V. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia - 2023. április 28.

A turizmus korszakváltása – Okos desztinációk és okos magatartás válságok idején

PROGRAM

április 28.

10:00-10:50 Regisztráció, büfé (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem)

10:50-11:00 Megnyitó (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem)
                      Prof. Dr. Csapó János, főszervező 
                      Prof. Dr. Takács András, dékán 

11:00-12:10 Plenáris előadások (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem)
                      Dr. Lőrincz Katalin (Pannon Egyetem): Okos megoldások a hazai turizmusban: reflektorfényben a Veszprém-Balaton2023 program
                      Dr. Melanie K. Smith (Budapesti Metropolitan Egyetem): Transformative Trends in Tourism: From Wellness to Regeneration
                      Prof. Dr. William C. Gartner (University of Minnesota): Sustainable Tourism Development is Smart Tourism: A model for Measurement

12:10-13:00 Ebédszünet (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem előtti folyosó)

13:00-14:40 Szekcióülések

14:40-15:00 Kávészünet

15:00-16:30 Szekcióülések

16:30 Konferenciazárás (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem)


SZEKCIÓK

1. szekció: Közösségek és hálózatok a turizmusban (A308-as terem – Jogi Kar épülete (keleti szárny) 3. emelet) (13:00-14:40)

2. szekció: Új célcsoportok igényeinek feltárása, a célcsoportok elérése – generációk, szcénák (A308-as terem – Jogi Kar épülete (keleti szárny) 3. emelet) (15:00-16:30)

3. szekció: A turizmus történeti aspektusai, turizmusmarketing történet (Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem) (13:00-tól) 

4. szekció: Okos turizmus, okos desztinációk (B017-es terem) (13:00-tól) 

5. szekció: Fogyasztói magatartásváltozások – önállóság, felelősség, trendek (B019-es terem) (13:00-tól) 

6. szekció: A turisztikai termékfejlesztés és innováció új aspektusai (B020-as terem) (13:00-tól) 

7. szekció: Felelős turizmus, reziliencia, a turisztikai teherbíró képesség kérdései (B311-es terem) (13:00-tól) 

8. szekció/section 8: Key drivers of competitiveness in the tourism industry I. (Lecture room B021) (13:00-tól) 

9. szekció/section 9: Key drivers of competitiveness in the tourism industry II. (Lecture room B016) (13:00-tól) 

 

SZEKCIÓK – JAVASOLT IDŐBEOSZTÁS: 10+5 PERCES ELŐADÁSOK (10 PERC ELŐADÁS + 5 PERC VITA, DISZKUSSZIÓ)

1. szekció: Közösségek és hálózatok a turizmusban

13.00-tól

Szekcióelnök: Prof. Dr. Aubert Antal
                          A308-as terem – Jogi Kar épülete (keleti szárny) 3. emelet (13:00-14:40)

 1. Kassay Tamás:
  Turizmusmarketing a hálózatok tudatos használatával | Tourism marketing through the conscious use of networks
 2. Bódis Gábor:
  A hálózatosodás, mint szervező elem a Dunamenti turizmusban | Networking: an organizing concept of tourism along the Danube
 3. Szabó Tünde:
  Népszerű múzeumok, hatékony közösségi média? Jellegzetességek és szerep, amelyet betölthetnek a népszerű turisztikai desztinációk esetében. / Popular museums, effective social media? Characteristics and the role they can play in popular tourist destinatio
 4. Nagy Katalin:
  Társadalmi innováció az értékteremtésben a kulturális útvonalak példáján keresztül | Social innovation in value creation through the example of cultural routes
 5. Nagy Gabriella – Mókusné Pálfi Andrea – Aubert Antal:
  Turisztikai célú menedzsment szerveződések döntési folyamatainak vizsgálata SEM módszerrel | Analysis of decision processes in tourism management organisations using SEM method
 6. Bundság Éva Szabina – Török Réka Szabina:
  Téged befolyásol mások utazási élménye? - A belföldi turisták hordaszerű magatartásának vizsgálata | Are you influenced by other people's travel experiences? - A study of the herd behavior of domestic tourists

