fbpx Információk a koronavírus miatt elrendelt vészhelyzetben | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Információk a koronavírus miatt elrendelt vészhelyzetben

2020. március 11. 16:07

Hírünk folyamatosan frissül. 

 

2020. május 26.

A PTE Operatív Stáb 6/2020. (V. 26.) határozata rendelkezik a kollégiumok hallgatók által történő látogatásáról, a rendelkezésre álló kereskedelmi szálláshelyek (vendégszoba) igényléséről, illetve a bent hagyott személyes tárgyak birtokba vételi lehetőségéről. Ajánljuk minden kedves hallgatónk figyelmébe, akit érintenek a kollégiumokkal kapcsolatos információk. A határozat ide kattintva érhető el.

 

2020. május 8. 

A digitális záróvizsgáztatás és mesterképzési felvételi elbeszélgetések eljárásrendjét a 3/2020. számú dékáni utasítás, míg a vizsgaidőszaki normál vizsgák digitális lebonyolításáról a márciusban kiadott 2/2020. sz. dékáni utasítás (azon belül konkrétan az 5-6. §) szabályozza.

Az utasítások teljes szövege ide kattintva elérhető a kari honlapon.

 

2020. április 22.

Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre tekintettel

A kötelezettségekkel kapcsolatosan több fontos változás is történt. Ez érinti az oklevélszerzési kötelezettség határidejét, a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejét, a részletfizetéseket valamint a végrehajtási eljárást is. A pontos változásokról és a rendelet egyes pontjairól bővebben ebben a dokumentumban olvashat

2020. április 9.

Fontos információk végzős hallgatók számára (szakmai nyelvi tárgyak teljesítése, szakdolgozat leadási határidejének meghosszabbítása)

 

Kedves Végzős Hallgatóink!

Mint bizonyára Önök is értesültek róla, Magyarország Kormánya néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy a tavaszi időszakra tervezett nyelvvizsgák koronavírus-járvány miatti elmaradására tekintettel a 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett hallgatók mentesülnek e kimeneti követelmény alól, így diplomájukat nyelvvizsga nélkül is megkapják.

A bejelentés óta számos hallgatói megkeresés érkezett a Kar Tanulmányi Osztályához az alapképzésen kötelező Szakmai nyelv I. és II. tárgyak kapcsán. Fontos hangsúlyozni, hogy e (nyelvenként) két tárgy nem nyelvi, hanem tanulmányi követelményként értelmezendő, a képzések tantervében szereplő, kritériumkövetelményként teljesítendő, így az abszolutórium feltételét képező tárgyakról van szó. A korábbiakban alkalmazott kari gyakorlatnak két fő eleme volt. Egyrészt mindkét említett tárgy teljesítése kiváltható volt a diplomakimenethez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával. Ugyanakkor aki nyelvvizsgával nem váltotta ki, az egy adott félévben csak az egyik szaknyelvi tárgyat vehette fel, a fordított sorrendű felvételt (előbb Szakmai nyelv II, majd a Szakmai nyelv I) engedélyeztük, de a két tárgy azonos félévben való egyidejű felvételére irányuló kérelmeket a Tanulmányi Bizottság rendre elutasította.

Tekintettel arra, hogy azon végzős hallgatóknak, akik nyelvvizsgájuk megszerzését 2020 tavaszára időzítették, a kihirdetett veszélyhelyzet (a nyelvvizsgák elmaradása) miatt erre nem lesz módjuk, így pedig nem tudják kiváltani a Szakmai nyelv I-II. tárgyakat, következésképpen nem bocsáthatók záróvizsgára sem.

Az ebben a helyzetben lévő – valamely 2020. tavaszi nyelvvizsga időpontra már igazoltan bejelentkezett – hallgatóink számára a Kar vezetése a következő segítséget tudja nyújtani: a rendkívüli helyzetre tekintettel az érintett hallgatók számára (amennyiben a nyelvvizsgára történt bejelentkezést hitelt érdemlően igazolják) kivételesen engedélyezzük, hogy utólagos tárgyfelvétellel akár mindkét szakmai nyelvi tárgyat jelen félévben felvegyék, és az oktatóval egyeztetett követelményrendszer mellett teljesítsék. Mindkét szakmai nyelvi tárgy sikeres teljesítése esetén záróvizsgát tehetnek, és diplomájukat nyelvvizsga nélkül is megszerezhetik.

