Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete 

„Menedzsment forradalmak”

címmel hirdette meg 2022-ben a 

III. Farkas Ferenc nemzetközi tudományos konferenciát.

 

2022. június 3-án és 4-én immáron harmadszor emlékeztünk Dr. Farkas Ferencre a kétévente megrendezett konferenciával, akinek munkásságához és a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet oktatási, kutatási témaköréhez kapcsolódóan idén is menedzsment témakörben hallhattunk előadásokat „Menedzsment forradalmak” elnevezéssel.

A konferencián 130 résztvevő, 13 szekcióban, több mint 80 előadást tartott. A változó világhoz alkalmazkodva a konferenciát hibrid megoldással tartottuk meg, így a résztvevők egy része távolról, online módon csatlakozott be. A színvonalas előadások mellett kulturális programok is színesítették a konferenciát. Az előadások absztraktjából már a konferencia előtt elkészült egy absztraktkötet. A kettős lektoráláson átesett cikkekből online konferenciakötet készült. A konferencia utáni elégedettségi felmérésen a résztvevők többsége kiválóra értékelte az eseményt. 

 

Dr. Farkas Ferenc Professzor (1949-2016) munkásságához kapcsolódva a következő tématerületeken születtek a koncepcionális és az empirikus tanulmányok:

 • Menedzsment: általános menedzsment, üzleti menedzsment, HRM, nemzetközi menedzsment, innováció menedzsment, CSR, kommunikációmenedzsment
 • Kis- és középvállalkozások menedzsmentje: kis- és középvállalkozások, vállalkozástan, családi vállalkozások
 • Menedzsment elméleti aspektusai: az üzleti élet és a közgazdaságtan elméleti-módszertani kérdései
 • Menedzsment makroökonómiai szempontjai: munkaerőpiac, digitális társadalom, gazdaságpolitika
 • Menedzsment a civil szektorban: közösségek és civil társadalom, civil szektor, civilség
 • Regionális és turisztikai menedzsment: turizmusmenedzsment, regionális területfejlesztés és ennek menedzsmentje
 • Menedzsment oktatás: digitális oktatás, az oktatás és tanulás jövője, a tanulás trendjei a kulturális intézményekben és szervezetekben
 • Coaching: elméleti-módszertani kérdések és a coaching gyakorlata

 

 

A beküldött tanulmányok kettős vakbírálaton estek át. Az elfogadott tanulmányok a konferencia ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetében vagy partnerfolyóirataink egyikében jelenhetnek meg.

Partnerfolyóirataink:

 • Acta Oeconomica Universitatis Selye
 • Civil Szemle
 • Hungarian Cultural Studies
 • Közgazdász Fórum
 • Marketing & Menedzsment
 • Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok
 • Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok
 • Tudásmenedzsment

A konferencián készült képek az alábbi linkeken érhető el:

Galéria 1

Galéria 2

Galéria 3

Galéria 4

Galéria 5 

Az absztraktkötet innen tölthető le.

A konferenciakötet innen érhető el. 

A konferencia utáni vevőelégedettség-felmérés eredményeiről szóló cikk innen tölthető le.