 

2. szekció: Új célcsoportok igényeinek feltárása, a célcsoportok elérése – generációk, szcénák

15:00-16:30 

Szekcióelnök: Dr. Marton Gergely
                          A308-as terem – Jogi Kar épülete (keleti szárny) 3. emelet (15:00-16:30)

 1. Bíró Csaba:
  A Magyarországra érkező német szenior turisták és a dunai szállodahajókról érkező látogatók profiljai | 
 2. Mátyás Judit:
  A nyelvtudás fontossága a turisztikai szakember számára | The key role of foreign language knowledge for the tourism expert
 3. Szeidl Klaudia – Petykó Csilla – Nagy Adrienne – Magyar Márton:
  Budapest turisztikai vonzereje a Z generáció körében | Budapest tourist attractions among Generation Z
 4. Vargáné Csobán Katalin – Molnár Anna Erzsébet – Kiss Marietta:
  A Z generáció fogyasztói elvárásai az örökségturizmusban | Generation Z's consumer expectations in heritage tourism
 5. Marton Gergely – Csóka László – Varga Tamás:
  A Spartan Race, mint piacvezető, atipikus sportturisztikai termék fogyasztói magatartásának vizsgálata | Examining the consumer behaviour of the Spartan Race as a market-leading atypical sports tourism product
   

3. szekció: A turizmus történeti aspektusai, turizmusmarketing történetű
 

13.00-tól

Szekcióelnök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán 
                          Dr. Halasy-Nagy József Aula/Díszterem

 1. Juha Mariann:
  A Ruhr-vidék transzformációja. Az ipari örökség szerepe a turizmusban | Transformation of the Ruhr Region. The Role of Industrial Heritage in Tourism
 2. Mészáros Boglárka Ágnes:
  Az arisztokrácia szerepe, mint kultusz és hagyomány a turizmusban | The role of aristocracy as a cult and tradition in the tourism industry
 3. Wilhelm Réka:
  A balatoni szezonalitás mértékének számszerűsítése és mérséklésének lehetséges eszközei Balatonboglár és Balatonlelle példáján | Quantification and mitigation of seasonality in the region of Balaton using the examples of Balatonboglár and Balatonlelle
 4. Kaposi Zoltán:
  A városi fürdőélet fejlődése a dél-dunántúli városokban (1867-1945) | Development of spa life in Southern Transdanubian cities (1867-1945)
 5. Varga Patrik Zsolt:
  A hagyományos vendégfogadóktól a modern szállodákig. Az idegenforgalom és vendéglátás változásai Pécsett a 19. században | From the traditional taverns till the modern hotels. The changes of hospitality and catering of Pécs in the 19th century
 6. Nagy Benedek:
  Erdélyi fürdők az Osztrák-Magyar Monarchia idején | Transylvanian spas during the Austro-Hungarian Monarchy
 7. Horváth Anna:
  Az észak-alföldi határtérség járásainak fejlettségi tényezői és versenyképessége a turizmus tükrében | Development factors and competitiveness of the districts of the Northern Great Plain border region in the light of tourism
 8. Nyári Tamás:
  A turizmus fejlesztése a párt- és kormányhatározatok tükrében (1955-1989) | The development of tourism according to decrees of government and party (1955-1989)
 9. Halász Imre:
  Az első magyarországi marketingkutatás: a falusi tanítók belföldi utazási szokásai | The first market survey in Hungary: the domestic travel patterns of village teachers
   