Kérjük, hogy a fentiekre irányuló kérelmeiket a Tanulmányi Osztály részére a to [at] ktk.pte.hu e-mailre szíveskedjenek elküldeni a nyelvvizsgára történt jelentkezést igazoló dokumentummal együtt (számlakivonat, nyelvvizsgaközpont visszaigazolása stb.), a kérelemben jelezzék, hogy a szaknyelvi tárgy(ak) utólagos felvételét kérelmezik. A TO a tárgyfelvételt rögzíti, melyet követően a hallgatónak haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a tárgy oktatójával a teljesítési követelmények egyeztetése érdekében.

További intézkedést teszünk a szakdolgozatok leadási határidejét illetően: a jelen szemeszterben szakdolgozatot leadó hallgatók esetén eltekintünk a késedelmi díjak befizetésétől késedelmes leadás esetén. A késedelmes leadási dátumot automatikusan beállítottuk minden hallgató esetében, így nem szükséges azt kérvényezniük a témavezető oktatótól.

 

Üdvözlettel

A Kar vezetése

2020. április 7.

Kedves Hallgatók!

Palkovics Miniszter úr mai bejelentése kapcsán, miszerint mentesítik a nyelvvizsga alól azokat, akik ennek hiányában nem kapták meg az oklevelüket, már érkezetek is hozzánk kérdések. Mi is figyelemmel kísértük a bejelentést, viszont amíg a jogalkotó az ezzel kapcsolatos részleteket nem tisztázza és jelenteti meg a Magyar Közlönyben, addig nem tudjuk kezdeményezni az oklevelek kiállítását és nem tudunk minden pontos részletet. Dolgozunk azon, hogy minél gördülékenyebb legyen majd az ügyintézés az Önök számára!

2020. április 6.

Tájékoztató a szakdolgozatukat a 2019/20 tavaszi szemeszterben leadó hallgatók számára

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben a 2019-20 II. félévében (azaz most tavasszal) tervezi leadni szakdolgozatát, kérem, hogy ellenőrizze a Neptun Tanulmányi Rendszerben a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozati témajelentkezés menüpontban, hogy lát-e olyan témát, aminek a Szakdolgozat státusza „Feltölthető”, vagy „Konzultáció alatt”.

Amennyiben nem látja a megjelöltet, úgy kérem, hogy adjon le a Tanulmányi osztály felé témaválasztási nyilatkozatot, a témavezető által hitelesítve (a nyilatkozat a következő linken érhető el: Témaválasztási nyilatkozat). Ennek menete a jelenlegi szabályozás szerint az, hogy első körben jelzi a témavezető oktató részére a témaválasztást e-mail formájában, majd az oktató küldi azt tovább a jóváhagyásával együtt a TO részére.

Szakdolgozat feltöltés menetrendje:

2020. április 20. - 2020. április 27. (késedelmes leadás engedéllyel: május 5.)

Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben késedelmesen szeretné leadni szakdolgozatát, abban az esetben a késedelmes leadásról szóló kérvényt 2020. április 20-ig szükséges leadnia a Tanulmányi osztályon. Ennek módja a jelenlegi helyzetben az, hogy jelzi a témavezetője részére kérését, hogy késedelmesen szeretné a dolgozatát leadni és a témavezető oktató igazolja le a TO részére azt, hogy támogatja a kérést.

A szakdolgozatokat a jelenlegi szabályozásokat figyelembe véve csak elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszerbe szükséges feltölteni, tehát papír alapú szakdolgozatot ebben a félévben nem kell leadni!

Kérem továbbá, hogy a szakdolgozat leadásával kapcsolatban, egy darab eredetiségnyilatkozatot a szakdolgozat feltöltésekor legyen szíves megküldeni a to [at] ktk.pte.hu e-mail címre NEPTUNKÓD_ENY.PDF néven elmentve, elektronikus formában (szkennelve vagy lefényképezve)

A szakdolgozathoz tartozó konzultációs lapot kérem, hogy szintén elektronikus formában (szkennelve, lefényképezve) küldje meg a témavezetője részére, aki azokat továbbítani fogja a jóváhagyásával együtt a TO részére.

A titkosításról ebben a félévben elegendő csak a szakdolgozat feltöltésekor a Neptunban nyilatkoznia (pipát kell betenni), nem kell titkosítási nyilatkozatot kitöltenie.

