KARRIERTERVEK ÉS MUNKÁLTATÓI ELVÁRÁSOK - PTE KTK – KÖRBER KÖZÖS KUTATÁSI PROJEKTJE, 2023

A KUTATÁS HÁTTERE

A kutatás a PTE KTK VSZI kutató csapata és a Körber Hungária Kft. közös együttműködésében valósul meg, immáron 2. alkalommal. A kutatási operatív feladatait a PTE KTK VSZI kutató csapata hatja végre, majd az eredményekről beszámol a Körber Hungária Kft. számára.

 

ELŐZMÉNYEK

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara a Körber Hungáriával történő stratégiai együttműködésben kutatást végez azzal a céllal, hogy megismerje a hallgatók véleményét a munkavállalással és specifikusan a feldolgozóipari szektorral kapcsolatosan.
Az eredményeket a Körber Hungária Kft. a feldolgozóipari szektorban adott feltételek javítására használja fel, míg a PTE-KTK a képzésfejlesztésbe és a hallgatói szolgáltatásfejlesztésbe építi be.

 

A KUTATÁS CÉLJAI

  • Információt gyűjteni a PTE hallgatóinak karrierterveiről, munkakeresési elképzeléseikről, munkáltatókkal szemben elvárásaikról általában, továbbá
  • felmérni, hogy menyire ismerik a Körber Hungária Gépgyártó Kft-t, valamint milyen véleménnyel vannak róla, mint munkáltató.
  • A kutató csapat az általános kutatási eredményeket (azaz a nem Körber-specifikusakat) publikálási céllal is fel kívánja használni: 
    • hallgatói oldalon szakdolgozatok és TDK dolgozatok, 
    • oktatói oldalon folyóirat cikk születne.

 

KUTATÁS MÓDSZERTANA
A célcsoport online kérdőíves felmérés keretében kerül megkérdezésre. A kérdőív angol és magyar nyelven is elkészítésre került.

Technikai megvalósítás
A kérdőíveket az EvaSys rendszeren keresztül készítjük el, és üzenetben küldjük el a hallgatóknak. A kiküldött üzenet tartalmazza majd a kérdőív linkjét. A vonatkozó GDPR szabályozások betartását az adatkezelési nyilatkozat biztosítja (mellékelve), amelyet a PTE adatvédelmi felelős áttekint és jóváhagy. 
A hivatalos felmérést elindító kutatási terv és rektori engedély szerint az online felmérés adatkezelése során keletkező információkat a PTE RK a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, ideiglenesen kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat a PTE RK harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki, beleértve a kitöltött kérdőívek eredeti print verzióját, vagy rögzített online rekordját. Ezzel a módszerrel biztosítható az online felméréseknél elvárható maximális adatbiztonság és anonimitás.
A feldolgozást matematikai-statisztikai módszerekkel, az SPSS szoftver segítségével végezzük.

 

Célcsoport
A kutatás célcsoportja a PTE nappali munkarendben tanuló alap és mester szintű hallgatói (beleértve a magyar és az angol nyelven tanulókat is). A PTE-KTK Vezetés-és szervezéstudományi Intézet vállalja minimum 1000 hallgató megkérdezését.

 

Időterv

Feladat

Határidő

Online kérdőív elkészítése

2023. február 28.

Online kérdőív véleményezése, jóváhagyása

2023. március 10.

Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása

2023. március 31.

Online kérdőív lekérdezése a PTE hallgatói körében

2023. április 30.

Az online felmérés kiértékelése, kutatási jelentés elkészítése

2023. május 30.

Nyertes kérdőív kitöltők kiértesítése

2023. május 15.

Kutatási eredmények prezentálása 2023. június 30.

 

Kutatási eredmények

A főbb kutatási eredmények összefoglalója megtekinthető az alábbi dokumentumban.

A tavalyi eredményeink megtekinthetők a következő linken