4. szekció: Okos turizmus, okos desztinációk

13.00-tól

Szekcióelnök: Dr. Happ Éva 
                          B017-es terem

 1. Glózik Klára:
  A digitális technológiák felhasználásának, alkalmazási lehetőségeinek és igényeinek vizsgálata a falusi turizmusban | Examining the use, application possibilities and needs of digital technologies in rural tourism
 2. Nagy Júlia:
  I-DEST – egy, a fenntartható turizmust támogató desztinációmenedzsment szoftver fejlesztésének tapasztalatai | I-DEST - experiences in developing a destination management software for sustainable tourism
 3. Farkas Jácint – Csillag Sára – Fekete-Frojimovics Zsófia:
  Okos megoldások a fogyatékossággal élő emberek vendéglátásban foglalkoztatásában | Smart solutions for employing people with disabilities in the catering industry
 4. Iványi Tamás:
  Okosvárosok okostelefonon - digitális megoldások a Balaton körül | Smart cities on smart phones - digitalisation around the Lake Balaton
 5. Grotte Judit – Béres Ilona – Magyar Tímea – Marczellné Szilágyi Eszter:
  A Z generáció digitális eszközhasználata szabadidős utazásaik során | Generation Z's use of digital devices during their leisure trips
 6. Ivancsóné Horváth Zsuzsa – Happ Éva:
  Digitalizáció a horgászturizmusban? Az új technológiák elfogadásának elméleti háttere | Digitalisation in angling tourism? The theoretical background of the acceptance of new technologies
 7. Nagy Ákos – Gerdesics Viktória – Szűcs Krisztián:
  Virtuális turizmus 2.0 – korai vagy időszerű? | Virtual tourism 2.0 - early or in time?
 8. Kiss Kornélia – Mim Klaudia – Bodon György:
  „ ... és a végén még érmet is kapunk érte!” – A virtuális futóeseményeken való részvételhez kapcsolódó fogyasztói motivációk vizsgálata | „... and at the end we even got a medal for it!" – Consumer motivations related to participation in virtual running events

 

5. szekció: Fogyasztói magatartásváltozások – önállóság, felelősség, trendek

13.00-tól

Szekcióelnök: Prof. Dr. Törőcsik Mária 
                          B019-es terem

 1. Papp Adrienn – Marien Anita:
  A co-creation turisztikai megjelenésének fogyasztókra gyakorolt hatása | Impacts of value co-creation on consumers in the tourism
 2. Vereckei-Poór Bence:
  Generációk és környezetbarát termékek – kik a legtudatosabb utazók Magyarországon? | Generations and environmentally friendly products – who are the most conscious travelers in Hungary?
 3. Hinek Mátyás:
  „Témák és érzelmek” - Szállodai vendégvélemények vizsgálata témamodellezéssel és szentimentelemzéssel | "Topics and emotions" - Hotel guest reviews analysis using topic modelling and sentiment analysis
 4. Wilhelm Kata:
  Gondolatok a döntési keret és a fogyasztói magatartás összefüggéseiről a turizmusban | Reflections on the relationship between the decision framework and consumer behaviour in tourism
 5. Pajrok Andor:
  A stratégiai vezetői számvitel alkalmazásának hatása a fogyasztói értékelésekre a hazai szállodaiparban a COVID-19 előtt, alatt és azt követően | The impact of strategic management accounting on consumer valuations in the domestic hotel industry before, during and after COVID-19
 6. Angler Kinga:
  Utazási irodával vagy anélkül? | Travelling with a travel agency or on your own?
 7. Máté Andrea:
  Fesztivál-látogatók a Covid előtt és után | Festival visitors before and after Covid
 8. Varga Tamás – Marton Gergely:
  A hazai kiemelt könnyűzenei fesztiválok fogyasztói magatartásának vizsgálata a különböző generációk körében | Examining the consumer behaviour of prominent Hungarian music festivals among different generations
 9. Soós Gabriella – Lugasi Andrea:
  A fogyasztók igényeinek változása az élelmiszer-hiperszenzitivás terjedése kapcsán | The changing consumer needs regarding the expanding trend of food hypersensitivity
 10. Törőcsik Mária:
  Fogyasztók a kontúrtalanná vált turizmus területén – elveszítettük a turistát, megnyertük az utazó embert | Consumers in the field of tourism that has become uncontoured - we have lost the tourist, and gained the traveler
 11. Végi Szabina:
  Az új koronavírus (COVID-19) megjelenésének hatása a magyar lakosság turisztikai fogyasztói szokásaira: klaszterelemzés | The impact of new coronavirus (COVID-19) on the tourism consumption patterns of the Hungarian population: a cluster analysis