Sikeres munkát kívánva a szakdolgozat befejezéséhez,

Üdvözlettel,

Nagy Norbert Péter

Tanulmányi osztályvezető

 

2020. április 1.

Kedves Hallgatók!

A mai napon a PTE Operatív Stábja több fontos döntést is meghozott a kollégiumok ideiglenes működési rendjéről, melyről röviden szeretnénk benneteket tájékoztatni.

Márciusi kollégiumi díjjal kapcsolatos döntés

 • a 2020. március 15. és 2020. március 31.-e közötti időszak során azon hallgatók, akik a veszélyhelyzetre tekintettel el kellett hagyják kollégiumi férőhelyüket, 50% kollégiumi díjkedvezményre jogosultak 2020. március hónap vonatkozásában. A kollégiumi díjkedvezmény főszabályként a soron következő be nem fizetett kollégiumi díjba kerül beszámításra. Amennyiben a hallgató kollégiumi jogviszonya megszűnik, vagy nem rendelkezik be nem fizetett kollégiumi díjjal, így a kedvezmény a kollégiumi díjba nem beszámítható, a tanulmányi rendszeren keresztül igényelheti az összeg visszafizetését.

Fentiek alapján a félhavi kollégiumi díj a visszaköltözéseteket követő első kollégiumi díjba kerül beszámításra. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a félév végén a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetőségetek lesz a túlfizetéseteket visszaigényelni.

Áprilisi és az azt követő kollégiumi díjak helyzete

 • a 2019/2020-as tanév II. félévben a kollégiumi díj fizetésére vonatkozóan az EHÖK az általános eljárástól (tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napja) eltérő fizetési határidőt is megállapíthat. Az így megállapítható fizetési határidő végdátuma 2020. augusztus 31.. A 2019/2020-as tanév II. félévben tört havi kollégiumi díj is megállapítható.

A kollégiumi díjakat a TJSZ 52. § (3) bekezdése alapján egy hónappal előre fizetjük, így az április hónapra szóló kollégiumi díjat 2020. március 31-ig kellett volna befizetnetek. Az Operatív Stáb – a Szenátus általi elfogadásig – hozzájárult, hogy az EHÖK a 2020. március 31-i kollégiumi díj esetén eltérő határidőt állapítson meg. Így az elkövetkező napokban ennek határideje módosulni fog.

Természetesen az áprilisi és az azt követő kollégiumi díjakat csak azt követően kell majd befizetnetek, amennyiben ismert lesz a visszaköltözés időpontja. Abban az esetben, ha már befizettétek ezeket a hónapokat, az elszámolás a márciusi félhavi kollégiumi díjhoz hasonlóan kerül rendezésre.

Átmeneti férőhelyen elhelyezett hallgatók helyzete

 • A 3/2020. számú rektori utasítás alapján ideiglenes férőhelyre áthelyezett hallgatók havi kollégiumi díja megegyezik a ténylegesen elfoglalt kollégium komfortfokozatával, kivéve amennyiben a szerződés szerinti kollégiumuk havi kollégiumi díja alacsonyabb.

A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működési rendjéről szóló rektori utasítás, valamint a későbbi fenntartói kérést figyelembe véve a külföldi, valamint a rektori méltányossági engedéllyel rendelkező hallgatók egy része alacsonyabb minőségű, míg mások magasabb díjkategóriájú kollégiumi férőhelyen kerültek elhelyezésre.

A fenti döntés alapján mindkét esetben a számotokra kedvezőbb, alacsonyabb havi díj kerül meghatározásra az átmeneti időszakban. Ennek megfelelően a Laterum Kollégiumban elhelyezett hallgatók a Laterum Kollégium, míg a Szántó Kollégiumban elhelyezett hallgatók az eredeti kollégiumuknak megfelelő díjat kell, hogy megfizessenek.

 

Ha bármelyik fenti ponttal kapcsolatban további kérdés merülne fel bennetek, a kollegiumok.ehok [at] pte.hu címen állunk szíves rendelkezésetekre!

Üdvözlettel,

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

 

2020. március 20. 

A szakdolgozati témaválasztás határideje 2020.03.30-ra módosult!

