Other Digital Technologies and Corporate Finance

14:00-14:20

Hungarian

Virtual

Demeter Krisztina

A Systematic Literature Review on the Barriers of  Digital Technology Adaptation – A Multi-Level Framework Approach

14:20-14:40

Hungarian

Personal

9. Session:

Room: 323/1 (13:00-14:45): Személyes/Personal: Tudás - marketing és kompetencia menedzsment kihívásai

Chair / Szekcióvezető:

Németh Julianna 

Keresnyei János 

Teams

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Vilmányi Márton – Mátó Ágnes Réka – Tarjányi Margit – Pomázi Gyula –Kovács Zsuzsanna

Szellemi tulajdon érzékenység vizsgálata mikro-, kis-, és középvállalkozásoknál

13:00-13:20

Hungarian

Personal

Keszey Tamara

A vevői tudás marketingmenedzsmentje

13:20-13:40

Hungarian

Personal

Hetesi Erzsébet

A szervezeti felelősségvállalás új kihívásai

13:40-14:00

Hungarian

Personal

Erős Gábor

Az online marketing humán erőforrásmenedzsment tapasztalatairól/kihívásairól piaci oldalról

14:00-14:20

Hungarian

Personal

Balaton Károly

A stratégia magatartás orientált megközelítése

14:20 – 14:40

Hungarian

Personal

10. Session:

Room: 323/2 (13:00-14:45): Személyes / Personal: Családi vállalkozások és a fenntarthatósági vezetés kutatása

Chair / Szekcióvezető:

Fodor Péter 

Rabb Szabolcs 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Kárpáti Zoltán

Családi vállalatok nagymintás kutatása - professzionalizációs érettség a kis és középvállalatok körében

13:00-13:20

Hungarian

Personal

Varga Anna Róza

A családi kisvállalatok definiálásának elméleti problémái

13:20-13:40

Hungarian

Personal

Bencsik Andrea

Fenntarthatósági vezetés jellemzői három nemzet összehasonlításában

13:40-14:00

Hungarian

Personal

Hirth Markus

„Família Kft. 2024” Szereposztás, forgatókönyv, producerek a KONTAKT-Elektro Kft. Példáján

14:00 -14:20

Hungarian

Personal

Fodor Péter – Rabb Szabolcs

Családi vállalkozások jelentősége Baranyában

14:20-14:40

Hungarian

Personal

2. Sessions / Szekcióbeosztások II.: 15:15 – 17:00

11. Session:

Room: B314 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Insights Across Sectors: Integrity, Health Challenges, Gender Dynamics, and Work Engagement

Chair / Szekcióvezető:

Benedek Petra 

Ruzsa Csaba 

Technical Session Leader: Szekció technikai vezető: Grozdics Anett 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Benedek Petra - Törcsváry István

Beyond compliance: the role of integrity in management and leadership

15:15-15:35

English

Personal

Gajdács Márió

Burnout and Job Satisfaction Levels Among Pharmacy Staff During the First Wawe of the Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) Pandemic Instrument Development and a Quantitative, Cross-Sectional Study 

15:35-15:55

English

Virtual

Krén Heléna

Because of me, you or us? - Dyadic analysis of work engagement

15:55-16:15

English

Personal

Ruzsa Csaba

Artificial Intelligence-Examples of International Manufacturing Companies

16:15-16:35

English

Personal

12. Session:

Room: B311 (15:15-17:10): Személyes/Personal: Etikai kihívások a társadalmi felelősségvállalás, az informális kommunikáció és a beszerzési gyakorlat metszéspontjában

Chair / Szekcióvezető:

Ásványi Zsófia 

Kutyáncsánin Jevrem 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Vörösmarty Gyöngyi

Ethical Issues and Challenges of Procurement in the Aftermath of the Crisis

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Tóth Janka

A társadalmi vállalkozásokra jellemző kettős célrendszerben gyökerező fszültségek feltérképezése

15:35-15:55

Hungarian

Virtual

Farkas Péter

Fogyatékos személyek támogatásának lehetőségei a coaching módszerével

15:55-16:15

Hungarian

Personal

Barizsné Hadházi Edit – Horváth Adrienn

Az etikus döntés kapujában: én beléphetek, de vajon más is?

16:15-16:35

Hungarian

Personal

Barakonyi Eszter – Ásványi Zsófia

Csak egy pletyka, vagy bullying? Az informális kommunikáció vizsgálata a munkáltatói felelősség tükrében.

16:35-16:55

Hungarian

Personal

13. Session:

Room: B312 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Emberi erőforrás menedzsment hazai és nemzetközi körülményei

Chair / Szekcióvezető:

László Gyula 

Szabó-Bálint Brigitta 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Kinga Kerekes - Kovács Gyöngyvér Emese

Employee competencies expected by IT companies from Romania

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Majó-Petri Zoltán

Hibrid munkavégzés – elhúzódó (hit) viták?