 

6. szekció: A turisztikai termékfejlesztés és innováció új aspektusai

13.00-tól

Szekcióelnök: Dr. Nagy Adrienne 
                          B020-as terem

 1. Kovács Dezső:
  Új jelenségek a baranyai gasztronómiában – születőben a Mecsek-Völgység-Hegyhát gasztrotérség? | New Phenomena in the Gastronomy of Baranya - is the Mecsek-Völgység-Hegyhát Gastronomic Region in the Making?
 2. Juhász Andrea – Szakály Orsolya:
  Az influencer marketing szerepe a marketingstratégia kialakításában – a kínálati oldal szemszögéből | The role of influencer marketing in the development of marketing strategy - from the point of view of the supply side
 3. Kovács Gyöngyi:
  A Michelin Guide és a sajtturizmus kapcsolódási pontjai | The relationship between cheese tourism and the Michelin Guide
 4. Wirth Gábor:
  Magyarország makettparkjai mint újszerű attrakciók a kulturális turizmusban | Hungary's model parks as novel attractions for cultural tourism
 5. Márta Merkl:
  Élményközpontú food design éttermi kontextusban | Experience-oriented food design in a restaurant context
 6. Nagy Adrienne – Petykó Csilla:
  A kreatív turizmus fenntartható megoldásai – a szabadulószobák példája Budapesten | Sustainable solutions in creative tourism - examples of exit games at Budapest
 7. Behringer Zsuzsanna – Tevely Titanilla:
  Hagyomány és/vagy innováció – avagy komplex turisztikai termékfejlesztési terv egy Balaton közeli kisváros példáján keresztül vizsgálva | Tradition and/or innovation - or a complex tourism product development plan examined through the example of a small t
 8. Káldi Emese – Behringer Zsuzsanna – Kulcsár Noémi:
  Nézd más szemmel a világot! - Attrakciófejlesztés a városi séták eszközével | See the world through different eyes - Attraction development through urban walks
 9. Spiegler Patrícia – Nagy Dávid:
  Turisztikai trendek és a desztináció imázs változásai Villány példáján | Tourism trends and changes in the destination's image on the example of Villány

 

7. szekció: Felelős turizmus, reziliencia, a turisztikai teherbíró képesség kérdései