A digitális ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók:

 1. A PTE KTK 2020.03.23-től a jelenleg érvényben lévő intézkedések visszavonásáig digitális oktatás, vizsgáztatás és ügyintézés keretében kezeli oktatási és ügyintézési folyamatait.
 2. A digitális oktatásról és vizsgáztatásáról a 2/2020. Dékáni utasítás rendelkezik.
 3. A digitális ügyintézés során a hallgatók által elsődlegesen a to [at] ktk.pte.hu e-mail cím preferált, de a közvetlenül ügyintézőhöz érkező elektronikus kéréseket is azonos módon feldolgozzuk.
 4. A veszélyhelyzeti rendelkezések ideje alatt a hallgatók beérkező kérvényei továbbra is a PTE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának, a Térítési és juttatási szabályzatának, valamint a Kar szabályzatainak megfelelően kerülnek kezelésre, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben adott ügymenet papír alapú kérvényt ír elő, úgy azt beszkennelve, lefényképezve, illetve a hallgató Neptun TR-ben nyilvántartott elektronikus levelezési címéről megküldve Word formátumban is befogadjuk.
 5. A hallgató mindezek felett köteles nyilatkozatot tenni, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az általa beadott dokumentum(ok) a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzák. Ezt kérjük az elektronikus levél szövegében elhelyezni. Formája: „Alulírott Név (Neptun) kód, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a mellékelt kérvényben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.”.
 6. Amennyiben azt a hallgató igényli, szkennelve megküldjük számára a határozatokat , illetve (igen indokolt esetben) a hivatali vagy egyéb ügyintézés megkívánja, úgy a hallgató kérelmére elkészített igazolást a TO postai úton is megküldi.
 7. A TO a szokásos ügymenetnek megfelelően a hallgató kérvényét iktatja és a megfelelő ügyrendi úton kezeli.
 8. Amennyiben a beadott kérvénnyel kapcsolatban határozat születik, úgy a TO a határozatot a Neptun TR-ben rögzíti.
 9. Amennyiben a 2019/20 tanév második szemeszterét érintő változás következik be a tanév rendjében azt a TO haladéktalanul kommunikálja a hallgatók részére.

Megértő együttműködését előre is megköszönve,

Üdvözlettel,

Nagy Norbert Péter

Tanulmányi osztályvezető

2020. március 19.

Az oktatás és számonkérés eljárásrendje 2020. március 23-tól

Kedves Hallgatók,

a félév előzetesen kihirdetett ütemezésében eddig két fontos változás állt be, mindkettő a Karnál magasabb szinten meghozott döntés eredményeképpen:

 • március 12-14. (csütörtök-szombat) között a rektor rendkívüli oktatási szünetet rendelt el, ami miatt nem tartottunk nappalis órákat 12-én csütörtökön és 13-án pénteken, valamint elmaradt a 14-i szombati alapképzéses levelező hétvége;
 • az eredetileg április 14-18. közé tervezett tavaszi szünet szintén rektori utasításra előre jött a március 16-21. hétre, emiatt ezen a héten sem tartunk órákat sem nappali, sem levelező képzésen.

Az ezzel kapcsolatos eljárásrend a következő:

 1. Az oktatás minden képzésen egységesen március 23-án indul újra, immár digitális formában. Az oktatók a kari vezetés által meghatározott online eszközök (Neptun/MeetStreet, Office 365 Teams, Unipoll, egyéb azonos funkcionalitású megoldások) közül választhatják meg a tárgyukhoz legjobban illeszkedő megoldást.
 2. A március 12-13-i nappalis órák, valamint a március 14-i alapképzéses levelező órák NEM KERÜLNEK PÓTLÁSRA, hiszen azokat a rendkívüli tanítási szünetet elrendelő rektori utasítás törölte.
 3. A félév elején kiadott rend szerint március 16-20-ra (hétfő-péntek) ütemezett nappalis órák, valamint a március 20-21-re (péntek-szombat) kiírt alap- és mesterképzéses levelező órák az eredetileg tervezett tavaszi szünet hetében (április 14-18) MEGTARTÁSRA KERÜLNEK. Ez alól kivételt képeznek a hétfői órák, melyeket húsvét hétfőn nem tudunk pótolni, e tárgyak esetében eggyel kevesebb oktatási alkalommal kell számolni. A március 16-21. időszakban előrehozott tavaszi szünet miatt meg nem tartott keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki nappalis órák tehát az április 14., 15., 16. és 17. napokra, a szombati alapképzéses levelező órák április 18. szombatra, a péntek-szombati mesterképzéses levelező órák pedig április 17-18. péntek-szombat napokra kerülnek áthelyezésre. Minden más tekintetben a félév elején kiadott ütemezés szerint megy tovább az oktatás.
 4. Az oktató kollégák a számonkérések esetében is az eredetileg publikált ütemezést fogják tartani, mely alól kivételt képeznek a tavaszi szünet előrehozása miatt szükségessé váló módosítások.
 5. Minden oktató köteles a saját tárgyai kapcsán legkésőbb március 20. péntek éjfélig részletes tájékoztatást adni az érintett hallgatók számára. Kérjük, hogy amennyiben ilyen tájékoztatás a megadott határidőig nem érkezik, akkor haladéktalanul jelezzék ezt oktatójuk, vagy a Tanulmányi Osztály felé.

