fbpx Információk a tanévkezdés kapcsán | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Információk a tanévkezdés kapcsán

2020. augusztus 25. 16:00

Kedves Hallgatónk!

 

A globális koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aktuális híreket, előrejelzéseket, valamint a felsőoktatásért felelős államtitkártól érkezett ágazati ajánlást alapul véve a Közgazdaságtudományi Kar dékánja a 4/2020. dékáni utasításban az alábbi oktatási és magatartási szabályokat rendelte el, melyek a 2020/2021. őszi félév vizsgaidőszakának végéig illetve visszavonásig érvényesek:

Az óratartás szabályai

 

 1. A Karon az órák megtartása a képzési szinttől, a munkarendtől, a tárgytípustól és az oktatás nyelvétől függően az alábbi formában valósul meg:
  1. a magyar nyelvű nappali alapképzések A és C modulos tárgyainál (alapozó törzstárgyak – ideértve a nullakredites kritériumkövetelményeket is – és szabadon választható tárgyak), továbbá a levelező alapképzések és a FOKSZ nappali és levelező szakok minden tárgyánál kizárólag digitális oktatással,
  2. a magyar nyelvű nappali alapképzések B modulos (szakspecifikus szakmai) tárgyainál, továbbá a magyar nyelvű mesterképzések, az angol nyelvű alap- és mesterképzések és a doktori programok minden tárgyánál hibrid oktatással.
 2. A digitális oktatás során az órát a hallgatók távolról, online módon követik, azonban elvárt, hogy az oktató az órát a Kar épületéből (saját irodájából vagy rendelkezésre álló üres kari tanteremből) tartsa meg. Ettől csak indokolt esetben (pl. közös irodában lévő több oktató azonos időre szervezett órája, elérhető kari terem hiánya), külön dékáni engedéllyel lehet eltérni.
 3. A hibrid oktatás során az oktató az órát a tanteremben köteles megtartani a személyesen jelen lévő hallgatók számára oly módon, hogy az óra egyidejűleg távolról, digitális formában is követhető legyen, garantálva a tárgy ilyen módon történő teljesítésének lehetőségét. A hallgató a hibrid oktatási forma esetén sem kötelezhető a személyes megjelenésre, annak elmaradásáért nem szankcionálható. A kari vezetés a hibrid oktatáshoz szükséges eszközöket biztosítja, valamint az intézetigazgatók bevonásával módszertani segítséget nyújt.
 4. A számonkéréseket mind a digitális, mind a hibrid oktatással megvalósuló tárgyak esetében célszerű digitális formában megszervezni az egységes követelmények biztosítása érdekében. A hibrid oktatással megvalósuló tárgyaknál az oktatónak lehetősége van személyes jelenlétet igénylő számonkérést, értékelést (pl. órai aktivitás értékelése, zárthelyi dolgozat) alkalmazni, de ez esetben az azon való részvételre a hallgató nem kötelezhető, és a részvétel elmaradása miatt hátrány nem érheti, számára biztosítani kell a digitális formában való alternatív teljesítési lehetőséget.
 5. A tanulmányi adminisztráció (tárgyfelvétel, vizsgameghirdetés, vizsgajelentkezés, sillabuszok feltöltése stb.) továbbra is a Neptun rendszerben történik. Az oktatási anyagok megosztására, tárggyal kapcsolatos információk átadására, továbbá digitális számonkérésre a korábban alkalmazott MeetStreet/Unipoll helyett egységesen a Moodle rendszert kell használni, míg a digitális oktatás (beleértve a hibrid oktatás során a távollévő hallgatók oktatását is) a Microsoft Teams rendszeren keresztül valósul meg. A hallgatókkal való egyéni kommunikációra a hivatalos kari e-mail illetve a fent említett rendszerek által biztosított digitális csatornák (Neptun üzenet, Moodle üzenet, Teams üzenet) alkalmazandók.

 

Az egészség védelmét szolgáló magatartási szabályok

 

 1. A Kar épületében a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kötelező orrot és szájat eltakaró maszk folyamatos viselése. A maszk viselése különösen fontos és elvárt az épület folyosóin, közösségi tereiben, ügyintézési pontjain (pl. Tanulmányi Osztály, Külügyi Iroda, Tehetségpont iroda).
 2. A maszk viselése oktatói irodákban és a kari vezetés által kiadott termenkénti kapacitáshatárig fel nem töltött tantermekben kizárólag akkor mellőzhető (de ekkor is ajánlott), ha a jelenlévők között 1,5 méteres védőtávolság biztosítható.
 3. Az órák előtt és után ajánlott a szappanos kézmosás illetve kézfertőtlenítő használata.
 4. Az oktató kötelessége a tanteremnek az óra megkezdésekor és befejezésekor történő kiszellőztetése.
 5. Amennyiben az időjárási körülmények engedik, a hallgatók számára javasolt az óraközi szünetek szabadban való eltöltése, ügyelve az 1,5 méteres védőtávolság betartására.
 6. A Kar épületébe, tantermi órára csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató hallgató és oktató léphet be. Aki saját magán, hallgatótársán, oktatóján vagy kollégáján a betegség jellemző tüneteit észleli, a megfelelő intézkedések megtétele érdekében kérjük, mielőbb értesítse (hallgató esetén az oktatón keresztül, egyéb esetben közvetlenül) a kari vezetést.
 7. A félév során mindvégig elvárt az oktatók és hallgatók felelős viselkedése, az e szabályrendszerben foglalt, valamint a kormányzati és egyetemi szintű általános járványügyi szabályok betartása, ajánlások figyelembe vétele.

 

Kérjük a fentiek szigorú betartását! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

2020. augusztus 25.

 

 

A Kar vezetése

 

Az utasítás teljes szövege elérhető az alábbi linken.

Kapcsolódó Híreink

Ingyenes last minute online matematika érettségi konzultáció

Közeledve az érettségihez, szeretnénk az utolsó pillanatban is segítséget nyújtani mindazoknak, akik rettegve várják a matematika érettségi napját.

UTOLSÓ FONTOS DÁTUM A PONTHIRDETÉSIG

Az egyetemi jelentkezés mondhatni izzasztó akadálypálya: kitalálni, megnézni, összeszedni, kitölteni, feltölteni, hiánypótolni, megszámolni mindent..

FINTECH MENEDZSMENT SZAKKÖZGAZDÁSZ / SPECIALISTA KÉPZÉS INDUL A PÉCSIKÖZGÁZON

Ajánljuk a FinTech iránt érdeklődők számára, akik pénzügyi területen kívánnak digitális és innovációs vezetőkké válni és azoknak, akik szeretnének..

35. OTDK KÖZGAZDASÁGI SZEKCIÓJÁNAK EREDMÉNYEI

2021. április 22. és 24. között zajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdasági Szekciója Sopronban. Az 564 bemutatott pályamű között..