13.00-tól

Szekcióelnök: Dr. Jászberényi Melinda
                          B311-es terem

 1. Behringer Zsuzsanna – Kulcsár Noémi – Hinek Mátyás– Petrik Anna– Tevely Titanilla:
  Mennyire tudnak és akarnak felelősen viselkedni és környezettudatosan választani a magyar fogyasztók a turisztikai utazási döntéseik meghozatala során a világjárvány kitörésének és háborús válsággal is megterhelt időszaka óta? | How able and willing are Hungarian consumers to behave responsibly and make environmentally responsible choices in their tourism travel decisions since the pandemic outbreak and the war crisis?
 2. Nagy Dávid – Spiegler Patrícia:
  A biztonság szerepe a dunai szállodahajózásban | The role of security in Danube cruise tourism
 3. Jászberényi Melinda – Csapody Bence – Kökény László:
  Gasztronómiai fesztiválok elemzése a fenntarthatósági elvek tükrében | Analysis of gastronomic festivals in the light of sustainability principles
 4. Gászné Bősz Bernadett – Schultz Éva:
  Hogyan tovább? Az örökségturisztikai attrakció-üzemeltetés válságkezelési tapasztalatai a dél-dunántúli várak példáján | What next? Crisis management experiences of heritage tourism attraction management using the example of castles in South Transdanubia
 5. Budai Eleonóra – Denich Ervin:
  A magyar turisztikai vállalkozások számviteli rezilienciájának vizsgálata a Covid-19 járvány idején | Examining the accounting resilience of Hungarian tourism companies during the Covid-19 pandemic
 6. Farkas Jácint – Raffay Zoltán:
  Reziliencia = akadálymentesség? Vagy maradunk a „használhatatlan” rámpák keretei között? | Resilience = accessibility? Or do we stay within the confines of "unusable" ramps?
 7. Raffay Zoltán:
  A látogatottság-csökkenés diszkrét bája: érzékeny természeti területek demarketing-tevékenysége | The descreet charm of visitor decline: demarketing of sensitive natural areas
 8. Hegedüs Sára – Kiss Kornélia – Boros Kitti – Pál Adrienn Lilána:
  „A hozzáállás fontosabb, mint egy plecsni a falon” - A fenntarthatóság értelmezése és gyakorlata „Zöld szálloda” minősítéssel rendelkező és nem rendelkező szállodák esetében |"Attitude is more important than a blemish on the wall" - The interpretation and practice of sustainability in hotels with and without "Green Hotel" certification
 9. Dömény Balázs:
  Fogyasztói attitűdök vizsgálata a fenntartható turizmus területén | Investigating consumer attitudes towards sustainable tourism

 

8. szekció/section 8.: Key drivers of competitiveness in the tourism industry

13.00-tól
Chair: Dr. Fischer Wolfgang 
           B021-es terem/Lecture room B021

 1. Eliyas Ebrahim Ebrahim:
  Impact of tourism marketing on economic sustainability of destinations
 2. Ma. Joy G. Soriano:
  On promoting local beach resorts in Davao region: from the lens of local beach resort owners
 3. Jonathan Gano-an:
  Forging a sustainable future through agritourism: a case of Davao region, Philippines
 4. Ermina Mustafić – Amir Mustafić:
  Study of satisfaction in domestic and foreign tourists in Tuzla
 5. Judith Pizzera – Wolfgang Fischer:
  Countering natural overuse - from Destination Marketing to Destination Demarketing Management
 6. Petra Putzer – Alexandra Posza:
  Environmental, Social and Governance (ESG) Factors in Tourism - A bibliometric Analysis | Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok megjelenése a turizmus területén – egy bibliometrikus elemzés
 7. Harshavardhan Reddy Kummitha:
  Explore the residents’ participation in tourism based social entrepreneurship organization: Evidence from tourism based social entrepreneurs case in India

 

9. szekció/section 9.: Key drivers of competitiveness in the tourism industry II.

13.00-tól
Chair: Dr. Norbert Betak
           B016-os terem/Lecture room B016

 1. Sita Dewi Kusumaningrum:
  Destination branding research: A topic modeling analysis/Desztináció márkaépítés kutatás: témamodellező elemzés
 2. Jasmin Sandriester – Wolfgang Fischer:
  A smart approach? Digitalization in the cultural heritage sector and its impacts on cultural tourism in peripheral regions
 3. Norbert Betak – Viktoria Gergelyova – Viktoria Bizikova:
  Tourism Students Perceptions on Intercultural Online Marketing
 4. Deborah Kangai:
  Country Branding as a tool for Tourism Destination Promotion: Literature Review
 5. János Csapó – Szabina Végi:
  Seasonality researches in the context of smart tourism – evidence for an empirical research gap
 6. Kitti Boros – Krisztina Keller: 
  The effects of virtual business events on attitudes and behavioural intentions of generation Z
 7. János Debreceni – Zsófia Fekete-Frojimovics: 
  Understanding resilience in tourism and hospitality
 8. Zsuzsanna Behringer – Noémi Kulcsár – Mátyás Hinek M. – Titanilla Tevely:
  Changes in tourist decisions in the shadow of the global crisis