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel: A Kar vezetése

 

Microsoft Teams segítség: https://iig.pte.hu/teams


A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (EKTK) koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzet okán szintén bezárt, szerencsére azonban a könyvtár számos szolgáltatása online is elérhető, ezeket foglaltuk össze pár pontban Szeberényi Gábor, az EKTK főigazgatójának távoli eléréssel és távoktatás támogatásával kapcsolatos tájékoztatója alapján.

Segítség a szakdolgozatírásban - online hozzáférhető szakirodalmi források


2020. március 18.

Az EHÖK összeállított hallgatóink számára hasznos tippeket, tanácsokat és fontos tudnivalókat a koronavírus kapcsán. Kérjük, hogy mindenki olvassa el és tartsa be az abban foglaltakat!

 

2020. március 17. 11:37

Kedves Hallgatók!

Mint azt Önök is bizonyára tudják, a kialakult globális veszélyhelyzet miatt Magyarország Kormánya minden hazai egyetem vonatkozásában a hallgatók számára intézménylátogatási tilalmat hirdetett, melynek következményeként a munkatársak (oktatók, adminisztratív kollégák) túlnyomó többsége számára intézményünk otthoni munkavégzést (home office) rendelt el.

Ennek ellenére alapfeladatunkat, az oktatást a továbbiakban is végezni fogjuk, mégpedig ún. digitális oktatás, illetve számonkérés formájában. Ezzel kapcsolatban már számos tájékoztatást kaptak a Neptunon keresztül a rektori vezetéstől és különböző egyéb egységektől. Ezeket kiegészítve az alábbiakban összefoglalom azokat a legfontosabb (oktatással és számonkéréssel összefüggő) tudnivalókat, melyek a Közgazdaságtudományi Karon folyó képzések kapcsán Önöket érintik:

 1. A Kar garantálja az e félévre felvett tantárgyak kreditjeinek digitális oktatás és számonkérés mellett történő megszerzését minden hallgató számára, függetlenül a tárgy típusától (elméleti, gyakorlati).
 2. A digitális oktatás és számonkérés megvalósítására a kari oktatók részletes instrukciókat kaptak a kari vezetéstől. Ennek tükrében az oktatásra, hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartásra, konzultációra, szakdolgozati és egyéb témavezetésekre vonatkozóan a Neptun/MeetStreet, e-mail, telefon, az Office 365 Teams alkalmazás vagy más szöveg, kép- vagy videóalapú alkalmazás használatát vezetjük be. A számonkérés Neptunba feltöltendő vagy e-mailen megküldendő beadandó dolgozatok formájában, vagy Unipollban illetve más, hasonló funkciót ellátó rendszerek (pl. Moodle) felhasználásával történik majd. Az oktatók számára a kari vezetés meghatározta a felhasználható eszköztárat, melyen belül az oktató joga megválasztani a tárgyhoz leginkább illeszkedő formát.
 3. A sillabuszok továbbra is érvényben maradnak (ez alól csak a rektori utasításokban foglalt rendkívüli oktatási szünetből illetve előrehozott tavaszi szünetből eredő, elkerülhetetlen módosítások jelentenek kivételt), a tananyag és a követelményrendszer változatlan, mindössze az oktatás és a számonkérés formája változik meg személyesről digitális alapúra.
 4. Az egyes tárgyak eredetileg előírt teljesítési elemei, azok időpontjai, határidői nem változnak (a már említett elkerülhetetlen módosítások kivételével).
 5. Az oktató kötelessége, hogy az e félévben futó összes tárgyához kapcsolódóan legkésőbb március 20. péntek éjfélig Neptun üzenet vagy e-mail formájában értesítse a kurzus hallgatóit a március 23-tól alkalmazott digitális oktatási, illetve számonkérési módszerekről.
 6. Minden mérlegelést igénylő helyzetben a Kar a maximális rugalmasságot fogja tanúsítani, és a legalitás határain belül a hallgató számára legkedvezőbb döntést hozni.
 7. A tanulmányi és egyéb ügyintézés is teljes mértékben digitális formában történik, ez ügyben a Tanulmányi Osztály tud részletes felvilágosítást adni.