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Csapó Gyöngyvér

Organisational correlates of workplace bullying in Hungary

15:55-16:15

Hungarian

Virtual

Bahmann-Matisa Júlia

A döntéshozatal szerepe a foglalkoztatásban – Az emberierőforrás-menedzsment nemzetközi és regionális jellemzői a 2021-es CRANET felmérés tükrében

16:15-16:35

Hungarian

Personal

Holló Sándor -Ónodi Annamária

Hibrid munkaszervezési rendszer kialakítása döntési fa segítségével

16:35-16:55

Hungarian

Personal

14. Session:

Room: B313 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Vezetési kérdések és a felsőoktatás menedzsementje

Chair / Szekcióvezető:

Kuráth Gabirella 

Bányai Edit 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Hatos Hajnalka

A szakirányú oktatás jelen és jövőjre Győr-Moson-Sopron Vármegyében

15:15-15:35

Hungarian

Virtual

Katonáné Kovács Judit

Coach-szemlélet a felsőoktatásban

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Németh Julianna

Key Players: The Correlation between Female Leaders and Corporate Success

15:55-16:15

Hungarian

Personal

Ács Pongrác -Hoffbauer Márk

MYPEAC: New Organizational Management Model at University of Pécs Athletic Club (PEAC)

16:15-16:35

Hungarian

Personal

15. Session:

B 323/1 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Kompetenciafejlesztés, karrierutak; egyedi oktatási megközelítések a felsőoktatásban

Chair / Szekcióvezető:

Benke Mariann 

Riedelmayer Bernadett 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Kovács Kármen –Kárász Zsófia – Batizi Dávid

Felsőfokú tanulmányokkal es karrierúttal kapcsolatos döntések viselkedés-gazdaságtani perspektívában

15:15-15:35

Hungarian

Virtual

Kálmán Melitta

Kapcsolatfejlesztési egyéni kompetenciák fogalmi megközelítései és ellentmondásai / Conceptual approaches and contradictions in individual competences for relationship development

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Riedelmayer Bernadett

Tehetségmenedzsment nemzetközi közegben

15:55-16:15

Hungarian

Personal

Benke Mariann – Kuráth Gabriella – Uhrin Anett

Applying Behaviourist Theories to Leadership Development in the Higher Education

16:15-16:35

Hungarian

Personal

16. Session:

Room: B018 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Állami és civil szervezetek menedzsment kihívásai

Chair / Szekcióvezető:

Schmuck Roland 

Tátrai Tünde 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Halmai Nóra Mária – Rajcsányi Molnár Mónika – Konczosné Szombathelyi Márta

Role of Civil Organizations in the Sustainability of Innovation

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Tátrai Tünde

Innovatív közbeszerzés - Public Procurement for Innovation

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Schmuck Roland

Állatkertek szolgáltatásminőségének növelése a látogatói elvárások felmérésével

15:55-16:15

Hungarian

Personal

17. Session:

Room: B019 (15:15-17:00): Személyes/Personal: A munkaerő dinamikájának és a hallgatói törekvéseknek az elemzése: betekintés a karriereszközökbe, az AI hatása

Chair / Szekcióvezető:

Sipos Norbert 

Venczel-Szakó Tímea 

Teams

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Szondi Réka – Gergely Éva

Karriertervezési eszközök vizsgálata közép- és nagyvállalatok gyakorlatában

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Boros József – Kun András

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásainak megítélése egyetemista hallgatók körében

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Venczel-Szakó Tímea – Sipos Norbert – Szabó Dorottya Anna

Changes in Home Office Satisfaction During and After the Pandemic

15:55-16:15

Hungarian

Personal

Sipos Norbert – Szabó Dorottya Anna – Piacsek László Zoltán

Dream or Reality? Higher Education Students’ Plans and Their Realisation Based on GSTS

16:15-16:35

Hungarian

Personal

Eman Albaddawi

The impact of cybersecurity on administrative development in small and medium enterprises in Jordan

16:35-16:55

English

Personal

18. Session:

Room: B021 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Kommunikáció és munkamenedzsment

Borgulya Ágnes 

Juhász Gábor

Chair / Szekcióvezető:

Technical Session Leader/ Szekció technikai vezető: György Dávid 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Juhász Gábor

A szervezeti és a munkavállalói jólétet befolyásoló tényezők vizsgálata

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Véghné Madarasi Veronika - Barizsné Hadházi Edit - Kotsis Ágnes

A konfliktusban megnyilvánuló asszertivitás és munkaalkoholizmus

15:35-15:55

Hungarian

Personal

György Dávid

Műszaki és nem műszaki területen dolgozók munkaelégedettségének jövedelemszempontú összehasonlítása

15:55-16:15

Hungarian

Personal

Borgulya Ágnes – Balogh Gábor – Konczosné Szombathelyi Márta – ­ Borgulya Gábor

The Role of the Operational Aspect of Internal Corporate Communication in Retaining Workforce

16:15-16:35

Hungarian

Personal

19. Session:

B020 (15:15-17:00): Személyes/Personal: Hatékonyság, minőség és finanszírozás profit és nem profitorientált szervezetekben

Chair / Szekcióvezető:

Ónodi Annamária 

Pótó Judit 

Teams link

Author (s)/Szerző (k)

Title/Cím

Time/

Időbeosztás

Language/ Nyelv

Presence/Jelenlét

Pótó Judit

Fundraising development and developing finance in nonprofit organizations

15:15-15:35

Hungarian

Personal

Kotsis Ágnes

A Kano-modell alkalmazásának lehetőségei a minőség háza mátrixban

15:35-15:55

Hungarian

Personal

Ónodi Annamária

Termelési sor hatékonyságnövelésének hatása a jövedelmezőségre ipar 4.0. környezetben

15:55-16:15

Hungarian

Personal