Kedves Hallgatók, bízunk benne, hogy Önök is partnerek lesznek abban, hogy egy eddig ismeretlen új világban is megtaláljuk a hatékony és működőképes megoldásokat annak érdekében, hogy az Önök tanulmányai az eredetileg tervezett ütemben haladhassanak előre a félév során.

Támogató hozzáállásukat, erőfeszítéseiket előre is köszönjük!

A Kar vezetése

 

További információk:

GYIK - Távoktatás, tanulmányok, vizsgák és egyéb aktuális kérdések és válaszok >

 

2020. március 15. 10:27

Tájékoztató a PTE kisgyermekes munkavállalói számára a 12 évesnél fiatalabb gyermekek felügyeletének biztosítása érdekében - Egyetemünk által munkavállalói számára biztosítandó lehetőségekről a veszélyhelyzetben elrendelt köznevelési intézményekben bevezetett digitális munkarendben történő, tantermen kívüli oktatásra tekintettel.

2020. március 14. (szombat) 23:50

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága által kiadott hivatalos tájékoztató anyag az új koronavírus betegséggel (COVID-19) kapcsolatban részletesen ismerteti többek között a betegség fertőzőképességét, lefolyását, diagnózisát, kezelését. Számos fontos teendőt és hivatalos elérhetőséget is összefoglal. Ajánljuk Mindenkinek a figyelmébe elolvasását!

2020. március 13. (péntek) 20:20

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdésekre reflektáló hallgatói levél:

Tisztelt Hallgatónk!

Magyarország Kormánya 2020.03.11-én kiadott 41/2020. (III.11) számú kormányrendeletben az ország egész területére veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozást léptetett életbe.

A rendelet 4§ b) bekezdése a felsőoktatásra vonatkozóan következőképpen rendelkezik: „a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos”. Ennek megfelelően a PTE rektora rektori utasításban 2020.03.12-től megtiltotta hallgatói számára az intézmény valamint az ahhoz tartozó facilitások (kollégium, Tudásközpont stb.) látogatását.

Ez az intézkedés érinti Önöket is, szakmai gyakorlaton lévő hallgatókat, mivel a PTE-n létrehozott Operatív Stáb tegnap este hozott intézkedései között szerepel az is, hogy a külső partnereknél jelenleg foglalkoztatott hallgatók esetében is érvényesek a rendelkezések.

Közös érdekünk, hogy teljesíteni tudják gyakorlatukat, ezért a kialakult helyzetre vonatkozóan keresse meg mentorát és/vagy a szakmai gyakorlati hely vezetőjét és egyeztessen vele a gyakorlat teljesítésének formájára vonatkozóan, törekedve arra, hogy szakmai gyakorlatát folytathassa akár home-office formájában.

Amennyiben az otthoni munkavégzés megvalósítása technikai problémába ütközik (hardver, szoftver és/vagy hálózati hozzáférés), úgy kérem, hogy azt jelezze az alábbi fórumon, hogy segíthessünk:

https://ktk.pte.hu/hu/form/koronavirus-forum

Amennyiben a szakmai gyakorló hely nem kívánja a vis major helyzetre vonatkozóan fenntartani a szakmai gyakorlat folytatását, kérje meg, hogy ezt jelezze a szakmai gyakorlatért felelős kolléganőm Hargitai Ildikó (hargitai.ildikó@ktk.pte.hu) felé, nyilatkozva egyúttal arra vonatkozóan is, hogy ettől függetlenül leigazolja-e a teljes szakmai gyakorlati idejét, illetve kiadja-e a félév leigazolásához szükséges mentori értékelést.

Üdvözlettel,

Nagy Norbert Péter

Tanulmányi osztályvezető

2020. március 13. (péntek) 13:15

Az Egyetem közalkalmazottainak és foglalkoztatottaira vonatkozó rektori utasítás:

4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás a koronavírus miatti rendkívüli helyzetben elrendelt munkáltatói intézkedésekről

Hallgatókra vonatkozó rektori utasítás:

3/2020. számú rektori utasítás - a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről

Méltányossági kérelem 3/2020. rektori utasításhoz

 

2020. március 12. (csütörtök) 22:11

Információk kollégisták számára:

3/2020 számú rektori utasítás érdekében a kollégiumok határozatlan ideig zárva tartanak.

A fentiek értelmében legkésőbb 2020. március 13 éjfélig kell kiköltöznötök a kollégiumból.

Férőhelyetek továbbiakban is rendelkezésre állnak, azokat részetekre fenntartjuk, személyes tárgyaitokat, felszereléseteket itt hagyhatjátok, amelyeket a szobában elzárva tárolunk, azonban vagyoni felelősséget vállalni nem tudunk, így kérünk benneteket, hogy nagyobb értékeket a szobákban ne hagyjatok.

Természetesen a kiköltözés időszakára tekintettel a kollégiumi díj későbbi időpontban jóváírásra kerül.

Az ideiglenes elhelyezés lehetőségét kizárólag nagyon indokolt esetben tudjuk biztosítani, melyet a rektori utasítás szabályoz.

Ilyen különösen indokolt eset lehet:

 • amennyiben külföldi lakcímmel rendelkezel,

 • kötelező szakmai gyakorlaton veszel részt a kérdéses időszakban,

 • nem rendelkezel a kollégiumon kívül más állandó lakcímmel,

 • doktorandusz hallgatóként oktatási, kutatási tevékenységet folytatsz,

 • egyéb egyetem érdekében személyes jelenlétet igénylő tevékenységet végzel.

Kérünk téged, hogy a kérvényben feltűntetett állítások mindegyikét a megfelelő dokumentumokkal támaszd alá, így például:

 • lakcímkártya másolat,

 • megbízási szerződés az oktatási, kutatási tevékenységről.

Amennyiben bizonytalan vagy, hogy egy adott körülményt milyen dokumentummal kell igazolnod és azt honnan tudod beszerezni, vagy a kérelemmel kapcsolatban bármilyen további kérdésed merül fel, az alábbi e-mail címen állunk rendelkezésedre:

kollegiumok.ehok [at] pte.hu

A kérelem leadásának határideje: 2020. március 13. 16:00

A kérelem leadásának módja:

2020. március 12. (csütörtök) 14:50

Rektor Úr tájékoztatását továbbítjuk:

2/2020. számú rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezésének módosításáról

1.§ A Magyarország Kormánya által 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint figyelemmel a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet 4. § b) pont azon rendelkezésére, hogy 2020. március 12. napjától visszavonásig a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos, továbbá a felsőoktatásért felelős államtitkár utasítása alapján módosítom a Pécsi Tudományegyetem valamennyi Karán a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezését, és 2020. március 16. és 2020. március 22. között tavaszi szünetet rendelek el.

2. § Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi felsőoktatási képzésére kiterjed.

3. § Jelen utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba.

Dr. Miseta Attila, rektor


A KTK Tanulmányi Osztály vezetőjének levelét továbbítjuk:

Tisztelt Hallgató!

A mai nap folyamán a PTE Rektori vezetése, az Operatív Törzs, valamint a Karok Dékánjai ülést tartottak, amelynek eredménye képpen az alábbi rendelkezések lépnek életbe a mai naptól:

 • A tavaszi szünet az Egyetem teljes vonatkozásában előre lesz hozva a következő hétre, azaz 2020.03.16.-03.20. között lesz megtartva, így a jövő hét során sem lesz a hallgatóknak óralátogatási kötelezettsége.

 • A diákigazolványok a veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet visszavonásáig érvényesek, így a 2019/20 II. félévre vonatkozó matrica nélkül is használhatóak.

 • A kollégiumokból a hallgatóknak legkésőbb a holnapi nap során kötelező kiköltözniük, kivéve a külföldi állampolgárságú hallgatókat és azokat, akik a szakmai gyakorlatukat töltik.

 • A 2020. március 23-i héttől az oktatás távoktatás formájában fog történni. Kérem, hogy azon hallgatók, akik nem rendelkeznek otthonukban megfelelő szoftveres, hardveres, illetve hálózati kapacitással, azok a következő felületen jelezzék azt részünkre: https://ktk.pte.hu/hu/form/koronavirus-forum

Szeretném továbbá nyomatékosan felhívni a figyelmét arra, hogy az 1/2020. Rektori utasítás, valamint a 41/2020. (III.11) kormányrendelet értelmében a hallgatónak tilos az intézmény látogatása a rendeletek visszavonásáig.

A fent megfogalmazottakon felül, mivel jelenleg zajlik a szakmai gyakorlati helyek akkreditációja, kérem, hogy azon hallgatók, akik már rendelkeznek aláírt akkreditációs lappal, a kitöltött és lepecsételt akkreditációs lapot küldjék meg a TO részére szkennelve, a to [at] ktk.pte.hu e-mail címre.

Szeretném továbbá felhívni azon hallgatók figyelmét arra, akik az Alma Mater Komplex Ösztöndíjprogram keretében adtak be pályázatot, hogy, természetesen a jelen helyzetre való tekintettel, nem kell bejönniük az elkészült határozatokért, azokat a TO postai úton juttatja el Önöknek.

További információkat, amelyek érintik a 2019/20 tanév rendjét, valamint a távoktatással kapcsolatos tudnivalókat publikálni fogjuk, a megfelelő időben, mind levél formájában, mind a Kari weben.

Üdvözlettel, Nagy Norbert Péter - Tanulmányi osztályvezető


Tudásközpont - rendkívüli zárva tartás

Felhívjuk tisztelt olvasóink és felhasználóink figyelmét, hogy a PTE döntésének értelmében – a járványügyi helyzetre tekintettel – a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont teljes hálózata (Tudásközpont, illetve kari és fiókkönyvtárak) a március 12-től kezdve meghatározatlan ideig nem fogad látogatókat; a helyben használat és a kölcsönzés szünetel.

Az online szolgáltatások folyamatosan elérhetőek maradnak a továbbiakban is, és a bezárás idején keletkező késedelmi díjak miatt sem kell aggódni.

További információk: https://lib.pte.hu/hu/hirek

 

2020. március 12. (csütörtök) 08:30

Szerdán éjfél előtt pár perccel jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányrendelet, amely „a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket” tartalmazza.

Ezek közül fontos kiemelnünk:

 4.§(b): "a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos"

Kérjük hallgatóinktól ennek betartását!

 

2020. március 11. (szerda) 18:30

Rektor Úr tájékoztatását is továbbítjuk:

Tisztelt Hallgató!

Bizonyára értesült arról, hogy Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus járvány miatt az ország egész területére. Ezzel összhangban a felsőoktatási intézményeket érintő intézkedéseket is bevezetett.

A jelen helyzetben teljes körű oktatási szünetet rendelek el 2020. március 12-13-14-re (1/2020. sz. rektori utasítás).

Kérem, hogy további rendelkezésig lehetőség szerint az Egyetem épületeit ne látogassa.

További tájékoztatás a holnapi napon várható.

Dr. Miseta Attila, rektor

Kapcsolódó Híreink

Ingyenes last minute online matematika érettségi konzultáció

Közeledve az érettségihez, szeretnénk az utolsó pillanatban is segítséget nyújtani mindazoknak, akik rettegve várják a matematika érettségi napját.

UTOLSÓ FONTOS DÁTUM A PONTHIRDETÉSIG

Az egyetemi jelentkezés mondhatni izzasztó akadálypálya: kitalálni, megnézni, összeszedni, kitölteni, feltölteni, hiánypótolni, megszámolni mindent..

FINTECH MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ / SPECIALISTA KÉPZÉS INDUL A PÉCSIKÖZGÁZON

Ajánljuk a FinTech iránt érdeklődők számára, akik pénzügyi területen kívánnak digitális és innovációs vezetőkké válni és azoknak, akik szeretnének..

35. OTDK KÖZGAZDASÁGI SZEKCIÓJÁNAK EREDMÉNYEI

2021. április 22. és 24. között zajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdasági Szekciója Sopronban. Az 564 bemutatott pályamű között..